Prawo a „Raport mniejszości”?

Redakcja PR - 01.08.2016
115

Prawo zainteresowało się problematyką danych biometrycznych

Pamiętacie, jak w filmie „Raport mniejszości” John Anderton (w tej roli Tom Cruise) wchodził do centrum handlowego? Na podstawie siatkówki jego oka szybko był identyfikowany i otrzymywał reklamy towarów, które mogą go zainteresować. Również przy wykorzystywaniu skanerów siatkówki oka identyfikowała go szukająca go agencja. Nie wiemy, czy działo się to na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących w 2054 r. (rok, w którym dzieje się akcja filmu). Patrząc jednak na rok 2016 i działania prawodawcy unijnego wiemy, że prawo już zainteresowało się problematyką danych biometrycznych.

Dane biometryczne

Aktualne przepisy ochrony danych osobowych nie definiują danych biometrycznych jako osobnej kategorii danych osobowych. Niewątpliwie jednak dane biometryczne, jak np. siatkówka oka, czy dane daktyloskopijne (odciski palców) pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Oznacza to zatem, że są danymi osobowymi w rozumieniu polskich przepisów. W związku z tym podlegają ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych i nie mogą być swobodnie wykorzystywane.

Ochrona naszych danych biometrycznych zostanie zaostrzona wraz z rozpoczęciem stosowania nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych). Ten akt prawny zawiera już definicję danych biometrycznych uznając za takie dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych człowieka oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne (odciski palców). Ta dość skomplikowana definicja uznaje za dane biometryczne wszystkie informacje odnoszące się do naszych cech, które umożliwiają naszą identyfikację. Siatkówka oka Johna Andertona byłaby zatem taką daną. Czy centrum handlowe mogłoby na podstawie nowych przepisów unijnych zidentyfikować w ten sposób głównego bohatera „Raportu mniejszości”?

Kiedy będzie można wykorzystywać dane biometryczne?

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych będzie stosowane od 25 maja 2018 r. Wtedy dane biometryczne będą już chronione na takich samych zasadach, jak informacje o naszym stanie zdrowia. Będą zatem poddane większemu rygorowi ochrony. Po dane biometryczne będzie można sięgać, gdy wyrazimy na to wyraźną zgodę i dodatkowo wskażemy w niej cel wykorzystania naszych danych biometrycznych. Inną podstawą dla ich wykorzystania będą wyraźne przepisy pozwalające na przetwarzanie naszych danych biometrycznych.

Gdyby zatem akcja filmu „Raport mniejszości” działa się pod koniec maja 2018 r., to identyfikacja Johna Andertona dokonywana przez ścigającą go agencję na podstawie siatkówki oka, musiałaby mieć podstawę w obowiązujących przepisach np. ustawy o Policji. Natomiast centrum handlowe musiałoby mieć wyraźną zgodę postaci, w którą wcielił się Tom Cruise. Inaczej spotkałoby się z karą finansową, którą nakłada Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Tym razem to przepisy prawa wyprzedzą film i to o 36 lat.

Witold Chomiczewski – radca prawny, wspólnik w kancelarii Lubasz&Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego.

Witold_Chomiczewski-300x300

Comments

comments

115
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...