„Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” – raport Deloitte na zlecenie Coca-Cola

Informacja Prasowa - 06.02.2017
283

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”

Wnioski z raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola, partnera ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”.

Jak wynika z najnowszego raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wynosi obecnie 61,4%. Oznacza to, że aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. Jeśli jednak liczba pracujących Polek w najbliższych latach osiągnie poziom UE, polska gospodarka może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł w perspektywie do 2025 r. PKB Polski może wzrosnąć nawet o blisko 1%.  Raport Deloitte i Coca-Cola został zaprezentowany 2 lutego br. podczas spotkania inaugurującego Forum Rynku Pracy, realizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

W 2015 roku ludność w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w Polsce wynosiła 23,98 mln, z czego zaledwie 16,10 mln było aktywne zawodowo. Autorzy raportu wskazują, że taka sytuacja ogranicza wzrost gospodarczy w Polsce. Bez podjęcia stosownych działań nie dogonimy krajów rozwiniętych w poziomie dobrobytu. Motorem zmian na lepsze może być poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy.

Inwestycje w kapitał społeczny stanowią jedną z najsilniejszych dźwigni rozwoju. Dostrzegając to i kierując się potrzebą współdziałania na rzecz rozwoju Polski, postanowiliśmy podjąć działania w zakresie aktywizacji kobiet. Opublikowany przez nas raport to punkt wyjścia do dyskusji na forum publicznym o tym, co możemy zrobić, aby obecną sytuację zmienić i wspólnie pomóc kobietom m.in. w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych – wskazała Anna Solarek, Dyrektor ds komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services. Promocja aktywności zawodowej kobiet jest blisko związana z naszą działalnością inwestycyjną, którą Coca-Cola prowadzi w Polsce od ponad 25 lat – dodała.

Według prognoz proces starzenia się społeczeństwa szczególnie mocno dotknie polską gospodarkę po 2020 r. Jednym z najważniejszych sposobów na ograniczenie tego negatywnego efektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób, które mogą i chcą pracować, w tym m.in. kobiet. W przypadku tych ostatnich, kluczowe są zmiany, które zachęcą Polki jednocześnie do pracy i macierzyństwa.

Jak pokazuje symulacja, którą przedstawiliśmy w raporcie, jeśli stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 20-64 w najbliższych latach osiągnie średni poziom krajów UE-15, to liczba pracujących kobiet wzrośnie o ponad pół miliona. Dzięki temu polska gospodarka do 2025 r. może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł dodatkowego. Tym samym wzrost PKB w tym okresie może wynieść średnio o ok. 0,4%-0,94% więcej. Jednakże, aby to osiągnąć potrzebne są systemowe zmiany. Warto wziąć przykład z Norwegii, Finlandii, Szwecji, czy Islandii – te kraje notują jedne z wyższych stóp aktywności zawodowej kobiet i stosują zaawansowane mechanizmy umożliwiające godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich – podkreśla Julia Patorska, zastępca dyrektora w firmie doradczej Deloitte.

Coraz częściej przedsiębiorczość jest postrzegana jako alternatywa do tradycyjnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bo oferuje elastyczniejsze podejście do planowania zajęć w ciągu dnia. Pozwala przez to kobietom łatwiej godzić role rodzinne i zawodowe. Badania pokazują, że kobiety deklarują duże zainteresowanie założeniem własnej firmy. Ponad 70% Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, ale tylko niespełna 40% jest gotowych założyć własną firmę.

Polki oceniają swoje umiejętności w obszarze przedsiębiorczości podobnie pozytywnie jak przeciętna Europejka. Jednocześnie osiągamy trzeci najgorszy wynik w Unii, jeśli chodzi o obawę przed niepowodzeniem w prowadzeniu swojego biznesu. Okazuje się, że miękka sfera potrafi blokować kobiety w rozwoju zawodowym. W ramach projektu Sukces to JA staramy się rozwiewać tę niepewność i budować wiarę we własne możliwości. Spotykamy się z paniami osobiście na warsztatach i konferencjach, później zachęcamy do pracy indywidualnej i budowania swoich kompetencji na platformie wiedzy sukcestoja.pl – powiedziała Anna Solarek.

Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet w Polsce wiązałoby się z wieloma korzyściami społecznymi i ekonomicznymi. Wśród nich wymieniana jest m.in. większa konkurencyjność na rynku pracy, a przez to także wzrost produktywności, zwiększenie przedsiębiorczości, kapitału społecznego czy też większe wpływy do finansów publicznych.

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, realizowanego przez Sukces Pisany Szminką, którego partnerem jest Coca-Cola. Działanie stanowi element globalnej strategii firmy Coca-Cola „5by20”, która zakłada aktywizację 5 milionów kobiet na całym świecie do 2020 roku.

Raport można pobrać TUTAJ.

Comments

comments

283
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...