Podsumowanie pierwszego dnia Open Eyes Economy Summit 2022

Informacja Prasowa - 23.11.2022
214

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest wiarygodność w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Rozpoczęła się 7. edycja Open Eyes Economy Summit 2022 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Hybrydowa formuła kongresu umożliwia uczestnictwo zarówno stacjonare, jak i online. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest wiarygodność w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.
Spośród blisko 150 prelegentów ze świata biznesu, polityki i ekonomii uczestnicy mieli okazję wysłuchać przemówień, m.in. Ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, prof. dr hab. Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Prezesa Zarządu Inpost Rafała Brzoski.
Podczas tegorocznej edycji Kongresu odbyła się również ścieżka specjalna “Open Eyes to Ukraine” w poświęcona sytuacji społeczno-gospodarczej i kulturowej w Ukrainie, którą zainaugurowało przemówienie Zastępcy Ministra Ukrainy ds. Gospodarki Denisa Kudin.
SESJA INAUGURACYJNA
VII Kongres Open Eyes Economy Summit otworzył głos Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Podkreślał on rolę miasta w procesie powstania innowacji. Według Majchrowskiego innowacje rozwijają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z samorządem odpowiedzialnym, który dąży do tego, by poszczególne rodzaje innowacji łączyły się ze sobą. W taki sposób miasto rozwija się pod względem ekonomicznym i gospodarczym, co przyciąga do niego inne osoby, które będą mieć wkład w dalszy rozwój.
W głosie „Biznes i prawa człowieka” Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na istotę wolności działalności gospodarczej zapisanej w polskiej konstytucji. Jak każda inna wolność może ona podlegać ograniczeniom, jednak każde takie ograniczenie powinno być poprzedzone skrupulatnym ustaleniem parlamentarnym: ustawą. Zaprzeczeniem tego jest ograniczanie wolności rozporządzeniami, które miało miejsce szczególnie podczas pandemii COVID-19. Puenta była następująca: przedsiębiorca to zarówno podmiot, jak i adresat praw człowieka. W związku z czym nie tylko korzysta on z wolności gospodarczej, ale i jest gwarantem wolności innych ludzi. „Wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną, ma ograniczenia – interes publiczny. Musi być dobre uzasadnienie, aby państwo wprowadziło ograniczenia wolności gospodarczej. Może to mieć miejsce tylko w ustawie. Nie może być wynikiem domniemań, lecz musi być pewnikiem.” – powiedział.
Głos Marka Brzezińskiego, ambasadora USA w Polsce dotyczył korzyści wynikających z wprowadzenia energii jądrowej w Polsce. Zaznaczył, że będzie to nowy poziom stabilności i wzrostu ekonomicznego Polski. Program wzmocni relację strategiczną Polski i USA, będzie znaczącym krokiem dążącym do ochrony klimatu oraz ostatecznym odcięciem się zależności energetycznej Europy od Rosji. Brzeziński podkreślał szczególną rolę sojuszu polsko-amerykańskiego podczas ostatniego incydentu w Przewodowie.
OPEN EYES TO UKRAINE
Ścieżkę specjalną „Open Eyes to Ukrainie” otworzył Denis Kudin, Zastępca Ministra Ukrainy ds. Gospodarki. Kudin określił strategię odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie, wyróżniając trzy zasadnicze kroki:
1. Ukraina powinna zostać członkiem UE. Rząd Ukrainy wierzy, że mamy do czynienia z wojną o wartości europejskie, demokrację i prawa człowieka.
2. Szybka odbudowa państwa – 20-36 miesięcy po zakończeniu wojny trzeba będzie odbudować komunikację, infrastrukturę, domostwa i nowe miejsca pracy.
3. Wzrost PKB Ukrainy o 5%.
Z kolei mer Lwowa Andrij Iwanowycz Sadowy podkreślił konieczność współpracy polsko-ukraińskiej w rozwoju europejskiego biznesu w Ukrainie. Jego zdaniem myślenie o tym, jak będzie wyglądać Lwów czy cała Ukraina po wojnie będzie potężnym sygnałem dla Rosji, dlatego musimy zacząć nad tym pracować już teraz.
W trakcie sesji „Gospodarcza przyszłość Ukrainy” b. Ambasador RP w Ukrainie Jacek Kluczkowski wskazał, że przyszłość gospodarcza Polski jest w pewnym stopniu zależna od tego, co dzieje się w Ukrainie. Rozmowa toczyła się również wokół biznesów, które przeniosły się ze wschodnich do zachodnich regionów Ukrainy, a także do Polski. Polska jest obecnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Ukrainy – jedna na dziesięć firm rejestrowanych w Polsce to kapitał ukraiński.
Wejście do Unii Europejskiej po zakończeniu wojny to szansa na odbudowę ukraińskiej gospodarki na nowo, zgodnej z unijnymi wymogam– zielona gospodarka, zeroemisyjne źródła energii. Przyszła integracja z Unią Europejską będzie definiować kierunek dalszej współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej.
PRAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE
„Czarne łabędzie”, czyli nieprzewidywalne zdarzenia rządzących naszym życiem z tematu sesji „Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?”, to pandemia COVID-19 oraz rosyjski atak na Ukrainę. Wydarzenia te szczególnie uwydatniły kwestię zdrowia psychicznego wśród pracowników, której pracodawcy nie powinni bagatelizować. Zdaniem Krzysztofa Obłója z Akademii Leona Koźmińskiego biznes w znacznie większym stopniu uwzględnia prawa człowieka niż tak naprawdę kiedykolwiek wcześniej. Jednak ten progres nie będzie liniowy, a przerywany takimi czynnikami jak właśnie pandemia i wojna.
KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST
W tej ścieżce dyskutowano między innymi o finansowaniu zielonych inwestycji w miastach. „Bycie gospodarzem miasta to mieć zwielokrotnione niepokoje co do gospodarki, energetyki. Kraków jako pierwszy powiedział, że chce ograniczyć i zlikwidować palenie węglem. Zlikwidowano 26 tysięcy piecyków, tych złych. Za obwarzankiem krakowskim pójdzie cała Małopolska. 60% polskich miast chce iść śladem Krakowa.” – stwierdził Wojciech Blecharczyk, ekspert Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.
Zdaniem Kamila Sobolowskiego z Pracodawców RP rezygnacja z podniesienia kosztów parkowania w mieście i wzrost kosztów komunikacji miejskiej jest jawnym sygnałem, że inwestowanie w zielony transport nie leży w obszarze zainteresowań władz. „Dopiero gdy ekologiczny transport publiczny stanie się priorytetem, to wtedy będzie nas na to stać, jednak obecnie nie jesteśmy w momencie takich decyzji politycznych.” – dodaje.

DESIGN THINKING 
 W TRANSFORMACJI KU NIEZNANEMUW sesji pogłębiającej “Nic o nas bez nas – czyli klienci tworzący produkty, które potem kupują” na przykładzie wybranych produktów z różnych branż i sektorów rozmawiano o tworzeniu różnorodnych produktów w oparciu o potrzeby i doświadczenia odbiorcy. „Jak nie patrzymy całościowo na klienta, na całą ścieżkę produktu, to w którymś momencie będzie to niespójne. Kluczem jest empatia, ciekawość na użytkownika i oczekiwanie nieoczekiwanego.” – powiedziała Anna Piosik, projektantka i facylitatorka z Brainly. Na przykładzie globalnej platformy wspierającej uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie uczenia się wskazała, że w procesie design thinking należy uwzględnić także wyzwania takie jak różnice kulturowe w sposobach uczenia się.
SESJE SPECJALNE
Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w obliczu kryzysów
W programie wydarzenia znalazły się też sesje specjalne. Jedna z nich dotyczyła cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Dobromir Ciaś z Edge NPD zwrócił uwagę na to, że dezinformacja to długofalowa strategia komunikacji i celowa próba wpływania na firmy czy instytucje. W momencie niepewności powstaje wiele komunikatów, z których każdy pomniejszy jest szkodliwy. Dezinformacji należy przeciwdziałać w sposób systemowy, poprzez tworzenie jasnego, spójnego przekazu natychmiast po określonym wydarzeniu. Przykładem był ostatni incydent w Przewodowie: kilka godzin bez oficjalnego komunikatu sprowokowało kilkanaście różnorodnych narracji w sieci. Zdaniem Ciasia: „Do tego, żeby tworzyć dobry przekaz potrzebne są instytucje, wiarygodność publiczna, edukacja od najmłodszych lat, technologie oraz poczucie konsekwencji, że sianie dezinformacji może mieć realne konsekwencje.”
SESJA ZAMKNIĘCIA
W programie wydarzenia jak co roku znalazły się wydarzenia kulturalne. Pierwszy dzień Kongresu OEES’22 uświetnił koncert „i milczeć, i śpiewać. Piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza”.
Przed nami drugi dzień inspirujących paneli oraz wystąpień, a także wyczekiwana prezentacja raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”.

Pełny program oraz bilety na VII Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit dostępne są na stronie www.kongres.oees.pl.

Comments

comments

214
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...