Ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że seks ma dla nich duże znaczenie

Informacja Prasowa - 12.02.2019
194

Ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że seks ma dla nich duże znaczenie

Ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że seks ma dla nich duże znaczenie. Polak w łóżku. Raport z badania opinii publicznej

Walentynki to święto, które bezpośrednio z seksualnością łączone nie jest, ale trudno je od tego tematu odciąć grubą kreską. A seks, jak pokazują ostatnie badania zrealizowane przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research, to obszar życia, który dla większości badanych ma istotne znaczenie. 35,4 proc. osób uczestniczących w ankiecie zadeklarowało, że seks jest dla nich bardzo ważny, a 41,3 proc., że jego znaczenie jest duże, ale znajdują też inne obszary życia, które przynoszą porównywalną satysfakcję.

11,2 proc. badanych ocenia swoje życie seksualne jako wspaniałe. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25 – 34 lata (21,4 proc). Zdecydowanie częściej oceniamy nasze pożycie jako dobre (42 proc.), wynika z badania zrealizowanego przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Co ciekawe takiej oceny dokonali badani niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkana, poziomu wykształcenia czy dochodów. Po drugiej stronie znaleźli się ci, którzy swoje życie seksualne oceniają jako złe. Tych, według przeprowadzonej ankiety, jest 8 proc., a zdecydowanie liczniejszą grupę wśród nich stanowią mężczyźni.

Na zadowolenie z życia seksualnego składa się wiele czynników i zapewne kwestię tę należałoby rozpatrywać indywidualnie. Niewątpliwie jednak jednym z najważniejszych z nich, pozwalającym również na pewne uogólnienie, jest aktywność seksualna. Jak zatem ocena jakości pożycia ma się do deklarowanej ilości zbliżeń? Jak wynika z badania zrealizowanego przez SW Research 7,6 proc. badanych deklaruje, że seks jest dla nich codziennością. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią osoby, które nie ukończyły 25 lat. Najczęściej jednak deklarujemy, że do zbliżeń dochodzi dwa, trzy razy w tygodniu (37,1 proc.). I w tym przypadku ciekawym jest fakt, że to najwyższa liczba wskazań również wśród osób, które ukończyły pięćdziesiąt lat. Trochę mniej liczną grupę stanowią osoby, które twierdzą, że  aktywność seksualna zdarza im się raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu – łącznie to 24,5 proc. uczestników ankiety. Aż 11,3 proc. badanych odpowiedziało, że seks zdarza im się rzadziej niż raz w roku, a tym co zwraca szczególną uwagę jest to, że statystycznie najliczniejszą część tej grupy stanowią osoby, które nie ukończyły 25 lat.

W kontekście częstotliwości zbliżeń warto raz jeszcze spojrzeć na ogólną ocenę życia seksualnego. Jako zadowalające oceniło je 20 proc. kobiet oraz 23,5 proc. mężczyzn. Odpowiedzi te rozłożyły się bardzo podobnie jak w przypadku osób, które deklarowały, że seks zdarza im się raz w tygodniu (kobiety 23,3 proc., mężczyźni 24,8 proc.). Wnioskować można zatem i potwierdzają to wyniki badań, że im częściej uprawiamy seks, tym lepiej oceniamy swoje życie seksualne.

A czym kierują się Polacy wybierając partnerów seksualnych? Badanie przeprowadzone przez SW Research pokazuje, że niezależnie od płci i wieku, tym co ma największy wpływ na wybór partnera seksualnego jest jego atrakcyjność fizyczna (ogółem 32,7 proc. badanych). Intelekt w tym przypadku ma nieco mniejsze znaczenie (18,3 proc.), choć częściej poszukują go u swojej połówki panie (23,4 proc.), niż panowie (12,6 proc.). Dla kobiet istotne jest również zdrowie partnera (12,3 proc.). Cenią je bardziej niż jego wiek (8,7 proc.). Tymczasem w przypadku panów jest odwrotnie – częściej kierują się wiekiem potencjalnej parterki niż jej zdrowiem.

Przed nami Walentynki. Być może w wielu przypadkach wieczór ten zakończy się w łóżku. A wiele na to wskazuje, ponieważ jak pokazuje badanie SW Research 30,5 proc. badanych planuje tego dnia romantyczną kolację w domu. Ale i inne sposoby świętowania tego dnia prowadzić mogą do takiego finału. Bo co stoi na przeszkodzie temu, żeby po kolacji w restauracji, na którą wybiera się 19,3 proc. badanych lub seansie w kinie, który planuje 13,5 proc. osób, spędzić upojną noc w objęciach ukochanej osoby…

*     *     *     *     *

Badanie zrealizowane zostało w dniu 07.01-09.01.2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 812 ankiet z Polakami powyżej 18 roku życia.

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research jest liderem badań online w Polsce. Firma jest właścicielem jednego z największych paneli badawczych – swpanel.pl oraz serwisu Ankieteo.pl – narzędzia umożliwiającego realizację badań typu: CAWI, CAPI, CATI, CASI i mystery shopper, które stwarza nowe możliwości zadawania pytań oraz szybkie uzyskiwanie wyników w modelu Mixed Mode. SW Research poza realizacją badań ilościowych i jakościowych, oferuje profesjonalne usługi analityczne i doradcze. Więcej informacji: http://swresearch.pl/

Comments

comments

194
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...