Potrzebujemy zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Procter & Gamble na COP2

Jerzy Ciszewski - 13.12.2018
51

Potrzebujemy zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Procter & Gamble na COP2

Potrzebujemy zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Procter & Gamble na COP24

Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej znacznie obniżyłoby ryzyko i skutki zmian klimatu. To wymaga jednak jak najszybszego doprowadzenia do znacznej redukcji emisji CO2. Szczególną rolę w działaniach zmierzających do ograniczenia emisji – oprócz państw, organizacji środowiskowych i społeczeństw – ma do spełnienia biznes. Jako globalna firma jesteśmy zaniepokojeni negatywnymi skutkami zmian klimatycznych i podejmujemy konkretne działania zmierzające do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – powiedziała Geraldine Huse CEO i Prezes Zarządu P&G w Europie Centralnej, podczas trwającego w Katowicach, międzynarodowego szczytu klimatycznego COP24.

Zaangażowanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju było jedną z kluczowych kwestii omawianych podczas obrad okrągłego stołu dotyczących działań na rzecz klimatu i celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 12. Podczas obrad okrągłego stołu Wpływ na zrównoważoną i odpowiedzialną konsumpcję przedstawiciele organizacji naukowych, rządowych i pozarządowych, a także reprezentanci biznesu poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak spowolnić wzrost globalnej temperatury i jak zmiany stylu życia mogą wspierać zrównoważoną konsumpcję.

Procter & Gamble od dawna wpisuje w swoją strategię działania zmniejszające ślad środowiskowy firmy i jej produktów i konsekwentnie je realizuje. Na początku maja br. koncern ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Ambition 2030, która uwzględnia zaktualizowane cele i planowane działania zarówno w obrębie marek, łańcucha dostaw, jak również tych skierowanych do pracowników i społeczeństwa, które firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych 11 lat. Działania mające na celu ograniczenie śladu środowiskowego są realizowane przez P&G dwutorowo. Pierwszym obszarem jest optymalizacja pod kątem wpływu na środowisko całego procesu produkcji i łańcucha dostaw.

Najważniejsze cele środowiskowe Procter & Gamble wyszczególnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ambition 2030 to:
– Redukcja emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r. (w odniesieniu do 2010 r.)
– Pozyskiwanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r. i osiągnięcie celu 30% do 2020 r.
– Zmniejszenie śladu energetycznego o 20% na jednostkę produkcyjną do 2020 r. (w odniesieniu do 2010 r.)

P&G rozumie także ogromną rolę współpracy na rzecz realizacji działań prośrodowiskowych, dlatego podejmuje partnerstwa z zewnętrznymi organizacjami i interesariuszami, aby redukować emisje gazów cieplarnianych w ramach łańcucha dostaw.

Żadna firma nie jest w stanie w pojedynkę rozwiązać tak dużego problemu jakim z pewnością są postępujące zmiany klimatu. W tym celu konieczna jest ścisła współpraca w ramach branży, ale także współdziałanie z dostawcami, detalistami, start-up’ami, rządami, władzami samorządowymi oraz szeroko rozumianymi organizacjami obywatelskimi. Wspólnie możemy tworzyć innowacyjne, skalowalne rozwiązania i kształtować zachowania konsumentów, aby upowszechnić odpowiedzialną konsumpcję. Co jeszcze bardziej istotne – musimy zaangażować do współpracy miliony konsumentów, którzy na co dzień używają naszych produktów, promując proekologiczne wzorce postępowania, dzięki którym ludzie staną się szczęśliwsi, a nasza planeta bardziej czysta – dodała Geraldine Huse w trakcie obrad okrągłego stołu podczas COP24.

Drugi ważny obszar, o którym wspomniała Prezes P&G, dzięki któremu firma może ograniczać wpływ na środowisko, to produkty i ich odbiorcy. Dzięki dostarczaniu innowacyjnych i bardziej przyjaznych środowisku produktów i systematycznej edukacji, P&G umożliwia konsumentom życie w sposób bardziej zrównoważony. Przykładowo, innowacje stosowane m.in. w produktach marek Ariel, Lenor, Vizir, czy Fairy zwiększają wydajność produktów oraz pozwalają na mniejsze zużycie energii czy wody podczas ich stosowania. Jednym z założonych przez P&G celów jest także to, aby żadne opakowanie po produktach firmy nie trafiało do mórz i oceanów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest produkcja opakowań w 100% nadających się do recyklingu. Już dziś 86% opakowań P&G można ponownie przetwarzać, a część z nich poddawać recyklingowi w całości. P&G prowadzi także nieustanną edukację konsumentów dotyczącą recyklingu oraz współpracuje z partnerami zewnętrznymi, aby rozwijać infrastrukturę służącą przetwarzaniu odpadów.

Opakowania szamponów Head & Shoulders produkowane z użyciem plastiku zebranego z plaż i poddanego recyklingowi, które okazały się być ogromnym sukcesem, są obecnie wprowadzane w 12 krajach w Europie I Ameryce Południowej I wkrótce pojawią się także na kolejnych rynkach.

Nasze produkty służą 5 miliardom konsumentów na całym świecie, co daje nam wyjątkową szansę inicjowania dyskusji, wpływania na postawy czy zmiany zachowań. Wierzymy, że nasze marki umożliwiają i inspirują odpowiedzialną konsumpcję, między innymi dzięki temu, że pozwalają na bardziej ekonomiczne używanie prądu i wody, wydłużają żywotność tkanin, a do produkcji ich opakowań wykorzystywane są poużytkowe tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu (PCR) – powiedziała Geraldine Huse.

Więcej informacji dotyczących działań na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska prowadzonych przez P&G można znaleźć w wydanym w listopadzie tego roku Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Firmy (Citizenship Report), który dostępny jest na stronie www:
https://www.pg.com/citizenship2018/index.html#/

Ambition2030_infografika

Comments

comments

51
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...