Poznań ma atuty, by stać się liderem budowania gospodarki Przemysłu 4.0

Informacja Prasowa - 17.11.2017
5

Poznań ma atuty, by stać się liderem budowania gospodarki Przemysłu 4.0

Poznań może odegrać kluczową rolę w budowaniu gospodarki Przemysłu 4.0 w Polsce. Już teraz miasto może pochwalić się wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań typu smart, takich jak cyfrowy urząd czy Gen-Y City. Wyzwaniem pozostaje odwrócenie negatywnego trendu migracyjnego, co może się wydarzyć w ciągu kolejnych 5 lat – twierdzą eksperci firmy doradczej PwC.

W Poznaniu cieszymy się najniższym w skali kraju bezrobociem, na co składa się wiele czynników. Gospodarność i przedsiębiorczość Wielkopolanie mają we krwi, ale dziś potrzeba jeszcze innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Potwierdza to charakter dużych inwestycji funkcjonujących tu już od jakiegoś czasu lub nowych przedsięwzięć. To dobrze, że Poznań słynie również z kultury pracy oraz wysoko wykwalifikowanych kadr. Miasto tworzy dobry klimat dla inwestorów i biznesu, jednak nie można koncentrować się jedynie na tych aspektach. W mieście potrzebny jest dobry klimat dla wszystkich mieszkańców, stąd nasz nacisk na poprawę ich komfortu życia. Zmieniamy Poznań tak, by ludzie chcieli w nim mieszkać i tu się sprowadzać. Mocno wierzę, że nasze działania w różnych obszarach będą sukcesywnie odwracać negatywny trend migracyjny” – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Z przygotowanego przez PwC opracowania „Jak przenieść Poznań w gospodarkę Przemysłu 4.0” wynika, że Poznań posiada wiele atutów, aby stać się liderem w budowaniu gospodarki Przemysłu 4.0, a więc opartej w głównej mierze o nowe technologie i innowacje. Już teraz miasto inwestuje w innowacyjne rozwiązania z obszaru smart cities, wdrażając takie projekty jak cyfrowy urząd, proekologiczne źródła ciepła czy łączenia młodych przedsiębiorców z sektorem publicznym i organizacjami społecznymi w celu wzmocnienia branży innowacyjnej i kreatywnej.

W tym roku biuro PwC w Poznaniu obchodzi 20-lecie działalności. Przez ten czas współpracy z przedsiębiorcami i sektorem publicznym umocniliśmy się w przekonaniu, że potencjał miasta i całego regionu jest ogromny. Transformacja cyfrowa stwarza dla wszystkich firm niesamowite możliwości, które umiejętnie musimy wykorzystywać, by zapewnić stabilny rozwój w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce. Dlatego tak ważne jest stworzenie modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem i uczelniami, dzięki czemu będziemy mogli przyciągnąć do Poznania talenty” – mówi Agata Garczyk-Wysocka, partner w poznańskim biurze PwC.

Jak zauważają eksperci PwC jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się Poznań, jest negatywny trend migracyjny. Obecnie więcej osób wyjeżdża z miasta niż osiedla się w nim na stałe. Jednak, jak wynika z prognozy PwC trend ten ma szansę zmienić się w ciągu najbliższych 5 lat. Może to być efektem budowania właśnie innowacyjnej gospodarki, a także wzmacnianie atrakcyjności miasta w obszarach infrastruktury, jakości życia i wizerunku.

Wzmocnienie innowacyjności gospodarki i wdrażanie nowych technologii jest niezbędne, aby konkurować w dzisiejszym świecie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i miast. Najlepszym rozwiązaniem dla Poznania jest więc wykorzystanie tradycyjnych atutów w nowoczesnej formie. Mowa tu o rozwoju kreatywnej przedsiębiorczości, sektora start-upów, nacisku na edukację na każdym szczeblu czy aktywnym wspieraniu uczelni. Naszą reakcją na wyzwanie demograficzne i trendy migracyjne jest zatrzymanie mieszkańców i przyciąganie nowych poprzez konsekwentne wdrażanie strategii miasta otwartego, a także działania na rzecz podniesienia jakości życia. Wspieramy nowoczesne rozwiązania jak carsharing czy scootersharing, jesteśmy liderem wdrażania rozwiązań smart city, przyciągamy także inwestycje firm najwyższej klasy” – mówi Katarzyna Sobocińska, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Poznania.

Eksperci PwC zwracają również uwagę, że na odwrócenie trendu migracyjnego pozytywny wpływ może mieć rozwój i integracja poznańskiego obszaru metropolitalnego, a także budowa silnej tożsamości metropolitalnej. Metropolizacja jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju. Przykładem takiego myślenia jest utworzenie w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

Dla przyszłego rozwoju metropolii kluczowe znaczenie będzie miało to, jak skuteczna okaże się zmiana modelu rozwoju gospodarczego Poznania idąca w stronę budowy gospodarki wysokiej wartości dodanej.  Cały świat, także Polska, stoi właśnie w obliczu nowej rewolucji przemysłowej, integrującej wydajny przemysł z zaawansowanymi technologiami informatycznymi.  Włączenie się do tych przemian wymaga wykształconych, otwartych na innowacje i umiejących ze sobą współpracować mieszkańców oraz dobrze przemyślanej, skutecznie realizowanej strategii rozwojowej.

Poznań zawsze wyróżniał się w Polsce wysokim poziomem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.  Podobnie jak to było ponad wiek temu, tak i obecnie jest to główna przesłanka sukcesu w warunkach nowej rewolucji przemysłowej” – podsumowuje prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Comments

comments

5
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...