Polskie firmy nie są przygotowane do zarządzania kryzysem – badania PwC

Informacja Prasowa - 02.10.2019
190

Polskie firmy nie są przygotowane do zarządzania kryzysem - badania PwC

Aż 67% firm w Polsce deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat przeszło przynajmniej jeden kryzys (porównując do 69% firm globalnie), definiując kryzys jako sytuację, która:

  • jest wywoływana bezpośrednio przez czynniki wewnętrzne i/lub zewnętrzne lub eskalację mniejszych incydentów,
  • ma wielowymiarowy wpływ na firmę,
  • niesie za sobą potencjalne zagrożenia, takie jak pogorszenie reputacji firmy czy kary finansowe.

Wszystkie polskie firmy biorące udział w badaniu spodziewają się, że doświadczą kryzysu w ciągu następnych 5 lat.

Brak osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe to wystawianie firmy na duże ryzyko

Wszyscy, począwszy od członków zarządu i dyrektorów generalnych, a skończywszy na działach prawnych, zarządzania ryzykiem czy IT, ponoszą odpowiedzialność za poszczególne role kryzysowe – przygotowanie, reakcję, kontynuację ciągłości działania i komunikację.Wśród polskich firm aż 54% nie ma formalnego podziału odpowiedzialności za reagowanie na sytuacje kryzysowe. Z badania wynika, że kierownictwo wyższego szczebla chce być zaangażowane w przygotowanie i reakcję na kryzysy w firmach.

Kryzys ma wiele twarzy

Kryzysy występują w różnych rozmiarach oraz sektorach i nikt nie jest na nie w pełni odporny. Sam kryzys również może się różnić w zależności od czynników go wywołujących oraz następstw mogących prowadzić do kryzysów wtórnych.

Polskie firmy nie są przygotowane do zarządzania kryzysem

Jedynie 5% respondentów w Polsce deklaruje „wykorzystanie” kryzysu do wzmocnienia pozycji swojego przedsiębiorstwa. Globalnie 42% ankietowanych organizacji przyznaje, że po kryzysie jest w lepszej sytuacji niż przed.

O badaniu PwC Global Crisis Survey

Pierwsza edycja Global Crisis Survey przedstawia stan przygotowania kryzysowego firm. W badaniu wzięło udział ponad 2 000 przedsiębiorstw z 43 krajów, w tym 94 z Polski. Pozwoliło to na przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków na podstawie 4 500 kryzysów, przez które przeszli respondenci badania.

Cały raport można znaleźć pod tym linkiem: 

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2019/global-crisis-survey-2019.pdf

 

Comments

comments

190
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...