Prawo prasowe do poprawki. Rewolucja w autoryzacji

Redakcja PR - 15.02.2017
60

Ministerstwo Kultury zaproponowało projekt zmiany w ustawie prawo prasowe

Ministerstwo Kultury zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy prawo prasowe. Kluczowe zmiany dotyczą procesu autoryzacji wypowiedzi w mediach. Projekt przewiduje, że rozmówcy będą mieli dobę na autoryzację tekstu dla dzienników oraz trzy dnia dla czasopism, chyba że strony umówią się inaczej.

Termin 24 godzin ma być naliczany od momentu dostarczenia rozmówcy przez dziennikarza wypowiedzi „tak, aby osoba ta mogła się skutecznie z nią zapoznać”. Można więc przypuszczać, że ustawodawca za drogę skutecznego dostarczenia uzna wysłanie tekstu np. drogą elektroniczną. Jeśli rozmówca nie zautoryzuje wypowiedzi w podanych terminach, uznaje się, że wyraził zgodę na publikację. 

Co istotne, za autoryzację nie będą brane: propozycje nowych pytań, przekazywanie nowych informacji lub wypowiedzi, czy zmiana kolejności wypowiedzi w tekście.

Dziennikarze, którzy opublikują wypowiedź nie zatwierdzoną autoryzacją, bez umożliwienia rozmówcy autoryzacji, podlegać mają grzywnie. Takie działanie ma być traktowane i karane jak wykroczenie.

Warto zaznaczyć, że w środowisku mediów od wielu lat trwa dyskusja nad kształtem obowiązującego prawa prasowego, które, przypomnijmy, zostało przyjęte jeszcze w PRL. A więc w czasach sprzed rewolucji internetowej. Wielu przedstawicieli środowiska dziennikarskiego zastanawia się także, czy instytucja autoryzacji ma w ogóle rację bytu – słychać nawet głosy, by została zniesiona.

Rozwój nowych technologii, mediów społecznościowych spowodował olbrzymią zmianę w funkcjonowaniu świata mediów. Funkcjonujące prawo prasowe nie uwzględnia w swoich zapisach wielu gałęzi obiegu informacji, które wymagają regulacji, np. videoblogi i blogosfera, social media, portale i vortale internetowe. Ustawa w swoim obecnym kształcie zawiera także przepisy, które są praktycznie martwe; przykładem może być rozdział o Radzie Prasowej.

Źródło: Ministerstwo Kultury

Comments

comments

60
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...