Polscy strażacy udali się do Szwecji na ratunek

Jerzy Ciszewski - 23.07.2018
269

Polscy strażacy udali się do Szwecji na ratunek

Wyjazd polskich strażaków do Szwecji w celu niesienia pomocy przy pożarach lasów ma kilka wymiarów. Pierwszy i bezpośredni to po prostu niesienie pomocy potrzebującym.  Inny, nie mnie ważny to aspekt wizerunkowy i naszych strażaków i Polski jako takiej w oczach Szwedów i naszych własnych.

 

Oto okazuje się, że w bardzo krótkim czasie, możliwe jest zebranie dość dużych sił ludzkich, wozów bojowych z dodatkowym sprzętem także zaplecza logistycznego wraz z prowiantem i wodą; które starczą dla całej naszej grupy na dwa tygodnie. Załadowanie ich na prom i wysłanie do Skandynawii.  We wszystkich mediach – społecznościowych również – przewijają się informacje, że Szwedzi są nam bardzo wdzięczni, że tak szybko tak dużą i samowystarczalną ekipę im wysłaliśmy.  Ludzie stoją przy drogach i na widok jadących polskich wozów pożarniczych, wiwatują i dziękują za okazaną pomoc.

 

Bardzo dobrze działa to na wizerunek naszego kraju w świecie. Ze spokojem, możemy zakwalifikować tę strażacką ekspedycję jako działanie spełniające warunki uprawiania Dyplomacji Publicznej.

 

Cóż to takiego, ta dyplomacja publiczna ? Za Wikipedią:

 

Dyplomacja publiczna (ang. public diplomacy) – działania dyplomatyczne zajmujące się badaniem wpływu postaw społecznych na kształtowanie się i realizację polityki zagranicznej, obejmując wymiar stosunków międzynarodowych wykraczający poza obszar tradycyjnej dyplomacji, kształtowanie przez rządy opinii publicznej w innych państwach, interakcję prywatnych interesów i grup w jednym państwie z podobnymi im w innym państwie, sprawozdawczość nt. spraw zagranicznych i ich wpływu na politykękomunikację pomiędzy specjalistami od komunikacji, takimi jak dyplomaci i zagraniczni korespondenci oraz proces międzynarodowej komunikacji.

Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się w 1965 roku w pracach Edmunda Gulliona, dziekana z Fletcher School of Law & Diplomacy na Tufts University.

Dyplomacja publiczna poszerza zakres działania dyplomatów poza sfery bilateralnej współpracy międzyrządowej, kierując swe przekazy do szeroko pojętej zagranicznej opinii publicznej. Co więcej, posługuje się bardziej wyrafinowanymi technikami przekazu, czerpiąc źródła w teorii marketingu, zarówno politycznego jak i gospodarczego. Nastawiona jest przy tym, w przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanej dyplomacji, bardziej na wielostronną, otwartą i jawną współpracę oraz promocję, niż na tajne układy, protokoły, czy walkę o wpływ i jednostronne narzucanie swojego stanowiska.

Polsce za realizację zadań dyplomacji publicznej odpowiada Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dyplomacja publiczna prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP to zestaw działań o charakterze strategicznym, koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą wpływają na realizację istotnych interesów Polski w świecie, używając narzędzi i metod spoza obszaru tradycyjnej dyplomacji jako obszaru relacji międzypaństwowych. Celem nadrzędnym dyplomacji publicznej jest uzyskiwanie za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP. Stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnej dyplomacji, jest działalnością skierowaną do zagranicznych instytucji, organizacji i społeczeństw.

 

Gdy wczytujemy się w zacytowaną definicję Dyplomacji Publicznej, jasno z tego tekstu wynika, że m.in. takie cele przy okazji, jako kraj realizujemy z korzyścią dla nas wszystkich. Owszem, wysłanie tak dużej grupy ludzi wraz ze sprzętem i logistyką kosztuje dość duże pieniądze, ale w tym przypadku uznałbym je za wyjątkowo dobrze alokowane.

 

Osobiście jest przekonany, że nasi strażacy dadzą z siebie wszystko aby pomóc opanować ten straszliwy pożar; o tym będą oczywiście donosiły media. Nomen omen, internet już jest rozgrzany w tej sprawie do czerwoności.

Już teraz możemy być dumni z tych ludzi. Miejmy nadzieję, że w dobrym zdrowiu wrócą do kraju.

Comments

comments

269
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...