PMPG Polskie Media podsumowuje I kwartał 2017 r. i stawia na rozwój segmentu internetowego

Informacja Prasowa - 19.05.2017
164

PMPG Polskie Media podsumowuje I kwartał 2017 r. i stawia na rozwój segmentu internetowego

Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 6,5% r/r do 1 mln 408 tys. zł. Wysoka baza wyników I kwartału 2016 r. i przesunięcie w zakresie strategii promocyjnej Grupy. Dynamiczny rozwój segmentu internetowego i wzrost nakładów na rozwój nowych projektów.

WYBRANE DANE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG POLSKIE MEDIA
OKRES
3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.03.2017(TYS. ZŁ)
OKRES
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY31.03.2016

(TYS. ZŁ)

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY11 89014 707
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY7 0807 783
EBITDA1 7032 094
ZYSK NETTO1 4081 322

Tab.1. Wybrane dane finansowe. Źródło: Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r

W I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media wyniosły 11 mln 890 tys. zł, a EBITDA 1 mln 703 tys. zł. Za niższe przychody odpowiada obniżenie wartości transakcji barterowych w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 2,8 mln zł. Przesunięcie w tym zakresie wynika ze strategii promocyjnej Grupy. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 1 mln 408 tys. i był o 6,5% wyższy niż w I kwartale 2016 r.

„Pozytywny wynik Grupy potwierdza, że prowadzona polityka dyscypliny kosztowej przyniosła pożądane efekty. Przychody gotówkowe pozostały na stabilnym poziomie ponad 7 mln zł. Zmiana w strukturze przychodów to wynik ograniczenia transakcji barterowych związany zarówno z większą dyscypliną w zakresie tych transakcji, jak i harmonogramem naszych działań promocyjnych” – komentuje Michał Maciej Lisiecki, prezes zarządu PMPG Polskie Media. Podkreśla sezonowość rynku reklamy prasowej, która wpływa na wyniki I kwartału. Aby ograniczyć wpływ czynników sezonowych w przyszłości, PMPG organizuje obecnie swoje portfolio tak, aby przychody z innych rodzajów działalności miały równoważący wpływ na wyniki.

Priorytetem działań spółki jest rozwój segmentu internetowego. Serwisy Grupy notowały w I kwartale rekordowe wzrosty zarówno jeżeli chodzi o użytkowników (DoRzeczy.pl – ponad 750 tys., Wprost.pl – ponad 2 mln), jak i pozostałe dane zasięgowe, w tym liczbę odsłon (łącznie ponad 11 mln) i czas spędzany w serwisach przez użytkowników (ponad dwukrotne wzrosty). Jednocześnie systematycznie rosną zasięgi „Do Rzeczy” i „Wprost” w mediach społecznościowych, gdzie profile związane z tygodnikami mają blisko 900 tys. fanów/obserwatorów.

Efektem tego jest blisko dwukrotny wzrost przychodów z reklamy odsłonowej. Równolegle we wszystkich serwisach PMPG wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają się przyczynić do dalszego wzrostu przychodów z Internetu.

Z końcem marca ruszył serwis internetowy SuperHistoria.pl, wydawany przez spółkę Orle Pióro sp. z o.o. Serwis ma charakter wertykalny, jego głównym partnerem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Fundacja PGNiG. Silny partner w połączeniu z faktem, że serwis powstał w oparciu o rozwiązania technologiczne przygotowane w ramach Grupy i przetestowane przy wdrożeniach serwisów Wprost.pl i DoRzeczy.pl spowodował, że nowy serwis od startu jest rentowny.

PMPG utrzymała również swoje zaangażowanie w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Jednocześnie Spółka planuje wprowadzenie kontentu wideo w swoich serwisach informacyjnych Wprost.pl i DoRzeczy.pl. Nad wdrożeniem projektu pracuje Sławomir Cedzyński, były redaktor naczelny serwisów informacyjnych Grupy Wirtualna Polska.

Rozwój serwisów internetowych i zmiany w portfolio wydawniczym to tylko część prowadzonych aktywności, których celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków rozwoju Grupy PMPG.

Przełożony w czasie został oficjalny start projektu PMPG Ventures – wehikułu inwestycyjnego w modelu M4E, czyli media for equity (media za udziały). Projekt, który obejmie zarówno wszystkie niezwiązane z działalnością prasową aktywa Grupy PMPG, jak i nowe inwestycje, powinien ruszyć najpóźniej w IV kwartale bieżącego roku. Aktualnie trwają prace nad organizacyjną częścią projektu oraz jego strukturą w ramach Grupy PMPG Polskie Media.

W II kwartale Grupa powinna odnotować przychody z tytułu wprowadzenia do kin filmu „Gwiazdy”, pierwszej autorskiej produkcji Film Point Group, spółki zależnej PMPG Polskie Media. PMPG również partycypowała w produkcji. „Gwiazdy” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego to barwna opowieść o miłości i rywalizacji, która wyszła daleko poza piłkarskie boisko, oraz o nieco zapomnianym filarze kadry Kazimierza Górskiego – Janie Banasiu. Premiera „Gwiazd” była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń artystycznych i towarzyskich w pierwszej połowie maja. Film jest również prezentowany na największych na świecie targach przemysłu filmowego w Cannes.

Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media pozostaje tygodnik „Wprost”, który wraz z tygodnikiem „Do Rzeczy” odpowiadają za blisko 80 proc. przychodów Grupy. PMPG od lat konsekwentnie realizuje strategię budowy silnych brandów zasięgowych, dzięki której media Grupy #PolskieMedia notują dziś ok. 3,5 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką „Wprost” lub „Do Rzeczy”, ok. 200 tys. czytelników drukowanych i cyfrowych wydań tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”, ok. 350 tys. fanów na Facebooku, ok. 515 tys. obserwujących na Twitterze, 3 mln użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl oraz 11 mln odsłon serwisów internetowych.

Od początku roku w ramach PMPG rozwijany jest także przywrócony po kilku latach projekt Business Gate. To miesięcznik skierowany do czytelników zainteresowanych tematyka biznesową, inwestycjami i innowacjami. Co dwa tygodnie ukazuje się również Business Gate Capital – e-magazyn poświęcony tematyce rynku kapitałowego.

Comments

comments

164
Komentarze
Sonda

Czy weryfikujesz informacje znalezione w sieci przed ich udostępnieniem??

Loading ... Loading ...