„Polska – Unia Europejska. Wspólne wyzwania i perspektywy” – debata na EFNI 2016

Informacja Prasowa - 30.09.2016
299

W Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei

Jedyna droga dla zjednoczonej Europy, nasz Święty Graal, to wspólny rynek i swoboda przepływu osób – powiedział Frans Timmermans, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej na spotkaniu zorganizowanym w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Debata dotyczyła m.in. sytuacji gospodarczej i politycznej w Europie, zmian na rynku pracy oraz polityki migracyjnej, bezpieczeństwa i wartości UE.

W Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei – międzynarodowy kongres przedstawicieli środowisk biznesowych, politycznych i naukowych. W tym roku ideą i tematem przewodnim spotkania jest rynek pracy – „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”. 

Zobacz: Europejskie Forum Nowych Idei – wielka dyskusja o przyszłości Europy

W debacie „Polska – Unia Europejska. Wspólne wyzwania i perspektywy”, zorganizowanym 29 września br. przez Konfederację Lewiatan wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, administracji, dyplomacji, środowiska naukowego i organizacji NGO.

We wprowadzeniu do dyskusji Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim oraz przewodniczący Rady Programowej EFNI, pytał o miejsce i rolę nowych państw członkowskich we wspólnocie europejskiej, o rolę wartości chrześcijańskich w Europie oraz przyczyny narastającej fali nacjonalizmów narodowych, połączonych z kryzysem zaufania do europejskich instytucji.

Ci, którzy spowodowali kryzys, nie ponieśli jego konsekwencji. Dotknęły one tych, którzy nie zawinili – zauważył Timmermans, dodając, że pogłębiające się nierówności społeczne są głównym powodem obecnego kryzysu w UE. – Rosnące u naszych obywateli poczucie, że nie są już panami swojego losu, prowadzi do nacjonalizmu. To, jak odpowiemy na to wyzwanie, ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości projektu europejskiego.

Timmermans nawiązał też do tematu przewodniego tegorocznego EFNI, czyli przyszłości pracy: „Czwarta rewolucja przemysłowa” przyniesie ogromne zmiany na rynku pracy w ciągu najbliższej dekady. Konieczne jest sprawne zarządzanie, wiara w instytucje europejskie. Musimy szybko reagować. Musimy na nowo zdefiniować sposób robienia polityki.

Wiceprzewodniczący KE zauważył, że nowy porządek gospodarczy będzie oparty na kreatywności, a nie ideologii. Dlatego Europa musi się nastawić na rozwiazywanie problemów a nie rządzenie w oparciu o przesłanki ideologiczne, – tego oczekuje od nas młode pokolenie i tylko takie podejście daje szanse na powodzenie. Natomiast europejska gospodarka przyszłości to gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju oraz rozwoju sektora energetycznego.

Według Timmermansa, największym problemem, z którym UE musi sobie poradzić, jest kryzys migracyjny. Przewodniczący zauważył, że Europa musi się z nim solidarnie zmierzyć i realnie pomóc uchodźcom.

Jeśli w Europie stracimy umiejętność widzenia świata oczami innych, świat nie będzie lepszy. A kreatywność, która jest nam tak bardzo potrzebna do rozwoju, wynika z różnorodności.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące proponowanej przez KE poprawki do dyrektywy o delegowaniu pracowników, która uderza w polskich przedsiębiorców, Timmermans zapowiedział, że Komisja jest zdeterminowana, aby chronić polskich pracowników za granicą, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”. Powód sukcesu polskich pracowników na rynkach europejskich to nie niskie koszty pracy, ale wysoka jakość pracy.

W związku z narastającym protekcjonizmem państw członkowskich oraz dyskusją, toczącą się po Brexicie, Timmermans podkreślił, że Komisja Europejska stoi i będzie stać na straży czterech wolności rynku europejskiego. – Jedyna droga dla zjednoczonej Europy, nasz Święty Graal, to wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jeśli ktoś planuje ograniczenie tej swobody, nie może uczestniczyć we wspólnym rynku. Timmermans zwrócił również uwagę na fundamentalne znaczenie praworządności i niezawisłości sądownictwa w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE.

Europejskie Forum Nowych Idei organizuje Konfederacja Lewiatan – trwa do 30 września.

Comments

comments

299
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...