Polski oddział na czele komitetu partnerów Effie

Informacja Prasowa - 26.10.2021
66

Polski oddział na czele komitetu partnerów Effie

Polski oddział na czele komitetu partnerów Effie

W październiku br. Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR objął rolę przewodniczącego Effie Partner Council. Funkcja ta, podkreśla pionierski sposób myślenia SAR o rozwoju samego konkursu, ale także głębokie rozumienie współczesnej komunikacji marketingowej i potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy branżowej. Poprzednio rola przewodniczącego komitetu partnerów Effie była w rękach Australii.

Od ponad dwóch dekad Effie Awards Poland kształtuje rynek agencji komunikacyjnych i społeczności marketingowej. Każdego roku zbiera indywidualne doświadczenia, poszerzając zasoby wiedzy środowiska. Tak budowana i gromadzona wiedza uczestników rynku podnosi i wyznacza standardy biznesowe. Dorobek ten, w połączeniu z silnie zakorzenioną w DNA SAR potrzebą stałego rozwoju
i edukacji sektora, plasują Polskę jako lidera na arenie Effie Worldwide.

Siłą zespołu SAR są proponowane rozwiązania, oparte na szerokim rozumieniu marketingu, a nie wyłącznie komunikacji. Effie Poland jako pierwsze utworzyło kategorię Marketing & Business Solutions, która koncentruje się na przełomowych, nowatorskich w formie lub w zastosowaniu unikalnych rozwiązań – działaniach marketingowych, w których komunikacja nie była znaczącym elementem marketing mixu.

Równolegle z powstaniem nowej kategorii, Polska wyszła poza konkurs, w kierunku programów wiedzotwórczych. W efekcie został powołany do życia projekt edukacyjny SAR MBS by Effie, który odpowiada na wyzwania komunikacyjne, biznesowe, organizacyjne i kompetencyjne, stojące przed współczesnym marketerem i uczy, jak marketing powinien na nie odpowiadać z punktu widzenia zarządu. Obecnie, format programu, w którym zajęcia prowadzone są wyłączenie przez praktyków biznesu (w tym jurorów Effie), osoby posiadające umiejętności i wiedzę oraz drive do uczenia, zyskał zainteresowanie globalnie i trwają rozmowy nad jego implementacją na nowych rynkach.

Rola przewodniczącego komitetu partnerów Effie, spójnie łączy się z powołaną w tym roku Radą Edukacyjną SAR (ciało o charakterze doradczo-konsultacyjnym, inicjujące i integrujące projekty edukacyjne SAR), której Paweł Tyszkiewicz jest członkiem. To unikalne połączenie funkcji w jednej osobie pozwoli na międzynarodową wymianę know-how, promowanie strategii SAR=WIEDZA i, w efekcie, wpływ na rozwój globalny Effie.

Magdalena Kosińska

O tym, jak i gdzie zdobywać wiedzę o marketingu, odpowiadającą na dzisiejsze potrzeby roli CMO w organizacjach, opowiada Magdalena Kosińska, Marketing Director CEER – Central & Eastern Europe, Russia & Central Asia at Philips Domestic Appliances, a także Jurorka Effie, Członkini Rady Edukacyjnej SAR, Przewodnicząca Rady Programowej MBS by Effie.

W swoim życiu zawodowym miałam okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach. Zdecydowana większość z nich opierała się na nauce o podstawowych modelach i teoriach marketingowych, skupiając się na kluczowym dla marketera obszarze zainteresowań czyli zarządzaniu marką i jej komunikacją. Z czasem coraz częściej zauważałam dwie istotne słabości tego typu szkoleń. Po pierwsze, wykładowcami byli zwykle co prawda wybitni specjaliści, ale w znakomitej większości teoretycy marketingu, którzy nie pracowali w zawodzie (albo nie pracowali w nim od bardzo dawna). A ja poszukiwałam tak zwanego „mięsa”, chciałam posłuchać ludzi, którzy mieli okazję wypróbować te wszystkie modele w praktyce i mogli podzielić sie doświadczaniami. Chciałam mieć możliwość zadawania pytań, polemizowania z osobami, które nie bały się nie zgadzać z popularnymi teoriami
i miały na to własne dowody w postaci zakończonych projektów. Po drugie, przeszkadzało mi sztuczne zawężanie roli marketera do obszaru zarządzania marką. Chciałam rozumieć biznes we wszystkich jego aspektach, być merytorycznym partnerem dla innych działów w firmie, mieć nie tylko wpływ, ale przede wszystkim decydujący głos w wyznaczaniu strategicznych kierunków dla organizacji. Żeby się to wydarzyło, potrzebowałam wiedzy z dużo szerszego obszaru niż klasycznie pojęty marketing.

Dlatego z tak ogromną przyjemnocią, ale również z pokorą przyjęłam zaproszenie SAR do grona wykładowców wyjątkowej szkoły biznesowej MBS – Marketing & Business Solutions by Effie. Przyjemnością, ponieważ jest to wyjątkowy w moim odczuciu program, który dostarcza najbardziej aktualnej wiedzy ze wszystkich kluczowych obszarów biznesu, nie zapominając przy tym o ludziach, którzy są podstawą sukcesu każdej organizacji. Pokorą – ponieważ znalazłam się wśród osób, które podziwiam, od których uczyłam się najlepszych praktyk i którzy nagradzani są za najbardziej efektywne kampanie na polskim rynku.

Przed nami już trzecia edycja szkoły SAR MBS by Effie. Cieszy mnie, że również sam program tej szkoły nieustannie „się uczy”, aplikując doświadczenia z innych rynków, ale równiez słuchając potrzeb i sugestii osób, które szkołę ukończyły. Taką elastyczność umożliwia również modułowość zagadnień – dzieki temu można je poszerzać lub modyfikować w dowolny sposób.

Pierwszy moduł – wyjściowy – związany jest z ogólnie pojętą analizą. Celowo nie napisałam „analizą danych”, bo zakres tematyczny jest znacznie szerszy. Po drugiej edycji zdecydowalismy się wzbogacić go o zajęcia Michała Szanieckiego (Managing Director Volkswagen Group Polska), który podzieli się doświadczeniem na temat całego procesu oceny stanu wyjściowego i tym, jak radzić sobie z podejmowaniem decyzji w sytuacji niepełnej informacji. Dzięki wydzieleniu tego obszaru Adam Nowak (Global Loyalty Leader, IKEA Group) wspierany przez Dominika Zacharewicza (Managing Partner, Lotalty Point) skupią się w tej edycji wyłącznie na narzędziach i programach CRM oraz ich rzeczywistym przełożeniu na rozwój biznesu. Zabieg ten jest odpowiedzią na coraz większą potrzebę marketerów związaną z tak zwaną „klientocentrycznością” i procesem „wymiany  wartości”
z konsumentami.

Po doświadczeniach drugiej edyci MBS by Effie w programie modułu pozostają również zajęcia Michała Kociankowskiego (Managing Partner, SYNERGION), który jak nikt opowiada o rzeczywistych sytuacjach, gdzie zachowania ludzi mówiły więcej niż liczby oraz fantastycznie ocenione szkolenie Pawła Chrościckiego (General Manager Eastern Europe, Coty), który w pigułce przedstawia podstawy zarządzania finansowego dla nie-finansistów.

W drugim module szkoły MBS by Effie zajmujemy sie zagadnieniami związanymi nie tylko ze strategią marki, ale całą, szeroko pojętą strategią biznesową. Chcąc wnieść jak najwięcej wartości
i połączyć solidną teorią z równie solidną praktyką, łączymy siły i doświadczenia. I tak na przykład
o pozycjonowaniu marki opowiadają w duecie Marta Jaskulska (CEO, brandlogic.pl) wraz z Darkiem Maciołkiem (CMO, BNP Paribas). Dzięki temu każdy prezentowany model wspierany jest przykładem
z życia, czy też oceną jego przydatności w procesie pracy nad marką.

O tym, że strategia portfela ma wiele twarzy i odcieni i że jej dobre ustawienie może być źródłem ogromnego sukcesu, jak i spektakularnej porażki – wiemy wszyscy. O własnych doświadczeniach w tym obszarze opowiedzą Iza Głodek (Vice President Marketing, Carlsberg) oraz Inga Songin (Regional Marketing Director, Reckitt Benckiser). Program modułu domykają zajęcia prowadzone przez Iwonę Doktorowicz-Dudek, jednego z najbardziej doświadczonych marketerów na polskim rynku, za którą stoją sukcesy marek Grupy Danone czy Kompanii Piwowarskiej. Iwona – po zajęciach na temat efektywnego wyznaczania celów w pierwszym module – skupia się tym razem na metodach mierzenia wyników, pokazując nie tylko perspektywę Dyrektora Marketingu, ale równiez innych kluczowych osób i działów w firmie.

Trzecia część programu MBS by Effie poświęcona jest w całości ludziom. Wraz z Rafałem Żakiem (Trener/Mówca Inspiracyjny), Darkiem Maciołkiem (CMO, BNP Paribas) i Katarzyną Milanovic (Managing Director Eastern Europe, Miele) opowiemy o tym, w co się gra w organizacji, jak mądrze
i świadomie budować zespół, jak rozwiązywac konflikty, jak prowadzić innych w rozwoju czy też które nawyki i rytuały są najbardziej skuteczne w codziennej pracy menadżera.

Najwięcej nowych akcentów zostało wprowadzonych do ostatniego modułu szkoły MBS by Effie. Nosi on nazwę „Nowe Technologie” i skupia sie na praktycznych doświadczeniach związanych
z tym obszarem. O sile martechu i sposobach jego implementacji będą opowiadać Natalia Załęcka (Head of Marketing Transformation, Deloitte) i Dariusz Andrian (CEO, VMLY&R). Główne wyzwania
(i rozwiązania) we współczesnym e-commerce przedstawi Joanna Czekaj (Managing Director, Sales Tube), zaś nowymi modelami biznesowymi i sposobami ich projektowania zajmie się Rafał Knap (Product Manager, EWL Group). Wszystkie nowe tematy w module czwartym są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby (agencji i klientów) związane z nowymi źródłami generowania wartości na konkurencyjnym rynku.

Dwie rzeczy wyróżniają szczególnie szkołę SAR MBS by Effie na tle innych propozycji szkoleniowych. Po pierwsze, czerpie ona z wiedzy praktyków – nie tylko jako wykładowców, ale również inspirujących mówców, którzy uzupełniają zajęcia programowe, dzieląc sie swoimi doświadczeniami czy też uczestnicząc w sesjach ze studentami w formule „Ask Me Anything”. I tak
w trzeciej edycji będziemy mieli okazje posłuchać Macieja Hermana (CEO, Lotte Wedel) opowiadającego o przeprowadzaniu organizacji przez zmianę, czy Doroty N. Haller (CMO, Huawei Consumer Business Group) mówiącej o zarządzaniu kryzysowym. Po drugie, w treść programu szkoły naturalnie wpleciony jest tak zwany „case” businesowy. Po każdym module studenci na warsztatach mają okazję przećwiczyć nabytą wiedzę i zweryfikować jej trafność (lub ją zmodyfikować) na konkretnym wyzwaniu biznesowym.

Nie mam wątpliwości, że przed nami wyjątkowa, trzecia edycja szkoły SAR MBS by Effie.  Szkoły, która nie tylko nauczy, jak efektywnie budować biznes i zespół, ale przede wszystkim daje ogromne pole do krytycznego myślenia i kwestionowania status quo. W mojej ocenie jej największą zaletą jest bowiem to, że uczy weryfikować spójność myślenia strategicznego we wszystkich wymiarach – od strategii biznesowej i tego, jak skutecznie ją „sprzedać”, poprzez konkurencyjny portfel czy pozycjonowanie, sprawny zespoł, aż po dopasowanie KPI. Szczerze – nie mogę się doczekać!

Magdalena Kosińska o sobie:

Doświadczenie zdobywałam w wielu międzynarodowych firmach, pracując zarówno na markach lokalnych, jak i globalnych. Reckitt Benckiser nauczył mnie myślenia o biznesie przez pryzmat trudnej kategorii, jaką były proszki do prania. W Kraft Foods miałam okazje pracy na regionalnych projektach strategicznych i w praktyce zrozumiałam, na czym polegają wyzwania pracy z zespołem „na odległość”. W Żywiec Zdrój dano mi szansę stworzenia od podstaw nowej marki i to również tutaj zaliczyłam najbardziej spektakularną porażkę w swoim dorobku, co dobitnie pokazało mi, jak ważna jest pokora w naszym zawodzie (mimo wszystkich pozytywnych badań rynkowych). W Wedlu urodził się Wargorr i cały pomysł na markę Wedel – z efektów tej kampanii jestem szczególnie dumna, choć posypały się za nią na mnie gromy. W L’Oreal zderzyłam się ze specyfiką rynku aptecznego, skrajnie różnego od znanego mi FMCG. Od 2018 roku pracuję jako Dyrektor Marketingu w Philips Polska, gdzie zarządzam portfelem produktów w 9 różnych kategoriach w ramach jednej marki parasolowej. Moje zespoły zdobyły kilka statuetek Effie. Byłam też dwukrotnie jurorem w konkursie, a w 2019 roku przewodniczyłam jednej z grup.

 

 

 

Comments

comments

66
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...