Polska na 9. miejscu w zestawieniu PwC Women in Work Index 2018

Informacja Prasowa - 08.03.2018
282

Polska na 9. miejscu w zestawieniu PwC Women in Work Index 2018

Polska znalazła się na 9. miejscu spośród 33 krajów OECD w najnowszej edycji raportu PwC „Women in Work Index 2018”, analizującym otwartość i przyjazność rynku pracy dla kobiet. Wysoką pozycję nasz kraj zawdzięcza przede wszystkim malejącej stopie bezrobocia wśród pań, zwiększeniu zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, a także relatywnie niskiej różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.

Przejdź do raportu „Women in Work Index 2018”

Raport „Women in Work Index” przedstawia sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Tegoroczna edycja raportu obejmuje dane za 2016 rok.

W ciągu ostatnich 16 lat, czyli od 2000 r. kiedy powstało pierwsze zestawienie, Polska awansowała aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD, oprócz Luksemburga i Izraela. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość pań pracuje na pełen etat. Także pay gap w Polsce jest jednym z najniższych i wynosi 7%, choć oczywiście życzylibyśmy sobie, by nie było go wcale. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają jednak, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy nadal wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm, a także budować stabilną i odpowiedzialną politykę prorodzinną, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa – tu widzę nie tylko ogromną rolę państwa, ale też pracodawców. -Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology

Jak wynika z raportu Polska znajduje się w pierwszej 10 krajów OECD, na 9. pozycji. W czołówce zestawienia królują kraje nordyckie: Islandia (1.), Szwecja (2.) i Norwegia (3.). Spośród krajów naszego regionu wysokie miejsce zajmuje także Słowenia (5.). Na końcu rankingu uplasowały się: Meksyk (33.), Korea Południowa (32.) i Chile (31.).

Polska od 2000 r. awansowała w tym zestawieniu z 19. na 9. miejsce. To jeden z najszybszych wzrostów – podobnymi mogą pochwalić się jedynie Luksemburg (z 23. na 7.) oraz Izrael (z 26. na 14.). Z kolei największe spadki zanotowały Portugalia (z 5. na 18.) i Stany Zjednoczone (z 9. na 21.)

Awans Polski w rankingu PwC jest efektem szybko spadającej stopy bezrobocia wśród kobiet. W 2016 r. kształtowała się ona na poziomie 6%, podczas gdy w 2000 r. było to 18%. Zdecydowanie poprawiliśmy także wskaźnik dotyczący formy zatrudnienia kobiet na pełen etat – do 91%. To świetny wynik biorąc pod uwagę średnią dla krajów OECD, która wynosi 75%.

Znacząco zmniejszyła się także w Polsce różnica w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, czyli tzw. pay gap. Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że jest on na poziomie 7% (w 2000 r. wynosił 12%). To czwarty najlepszy wynik spośród krajów OECD – znaleźliśmy się za Luksemburgiem (4%), Grecją i Belgią (po 6%). Średnia OECD dla pay gap to aż 16%, a najgorzej w tym zakresie radzą sobie Korea Południowa (37%), Japonia (25%) i Estonia (24%).

Pozycja Polski w zestawieniu Women in Work Index mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby rosła aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy. Tymczasem jak wskazują dane wskaźnik ten od 2000 r. zwiększył się jedynie o 2% i w obecnej edycji (dane za 2016 r.) wynosi 62%, przy średniej dla OECD na poziomie 69%.


Loża Kobiet Biznesu PwC

Loża Kobiet Biznesu to inicjatywa PwC powołana do życia w 2013 roku. Jej celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie współpracy i partnerstwa w biznesie.

PwC regularnie opracowuje badania i raporty, w których analizie poddawane są przedsiębiorczość kobiet, ich stosunek do świata pracy i własnej kariery zawodowe, motywacje do rozwoju i wyzwania, przed jakimi stoją. Wnioski z raportów prezentowane są i dyskutowane podczas regularnych spotkań liderek biznesu. Do tej pory odbyło się już ponad 50 takich wydarzeń w różnych regionach Polski.
Więcej o Loży Kobiet Biznesu PwC

Comments

comments

282
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...