Poziom bezrobocia spada. Pracownicy dyktują warunki [RAPORT]

Redakcja PR - 12.07.2017
300

Poziom bezrobocia spada. Pracownicy dyktują warunki [RAPORT]

Wskaźniki opisujące rynek pracy, takie jak rekordowo niskie bezrobocie i wysokie zatrudnienie, to dobre wiadomości dla polskiej gospodarki.

Według GUS zatrudnienie w maju br. (porównując do poziomu z maja 2016) zwiększyło się o 4,5%,

Najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówią, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu ukształtowała się na poziomie 7,2% i jest to najniższy czerwcowy wynik od 26 lat.

Z raportu Manpower wynika natomiast, że w III kwartale 2017 r. zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 14% firm, tylko 5% przewiduje redukcję etatów, a 74% deklaruje brak planów dotyczących zmian personalnych.

Bezrobocie w Polsce

Od kilku miesięcy mówimy o rekordowo niskim bezrobociu. W najlepszej sytuacji są pracownicy w województwie wielkopolskim – tam bezrobocie jest na najniższym poziomie: 4,2%. Niską stopą bezrobocia mogą pochwalić się również województwa śląskie: 5,7%, małopolskie: 5,8%, pomorskie: 6,0% i mazowieckie: 6,4%. Warto jednak zwrócić uwagę, że, o ile sytuacja w skali kraju wygląda bardzo optymistycznie, o  tyle znalezienie pracy w wielu regionach wydaje się wręcz niemożliwe. Najlepszym dowodem na to jest sytuacja w powiecie szydłowieckim, który jest niechlubnym rekordzistą, z ponad 27% bezrobociem. Najtrudniej o pracę jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 12,1%..

W coraz lepszej sytuacji są osoby, które dopiero rozpoczynają aktywność zawodową. Od trzech lat spada liczba bezrobotnych absolwentów, na koniec maja 2017 roku było to 33 300 osób, czyli o 20 000 mniej niż na koniec ubiegłego roku. Udział absolwentów bez pracy wśród bezrobotnych ogółem spadł do rekordowo niskiego poziomu 2,8%. Statystyki portalu Praca.pl pokazują również, że szczególnie w województwie mazowieckim, przybywa aktywnych, młodych (18-24 lata) użytkowników serwisu. Wynika to z faktu, że młodzi ludzie coraz częściej i coraz chętniej wkraczają w zawodowe życie już po ukończeniu szkoły średniej.

Oferty pracy na Praca.pl w II kwartale 2017 r.

Analiza ofert pracy na portalu Praca.pl pokazuje, że wzrost liczby ogłoszeń w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku  widoczny jest tylko w 3 województwach – mazowieckim, lubelskim i pomorskim. W pozostałych województwach portal odnotował nieznaczne spadki liczby ogłoszeń, wynikające w dużej mierze ze stabilizacji poziomu zatrudnienia, który nastąpił po okresie mocno zwiększonych potrzeb kadrowych w wielu firmach.

Podobnie jak w pierwszym kwartale tego roku, najwięcej (choć mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku) ogłoszeń było publikowanych w Warszawie, która zdetronizowała królujący w 2016 roku Wrocław. Odnotowany spadek liczby publikowanych ofert pracy w stolicy w porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku, przy jednoczesnym wzroście liczby ofert pracy w całym województwie, może świadczyć o poprawiającej się sytuacji mniejszych miejscowości na Mazowszu.

W coraz lepszej sytuacji są osoby poszukujące pracy na Pomorzu. W całym województwie liczba ofert pracy zwiększyła w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 14%, sam Gdańsk zanotował 4% wzrost. Obszary zawodowe, w których widać największe wzrosty liczby ogłoszeń o pracę w tym regionie to HR, praca fizyczna, przemysł i produkcja oraz informatyka i  programowanie.

W których obszarach zawodowych są największe potrzeby rekrutacyjne?

Niezmiennie najczęściej poszukiwani są pracownicy do sprzedaży i obsługi klienta – takich ogłoszeń w II kwartale br. portal Praca.pl odnotował blisko 24 000. Najwięcej ogłoszeń z tego obszaru zawodowego pochodzi z województwa mazowieckiego – aż 18%. Sprzedawcom będzie również łatwo znaleźć pracę w województwach małopolskim i śląskim.

Od początku roku na rynku pracy brakuje również pracowników fizycznych i produkcyjnych – ogłoszeń z tych obszarów było odpowiednio blisko 23 900 i ponad 16 500.

Największy (bo ponad dwukrotny) wzrost zainteresowania zatrudnieniem pracowników fizycznych portal Praca.pl odnotował w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Najwięcej ogłoszeń na to stanowisko w drugim kwartale 2017 roku pojawiło się  w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Blisko dwukrotny wzrost zapotrzebowania na pracowników przemysłowych widoczny jest wśród ogłoszeń o pracę zamieszczonych w województwie zachodniopomorskim i opolskim. Najczęściej natomiast są oni poszukiwani w województwie śląskim.

Jakich ofert szukają użytkownicy Praca.pl?

Użytkownicy portalu najczęściej wyświetlali ogłoszenia na stanowiska:

Specjalista ds. administracyjnych
Sprzedawca
Pracownik produkcyjny
Kierowca
Przedstawiciel handlowy

Najchętniej aplikowali natomiast na niżej wymienione:

Sprzedawca
Przedstawiciel handlowy
Specjalista ds. administracyjnych
Asystent/ka ds. administracji
Pracownik biurowy

Z największą konkurencją muszą liczyć się osoby aplikujące na stanowiska z obszaru administracji biurowej – tu stosunek liczby aplikacji do liczby ogłoszeń jest najwyższy. Dużym zainteresowaniem wśród osób szukających pracy cieszą się również ogłoszenia z obszaru media/sztuka/rozrywka, księgowość, HR i nieruchomości.

 

Podsumowanie

Wskaźniki rynku pracy pozwalają sądzić, że już dawno, z punktu widzenia pracownika, nie było tak optymistycznie. Prowadząc jednak szczegółową analizę obserwujemy, że pojęcie rynku pracownika nie dotyczy wszystkich regionów i obszarów zawodowych. O ile w dużych miastach to pracodawcy walczą o wykwalifikowanych sprzedawców, specjalistów z branży IT czy pracowników przemysłowych, o tyle osoby szukające pracy np. w administracji, w mniejszym mieście nie będą wypowiadać się pozytywnie o rynku pracy.

Warto zwrócić też uwagę na wynagrodzenia, których poziom rośnie najwolniej od trzech lat, mimo deklarowanej przez przedsiębiorstwa rosnącej presji płacowej. W pierwszym kwartale br. średnia płaca w Polsce wzrosła o 4,1%. Dla porównania, przed kryzysem w 2008 roku, rosła w tempie nawet 12%.  Jakie są tego przyczyny? Badania portalu Praca.pl pokazały, że co czwarty Polak boi zapytać się przełożonego o podwyżkę. Wpływ na słabą dynamikę wzrostu wynagrodzeń mają również takie czynniki jak napływ pracowników ze Wschodu oraz niechęć polskich pracowników do zmiany zatrudnienia.

Wyznaczników rynku pracy, na którym warunki dyktują pracownicy jest kilka i na pewno nie wszystkie są jeszcze spełnione. Optymizmem napawa fakt, że polski rynek pracy, z miesiąca na miesiąc funkcjonuje coraz sprawniej, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracowników.

Comments

comments

300
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...