Podsumowanie Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Informacja Prasowa - 30.09.2019
175

Podsumowanie Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

IV edycja Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  przeszła do historii. Impreza trwała 2 dni (27-28 września), w trakcie których widzowie obejrzeli prawie 50 krótkich filmików przygotowanych przez 3 sektory: samorządy, biznes i NGO. Niezależne Jury złożone w ekspertów przyznało swoje nagrody, widzowie wybrali najlepsze ich zdaniem filmiki, a organizator Festiwalu, Fundacja Res Severa specjalnie podziękowała wręczając nagrody specjalne. Na konkurs nadesłano 74 filmiki, do konkursu zakwalifikowano 47 produkcji.

W opinii uczestników, Jurów i widzów w tym roku poziom był wyjątkowo wysoki.

Nagrodzone samorządy

Jednostki samorządu terytorialnego i lokalne podmioty to nowa kategoria Festiwalu „17 Celów”. W tym roku przesłano 19 zgłoszeń, a do pokazu zakwalifikowano 17 filmów z 12 miast i gmin (kolejność alfabetyczna):Bojanowo, Grodzisk Wlkp, Jarocin, Kwilcz, Międzychód, Mosina, Suchy Las, Szamotuły, Śrem, Środa, Tarnowo Podgórne, Września. W opinii jurorów najlepsze okazały się filmy mówiące o smogu (Grodzisk Wlkp), zwracające uwagę na czystość miejskich chodników (Śrem) oraz edukujące w zakresie BIO – odpadów (Jarocin). Publiczność doceniła film z Suchego Lasu, natomiast organizator przyznał nagrody za inicjatywę Jadłodzielni  w Mosinie oraz Środa Wietrzy.

Złota Tarcza dla Grodziska Wlkp. 

Fot. Tatiana Wilińska


Firmowe filmy pokazują dobre praktyki


W kategorii „Przedsiębiorstwa” odnotowano 32 zgłoszenia, do pokazu przyjęto 22 filmy 18 przedsiębiorstw  i fundacji korporacyjnych (kolejność alfabetyczna):

ABC Czepczyński, Altered Company Sweden / OOOToToTo.pl, EI SPOCO, ENEA Operator, Fundacja Integralia, Fundacja Medicover, IKEA, ING Bank Śląski, Inspekty.pl, Kompania Piwowarska, LoanMe, Raben Group, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Sprout Europe ApS Denmark / OOOToToTo.pl, Stena Recycling, Toyota Bońkowscy, Volkswagen Poznań, Wieloryb Sklep.

W tym roku Jury doceniło małe firmy: Złotą Tarczę otrzymał startup z Krakowa (Inspekty.pl), Srebrna Tarcza trafiła do Poznania (Wieloryb Sklep), natomiast Brązową Tarczę odebrali przedstawiciele fundacji korporacyjnej należącej to Towarzystwa Ergo-Hestia.

Zdobywca Nagrody Publiczności oraz Srebrnej Tarczy odbiera nagrodę z rąk Jurorki, Ewy Gałki, Prezeski Stowarzyszenia PISOP. Fot. Tatiana Wilińska

Organizacje pozarządowe edukują i upowszechniają Agendę 2030

Organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłosiły 23 obrazy filmowe, a pokazano 8 filmów (kolejność alfabetyczna): Fairtade Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan, Grupa Zagranica, Lions Club Poznań Rotunda, Magdalena Juszczyk, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Polska Akcja Humanitarna. Najlepszy film  traktował o problemach Globalnego Południa („Pomagamy czy szkodzimy” Grupy Zagranica), Srebrną Tarczę otrzymał Warszawski Ogród Zoologiczny, a Brązową – Fairtrade Polska.

 

Lista nagrodzonych filmów:

Nagrody specjalne

Oczy Afryki –FundacjaPomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Nasz miesiąc miodowy Mosina

Środa Wietrzy Maksymilian Samson

Nagrody Publiczności

Czym jest „Slow Life”? Wieloryb Sklep

Suchy Las – jestem stąd!Suchy Las

Przyjaciel Festiwalu

Barbara Langner, Środa Wlkp.
Kategoria Firmy
Złota Tarcza

Pamiętają o ogrodach  Inspekty.pl

Srebrna Tarcza
Czym jest „Slow Life”? Wieloryb Sklep

Brązowa Tarcza

Kampania NibyNaŻarty.15 lecie Fundacji IntegraliaSopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Kategoria Organizacje Pozarządowe

Złota Tarcza

Pomagamy czy szkodzimy Grupa Zagranica
Srebrna Tarcza
ZOOstaw! Nie dokarmiaj! Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Brązowa Tarcza

Fairtrade. Moda na odpowiedzialnośćFairtrade Polska

Kategoria Samorządy
Złota Tarcza
Stop Smog – Grodziski Alert Smogowy Grodzisk Wlkp

Srebrna Tarcza
Nie bądź leń – posprzątaj po swoim psie!Śrem

Brązowa Tarcza

Zaczynamy segregować BIO – odpady kuchenne– Jarocin

 

Kilka słów o Festiwalu

IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Tematy poruszane podczas Festiwalu dotyczą 17 celów zrównoważonego rozwoju,a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny.Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna. Niezależne Jury, złożone z ekspertów w swoich dziedzinach wybiera spośród nadesłanych filmów te najlepsze. Laureaci otrzymują Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze, natomiast publiczność obecna na Gali Finałowej wskazuje swojego faworyta. Oprócz Nagrody Publiczności organizatorzy wręczają też nagrody specjalne. Nagrody te są o tyle cenne, że zdobywcy nagród mogą liczyć na bezpłatną promocję w całej Polsce i pokazanie filmików w ramach specjalnego przeglądu. Przegląd „17 Celów” to najlepsze festiwalowe filmy pokazywane już od 2017 roku.

 

Tytuł Festiwalu i Agenda 2030

Mniej niż 10% dorosłych mieszkańców Poznania zna pojęcie Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju– mówi Natalia Liminowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) –takie są wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: WłączenieAgendy 2030 do polityki lokalnej– dodaje Natalia Liminowicz.

Dlatego tak istotne jest podniesienie świadomości i aktywne zaangażowanie lokalnych decydentów, państwowych urzędników, organizacji społecznych, a także przedsiębiorstw w przekładanie Celów Zrównoważonego Rozwoju na życie wspólnot, firm i organizacji. Tak działa ROPS we wspomnianym wyżej projekcie, a także Fundacja CSR Res Severa, organizator Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Festiwal „17 Celów” jest jedynym festiwalem filmowym, który upamiętnia, popularyzuje i bezpośrednio nawiązuje do działań ONZ na rzecz równoważonego rozwoju i 17 Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Globalnych Celów i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie.  17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte, a zakładającą m.in. działania na rzecz eliminacji ubóstwa, godnego życia dla wszystkich ludzi czy zwiększoną ochronę środowiska.  Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji wybitnych osobistości z całego świata, a sama agenda została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

 

 Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie.[1]

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 2 sierpnia 2015 r.

 

Organizator i patroni wydarzenia

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa (www.ressevera.pl)

IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” wspierają:

 Partner Organizacyjny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Poznaniu (ROPS) Województwo Wielkopolskie w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”

Partner strategiczny

El SPOCO (https://ei-spoco.pl/)

Patroni honorowi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Poznania (www.poznan.pl)

Starosta Poznański (www.powiat.poznan.pl)

Przedsiębiorstwo Fair Play (http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/)


Partnerzy merytoryczni

Global Compact Network Poland

CSR Consulting (http://csrconsulting.pl)

Fundacja Aeris Futuro (www.aerisfuturo.pl)

Kino Bułgarska 19 (www.kinobulgarska19.pl)

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (www.wiph.pl)

Centrum PISOP (www.pisop.org.pl)

Wsparcie organizacyjne

BDG Biuro Doradztwa Gospodarczego(www.doradcapodatkowy-gostyn.pl)

Lokomotywacja Aldona Kłobska (http://lokomotywacja.pl/about-me)

 

Media:

Głos Wielkopolski

Radio Poznań

TVP Poznań

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (http://odpowiedzialnybiznes.pl/

CSR Kompendium

Portal PRoto (www.proto.pl)

Marketing przy kawie

As Biznesu

Marketing przy kawie

Filmowe opowieści o zrównoważonym świecie

Jedyny festiwal filmowy dla biznesu, środowiska i społeczeństwa

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju − III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych  „17 Celów” odbędzie się w Poznaniu 18 października 2018 roku.Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne filmy dokumentalne związane z tematyką wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska połączone z konkursem na najbardziej wartościowe filmy reklamowe i promocyjne podmiotów gospodarczych mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach.

Ze względu na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmioty uczestniczące w konkursie jak i widzów.

Czym jest Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i 17 Globalnych Celów?

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. m.in. działania na rzecz eliminacji ubóstwa, godnego życia dla wszystkich ludzi czy zwiększoną ochronę środowiska. Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji wybitnych osobistości z całego świata, a sama agenda została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Jej przyjęcie miało miejsce podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwojuw dniach 25-27 września 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz powiązanych z nimi 169 zadań (targets), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami.

 

 Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie.[2]

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 2 sierpnia 2015 r.

 

Filmy,  które pomogą stworzyć lepszy świat

 

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” bezpośrednio odwołujący się do wspomnianych wyżej działań ONZ ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.  Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Żadna osoba, żaden region, kraj czy grupa ludzi nie może zostać pominięta. Dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja,  równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia  17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny.

 

Najlepsze narzędzie komunikacji

 

Badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy. Według 87 proc. prezesów i managerów przebadanych przez firmę Cisco, filmy pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwa, organizacje i pozostałe podmioty[3]. Właściwie każdy sięga po nagrania filmowe w swojej codziennej aktywności, by wymienić rosnącą popularność serwisu YouTube czy wiralowych filmików na Facebooku. Można uznać, że obecnie najważniejszym kanałem komunikacji staje się produkcja filmowa, zarówno dokumentująca istotne wydarzenia, jak i objaśniająca zjawiska czy postawy.  Przedsiębiorstwa i organizacje rejestrują swoje działania i pokazują swoje produkty czy usługi i z tym przekazem docierają do bardzo szerokiego grona odbiorców. Współcześnie to filmy są najlepszym nośnikiem informacji.  Dlatego pierwszym projektem powstałej w 2016 roku Fundacji CSR Res Severa było zorganizowanie festiwalu filmowego, który upowszechniałby wiedzę na temat 17 Celów i Zrównoważonego Rozwoju. I edycja Festiwalu zorganizowana została  w dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ, na którym uchwalono 17 Globalnych Celów. Inicjatywa Fundacji była sukcesem: Festiwal obecny był w mediach (ponad 50 informacji prasowych),  w lokalnym środowisku (15 patronów honorowych i medialnych) oraz wśród przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością (50 zgłoszonych filmów). Festiwal został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).FOB to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa organizacja zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce. W 2017 roku opublikowany został jubileuszowy (15) Raport Dobrych Praktyk. O Festiwalu „17 Celów” była mowa w kontekście nowego trendu w biznesie – powiązania CSR z SDGs (strona 18 raportu; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). Natomiast w ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” znalazł się wśród ocenianych praktyk. Mieszkańcy Poznania oraz internauci uznali festiwal upowszechniający 17 globalnych celów ONZ za najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku.

Ważne liczby I i II edycji Festiwalu w 2016 i 2017 roku:

Ponad 50 zgłoszonych do konkursu filmów

Ponad 15 filmów pozakonkursowych (w tym wybitne dzieła polskie i światowe)

Ponad 50 informacji prasowych w mediach, w tym branżowych

Ponad 15 filmów konkursowych (zgłoszonych przez duże firmy, MSP i NGO)

Ponad 15 patronów, 5 jurorów (ekspertów w swoich dziedzinach)

[1]http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.ecykgPjh.dpuf

 

 

[2]http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.ecykgPjh.dpuf

 

 

[3]http://www.press.pl/tresc/52104,wideo-jednym-z-najskuteczniejszych-narzedzi-do-komunikacji-wewnetrznej?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=1491[3]

 

Comments

comments

175
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...