Oświadczenie Żabka Polska

Informacja Prasowa - 21.05.2020
84

Oświadczenie Żabka Polska

Oświadczenie Żabka Polska

Dwa miesiące temu jako społeczeństwo zostaliśmy skonfrontowani ze wspólnym, nieznanym dotąd zagrożeniem. Społeczność sieci Żabka od pierwszych dni bardzo intensywnie angażuje się w walkę z wirusem oraz jego ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami: od licznych przypadków wsparcia udzielonego przez poszczególnych franczyzobiorców, po przekazanie 4,5 mln złotych na urządzenia diagnostyczne dla szpitali. W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Zdrowia, w ciągu kilkunastu godzin oddaliśmy do dyspozycji resortu najwyższej klasy ekspertów i zaawansowane narzędzia technologiczne dla wsparcia działań w zakresie analizy dostępnych zasobów medycznych oraz możliwości logistycznych wobec scenariuszy rozwoju epidemii. W duchu solidaryzmu społecznego, wszelkie nasze działania mają nieodpłatny charakter – grupa naszych pracowników w pełni zaangażowała się w pomoc Ministerstwu bez żadnych dodatkowych korzyści, w przekonaniu, że robią coś ważnego dla całego społeczeństwa. Tymczasem, mimo udzielenia szczegółowej odpowiedzi na pytanie redakcji Gazety Wyborczej, artykuł nie tylko nie ujmuje tego zaangażowania, ale też przedstawia projekt w krzywdzący, dwuznaczny sposób. Uważamy, że szczególnie w obecnym czasie, wypełnionym niepokojem o przyszłość, istotną rolę odgrywa transparentność i rzetelne przedstawianie faktów, również przed media. Publikowanie artykułów zawierających niepoparte faktami sugestie, nie tylko nie pomaga w naszej wspólnej walce, ale także zniechęca biznes do zaangażowania pro publico bono. Wszyscy powinniśmy kierować się odpowiedzialnym podejściem do komunikacji. W imię pełnej transparentności przekazujemy odpowiedź udzieloną redakcji, a nasi eksperci są gotowi, aby opowiedzieć o swoich kompetencjach i zaangażowaniu w projekt.

Z pozdrowieniami,

Biuro Prasowe Żabka Polska

*****

Red. Judyta Watoła Gazeta Wyborcza uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat w firmie Żabka Polska Ministerstwo Zdrowia zakupiło usługę „Wykonanie zadań o charakterze eksperckim w zakresie wypracowania i bieżącego aktualizowania wypracowanych algorytmów – modeli procesów ruchu pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARSCoV-2”? Czy firma Żabka Polska zatrudnia epidemiologów, matematyków lub innych ekspertów, którzy mają doświadczenie w opracowywaniu tego rodzaju modeli? Jeśli tak to jakie ekspertyzy już opracowali? Jaki jest koszt usługi/dotychczas wykonanych usług?

Odpowiedź Biura Prasowego firmy Żabka Polska z dnia 19.05.2020 r.

Pani Redaktor, Odpowiadając na Pani pytanie: Ministerstwo Zdrowia nie zakupiło wspomnianej usługi. Przywołane „Wykonanie zadań…” to opis pola współpracy, która ma charakter zaangażowania społecznego firmy Żabka i jest realizowana całkowicie na koszt firmy.

Wybitni eksperci zaangażowani do realizacji pomocy w zakresie tworzenia cyfrowych narzędzi wspierających planowanie działań i alokację zasobów wykonują tę pracę społecznie lub w ramach wynagrodzenia otrzymywanego w swojej macierzystej firmie. Tym samym cała pomoc świadczona na rzecz Ministerstwa Zdrowia i służb mu podległych, zgodnie z zawartą umową, jest realizowana bez jakichkolwiek konsekwencji kosztowych dla resortu, nie rodzi też żadnych wtórnych relacji związanych z jakimikolwiek przepływami finansowymi między firmą Żabka, a Ministerstwem. Pomoc ta jest realizowana jako element rozległego pakietu zaangażowania Żabki w walkę z zagrożeniem COVID-19, którego fundamentem było zadeklarowanie 4,5 miliona złotych do dyspozycji służb walczących ze skutkami pandemii.

Warto zaznaczyć, że świadczona na rzecz Ministerstwa pomoc to działanie wykraczające ponad przywołane 4,5 miliona złotych, podobnie jak kilkadziesiąt innych projektów pomocowych zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Żabka Polska od lat rozwija swoją działalność w handlu detalicznym w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, złożone algorytmy przetwarzania danych o dużej objętości, modele prognozowania i adaptacji.

W związku z tym od lat w Żabce budowany jest zespół specjalistów najwyższej klasy w dziedzinach takich, jak matematyka stosowana, programowanie, sztuczna inteligencja, analizy statystyczne i szereg innych pokrewnych dziedzin. Obecnie już ponad 10% pracowników naszej firmy zajmuje się tylko i wyłącznie projektami cyfrowymi, Wśród nich 52 osoby pracują na stanowisku data scientists i posiadają doświadczenie w budowie algorytmów sztucznej inteligencji. Wśród tych osób są osoby z tytułami naukowymi i wieloletnią praktyką w opracowaniu i wdrażaniu złożonych narzędzi cyfrowych.

Ściśle współpracujemy także ze światowymi liderami technologii cyfrowych i zaawansowanego modelowania. Żabka jest partnerem strategicznym takich firm, jak Microsoft czy Snowflake. W Polsce jednym z partnerów w ramach naszego inkubatora innowacji jest zaproszona przez nas do przedmiotowego projektu firma Synerise, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm na świecie, która wspólnie z nami tworzy narzędzia wspierane sztuczną inteligencją.

Współpraca zaowocowała wieloma projektami docenionymi globalnie. W razie zainteresowania służymy pełnym zestawieniem naszych osiągnięć w tym zakresie. Tym samym Żabka jest w Polsce i Europie jednym z najbardziej zaawansowanych centrów kompetencji w dziedzinach, o które Pani pyta. Wyjątkiem jest obszar wiedzy epidemiologicznej przywołany w pytaniu, ale zakres, w jakim się poruszają nasi specjaliści tej wiedzy od nich nie wymaga. Tam, gdzie stykają się obszary: prognozowanie i tworzenie modeli alokacji z danymi z zakresu właściwości rozprzestrzeniania wirusa, każdorazowo występują eksperci z tej dziedziny, co gwarantuje jakość danych i parametrów uzupełniających funkcjonowanie przygotowanych narzędzi.

Przedstawiciele Ministerstwa zwrócili się do firmy Żabka po zapoznaniu się z powszechnie dostępnymi informacjami o wiodącej roli Żabki w tworzeniu narzędzi do planowania i prognozowania, dodatkowo z bardzo praktycznym doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnej logistyki opartej na narzędziach cyfrowych. W odpowiedzi na zapytanie o możliwość udzielenia takiej pomocy, w ciągu kilkunastu godzin zorganizowana została grupa ekspertów, która do dzisiaj doskonali modele opracowane w ciągu pierwszych kilkunastu dni i pomaga w nadzorze nad poprawnością wykorzystania danych.

W efekcie współpracy powstały narzędzia do analizy posiadanych zasobów medycznych i możliwości logistycznych wobec scenariuszy rozwoju epidemii. Celem było zoptymalizowanie działań logistycznych Ministerstwa i bieżąca ocena stopnia wykorzystania zasobów: placówek, łóżek, szpitalnych, sprzętu, testów czy możliwości transportu osób chorych w poszczególnych województwach i powiatach.

W toku realizacji tego zadania nieodpłatnie udostępniliśmy nasze narzędzia, a nasi eksperci wykorzystali takie umiejętności jak m.in. integracja i optymalizacja danych z pomocą hurtowni danych, zarządzanie danymi czy opracowanie modeli symulacyjnych.

W prace zaangażowane nadal są trzy zespoły:

• Zespół Business Intelligence odpowiedzialny m.in. za stworzenie środowiska analitycznego w hurtowni danych oraz zaimportowanie niezbędnych danych logistycznych (m.in. odległości między szpitalami).

• Zespół Data Science odpowiedzialny m.in. za modele machine learning sprawdzania poprawności danych czy budowę modelu optymalizacyjnego w języku programowania matematycznego.

• Zespół Logistyki odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wizualizacji i symulacji logistycznych dotyczących wypełnienia szpitali, poziomu wykorzystania respiratorów i izolatoriów czy modele zapotrzebowania na testy diagnostyczne, raportowanie poziomu realizacji testów.

W ramach tych zespołów pracuje kilkanaścioro wybitnych ekspertów z zakresu data science, w tym m.in. doktor ekonomii, cloud solutions architect, absolwenci matematyki, zaawansowanych technik analitycznych, studiów z zakresu metod ilościowych, informatyki. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia może nieodpłatnie korzystać z zagregowanych, uporządkowanych i aktualizowanych, zanonimizowanych danych, które pozwalają precyzyjnie zarządzać dostępnymi zasobami.

Mimo że od włączonych do projektu osób wymagało to wielokrotnie pracy w nocy lub w weekendy, poziom ich zaangażowania przez kolejne tygodnie pozostaje niezmiennie bardzo wysoki, bo wszyscy rozumieją z jak wielkim zagrożeniem przyszło nam wspólnie walczyć.

Dlatego z dumą podsumowujemy dotychczas zrealizowane przez Żabkę projekty w ramach walki z pandemią:

– 4,5 miliona złotych od Żabki na urządzenia dla szpitali

– ponad 2 miliony złotych od klientów Żabki i firmy, jako pomoc dla 16 szpitali zakaźnych w całej Polsce,

– 2 miliony złotych na testy realizowane nieodpłatnie w szpitalach i placówkach medycznych,

– 30 milionów maseczek dystrybuowanych bez zysku w sklepach Żabka w całej Polsce,

– 500 tysięcy maseczek medycznych przekazanych nieodpłatnie dla szpitali w całej Polsce,

– realizowane lokalnie wsparcie finansowe lub rzeczowe dla kilkudziesięciu kolejnych placówek medycznych w całej Polsce

– szereg działań w formie osobistego zaangażowania franczyzobiorców i pracowników (zakupy dla seniorów i pracowników medycznych, przygotowanie posiłków, kawa, woda, itp.)

Jest również powodem do dumy fakt, że ze względu na naszą wiedzę ekspercką i osiągnięcia w zakresie transformacji cyfrowej, staliśmy się skutecznym wsparciem w walce z koronawirusem. Stało się to możliwe także dzięki zaangażowaniu kilkunastu ekspertów Ministerstwa, którzy zadbali o transparentny i efektywny interfejs tej wyjątkowej współpracy.

Comments

comments

84
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...