Polacy nie mają czasu na kulturę – badania ARC Rynek i Opinia

Informacja Prasowa - 26.11.2019
10

Polacy nie mają czasu na kulturę - badania ARC Rynek i Opinia

Co trzeci Polak przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie brał udziału w żadnym wydarzeniu kulturalnym. Obecnie główną deklarowaną przeszkodą w korzystaniu z kultury jest brak czasu. Najczęściej w wydarzeniach kulturalnych biorą udział ludzie młodzi. Dziedzinami kultury, które najbardziej interesują Polaków są: film, literatura oraz muzyka rozrywkowa – wynika z najnowszego badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

Łącznie 66% osób przyznaje, że interesuje się kulturą, z czego 13% – w znacznym stopniu. Kobiety nieco częściej deklarują zainteresowanie kulturą (70%) niż mężczyźni (62%), również nieco bardziej zainteresowane kulturą są osoby z grup wiekowych do 45 lat.

zainteresowanie kulturą
Źródło: Sponsoring Monitor 2019 (fala I i II), kwiecień i sierpień 2019, ARC Rynek i Opinia

Film, literatura oraz muzyka rozrywkowa to obszary kultury, które najbardziej interesują Polaków, bez względu na wiek i płeć. W przypadku wszystkich pozostałych dziedzin zainteresowanie ze strony kobiet jest wyższe niż ze strony mężczyzn, czasem dwukrotnie tak jak jest to w przypadku sztuk plastycznych i malarstwa.

Zainteresowanie_płeć
Źródło: Sponsoring Monitor 2019 (fala I i II), kwiecień i sierpień 2019 oraz Sponsoring Monitor 2014, ARC Rynek i Opinia

Niektóre dziedziny kultury mają wyraźnie więcej zwolenników w poszczególnych grupach demograficznych.

Teatr jest najbardziej lubiany przez najmłodszą grupę wiekową (18-24), taniec – przez najstarszą grupę (60-64), muzyka rozrywkowa jest lubiana przez wszystkie grupy wiekowe, jednak najbardziej przez osoby powyżej 45-tego roku życia, zaś muzyka poważna przez osoby w wieku od 35 do 34 lat. Literatura ma najwięcej zwolenników wśród osób z przedziału wiekowego 25-34 lata, a malarstwo – wśród osób najstarszych. Fotografia to zdecydowanie domena młodych ludzi (44% versus 20% wśród osób najstarszych), a film – najbardziej przez starszych (44% versus 35% wśród osób najmłodszych).

Co trzeci Polak (35%) przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie brał udziału w żadnych wydarzeniach kulturalnych. Najwyższy odsetek taki osób jest w wieku 60-64 lat (46%). Odsetek osób nieuczestniczących w wydarzeniach kulturalnych rośnie z wiekiem – wśród osób po 45-tym roku życia jest on wyższy niż 40%.

Udział w wydarzeniu
Źródło: Sponsoring Monitor 2019 (fala I i II), kwiecień i sierpień 2019, ARC Rynek i Opinia

Dlaczego Polacy nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych? Niezależnie od wieku główną przyczyną jest brak czasu, a kolejną – chociaż obecnie już nie tak ważną – brak środków finansowych. Co dziesiąta osoba przyznaje, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jej po prostu nie interesuje. Na pewno Polacy bardziej niż pięć lat temu czują się poinformowani o wydarzeniach kulturalnych i mają poczucie, że jest ich sporo.

Bariery w korzystaniu
Źródło: Sponsoring Monitor 2019 (fala I i II), kwiecień i sierpień 2019 oraz Sponsoring Monitor 2014, ARC Rynek i Opinia

W porównaniu z wynikami sprzed pięciu lat aż trzy razy mniej Polaków jako powód nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych wskazuje brak środków finansowych. Teraz na pierwszą pozycję wysuwa się brak czasu. To bardzo duża zmiana, świadcząca o tym, że Polacy mają poczucie, że ich sytuacja finansowa jest dobra. Jednocześnie dwukrotnie wzrósł odsetek osób twierdzących, że nie biorą udziału w wydarzeniach kulturalnych, bo ich to nie interesuje. To bardzo ciekawe zjawisko pokazujące, że z pewnych rzeczy nie korzystamy uważając, że przyczyną jest brak pieniędzy, a kiedy pieniądze się pojawiają to okazuje się, że przyczyn należy szukać zupełnie gdzieś indziej. – komentuje Agnieszka Doktorska, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia – Bardzo wysoki poziom zainteresowania fotografią wśród ludzi młodych może być powiązane z popularnością Instagrama, który żyje fotografią i tą profesjonalną i amatorską. Na pewno kultura, którą można pokazać i obejrzeć w internecie, w tym w social mediach, ma większe szanse na szeroki odbiór publiczności. – dodaje Agnieszka Doktorska

Informacja o badaniu Sponsoring Monitor to największe kompleksowe badanie na temat sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. Realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, pozwala na obserwowanie trendów w powyższych obszarach. Dane w materiale pochodzą z dwóch fal badania zrealizowanych w 2019 roku (kwiecień, sierpień). Zastosowano metodologię CATI (wywiady telefoniczne), próba N=1004 (reprezentatywna próba internautów) oraz z rocznego badania Sponsoring Monitor 2014 (metodologia CATI, próba N=1519).

Comments

comments

10
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...