Optymalizacja wydatków reklamowych w 5 krokach

Jerzy Ciszewski - 25.05.2023
258

W roku 2022 wartość polskiego rynku reklamy wyniosła 12,6 mld zł, a medium z największym udziałem był internet, generujący blisko 6,3 mld. zł przychod

W roku 2022 wartość polskiego rynku reklamy wyniosła 12,6 mld zł, a medium z największym udziałem był internet, generujący blisko 6,3 mld. zł przychodów. Reklama online dominuje w mediaplanach, dlatego marketerzy powinni zwrócić szczególną uwagę na dobre praktyki zwiększające efektywność przekazów reklamowych i generujące pożądany zwrot z inwestycji.

W Polsce aż 87 proc. użytkowników korzysta z internetu, przeciętnie spędzającn online ponad 6h 2 dziennie. Wraz ze wzrostem konsumpcji, konsekwentnie rosną także wydatki na reklamę, dlatego warto korzystać ze sprawdzonych technologii
wspierających prowadzenie i optymalizację działań reklamowych w serwisach społecznościowych.

Kwietniowy audyt PwC przeprowadzony na autorskiej platformie ViewIQ od Channel Factory, platformy technologicznej wspierającej działania reklamowe marek na kanałach YouTube, Meta oraz TikTok wykazał, że technologia firmy redukuje utratę wydatków mediowych o 23 proc., generując 12 proc. oszczędność kosztów. Testy przeprowadzono w dwóch fazach – pod kątem klasyfikacji treści zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GARM oraz IAB, a także pod kątem wpływu technologii Channel Factory na wydatki mediowe. Firma uzyskała 99 proc. dokładności kategoryzacji języka oraz wskaźnik dopasowania powyżej 80 proc., ponadto wszystkie kanały zostały sklasyfikowane poprawnie i zgodnie z IAB, a 96 proc. filmów oznaczonych było zgodnie z platformą IAS.

Channel Factory, wyodrębniła kluczowe obszary, istotnie wpływające na
efektywność przekazów reklamowych i mogące pomóc marketerom zarówno
zoptymalizować wydatki na cyfrowe kampanie reklamowe, jak również znacząco
zwiększyć ich skuteczność, generując wzrosty i odpowiednią konwersję.

Śledzenie kluczowych wskaźników KPI

Prawidłowe zdefiniowanie KPI kampanii jest jednym z kluczowych aspektów, które
marketerzy powinni wziąć pod uwagę jeszcze na etapie przygotowywania strategii
reklamowej. Istotne jest, aby korelowało ono z celami biznesowymi, ale było również
możliwe do zrealizowania. Co więcej, precyzując KPI należy zwrócić uwagę czy cele
wzajemnie się nie wykluczają. Kolejnym krokiem jest konfiguracja odpowiedniego
narzędzia analitycznego umożliwiającego śledzenie kluczowych wskaźników.
Dzięki niemu, późniejsza możliwość monitorowania efektywności pozwoli na ew.
ulepszenie kampanii jeszcze w trakcie jej trwania.

1 https://www.rp.pl/media/art37835091-rynek-reklamy-zwalnia-tempo
2 https://datareportal.com/reports/digital-2022-poland

Zrozumienie potrzeb konsumentów

Kolejnym rozwiązaniem jest zrozumienie potrzeb konsumentów – ich osobowości,
zainteresowań, intencji zakupowych czy preferowanej platformy społecznościowej.
Kampania powinna być skierowana do konkretnej grupy odbiorców pod kątem
demograficznym, psychofizycznym i behawioralnym. Dotarcie jakościowe, a nie
ilościowe umożliwi zespołom marketingowym zaoszczędzenie budżetów i
przeznaczenie ich na obszary, które dodatkowo zwiększą współczynnik klikalności i
konwersji.

Dobór odpowiedniej platformy

Identyfikacja grupy docelowej powinna iść również w parze z doborem
odpowiedniej platformy, na której znajdują się konsumenci marki. Skupienie się na
niewłaściwych kanałach social media może skutkować osłabieniem przekazu,
brakiem zaangażowania użytkowników i utratą wydatków reklamowych.

Optymalizacja w trakcie trwania kampanii

Ważnym aspektem jest także ewentualna optymalizacja w trakcie trwania
kampanii. Pozwoli ona przeznaczyć finanse na obszary, które wygenerują pożądany
wynik końcowy kampanii. Kluczowe w tym kontekście może okazać się wsparcie
platform technologicznych mogących analizować informacje o odbiorcach, w tym
zasięg, wrażenia i współczynnik konwersji, dzięki czemu przeprowadzona kampania
będzie opłacalna i zmaksymalizowana pod kątem wydatków.

Analiza wyników końcowych i testy typu A/B

Każda kampania, po zakończeniu emisji powinna zakończyć się również analizą
wyników końcowych i ew. zbadaniem potencjalnych przyczyn słabszej
wydajności przekazu reklamowego. Przed rozpoczęciem kolejnej kampanii warto
przeprowadzić testy typu A/B, aby zoptymalizować przyszłe treści reklamowe pod
kątem dostosowania do użytkownika i jego doświadczeń. Na platformie YouTube
możliwe jest również przeprowadzenie badań skuteczności kampanii – Brand Lift to
rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest zmierzenie do tej pory niemierzalnych
wskaźników, sprawdzenie wzrostu świadomości czy intencji zakupowych.
Pomimo, że zdecydowana większość reklam cyfrowych jest pomijana przez
użytkowników 3 , w dalszym ciągu marki mogą podejmować proaktywne działania w
celu zapewnienia skuteczności swoich przekazów. W procesie reklamowym
kluczowe jest, aby na każdym jego etapie – tworzenia strategii, emisji kampanii,
wniosków końcowych – marki podejmowały odważne działania i nie bały się
zaryzykować eksperymentując z różnymi ustawieniami w celu uzyskania optymalnej
konfiguracji dla swoich kampanii.

Comments

comments

258
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...