Odpowiedzialność społeczna w czasie pandemii. Wywiady z prezesami Grupy LOTOS oraz PGNiG

Informacja Prasowa - 21.04.2020
73

Odpowiedzialność społeczna w czasie pandemii. Wywiady z prezesami Grupy LOTOS oraz PGNiG

Odpowiedzialność społeczna w czasie pandemii. Wywiady z prezesami Grupy LOTOS oraz PGNiG

Biznes w Polsce stał się aktywnym uczestnikiem, wspierającym walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wprowadza rozwiązania mające służyć szerokiemu gronu swoich interesariuszy. O pełnieniu misji firmy społecznie odpowiedzialnej w dobie obecnego kryzysu opowiadają w wywiadach prezesi Grupy LOTOS oraz PGNiG. Rozmowy odbyły się w ramach akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, zainicjowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

To druga odsłona cyklu wywiadów z CEOs firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem inicjatywy jest zaprezentowanie wyzwań, przed którymi stoją organizacje, oraz ukazanie podjętych rozwiązań i działań pomocowych w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Rozmowy powstały w ramach akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, przedstawiającej odpowiedź biznesu na zaistniały kryzys, w tym szereg pozytywnych przykładów zaangażowania firm.

Zagadnienie odpowiedzialnego przywództwa w dobie pandemii nabiera jeszcze większego znaczenia. Kryzys jest wielowymiarowy i wymaga wieloaspektowego zarządzania. Dlatego niech inspiracją będą prezesi firm, które od lat są zaangażowane w zakresie odpowiedzialnego biznesu, traktujący CSR jako element strategii biznesowej i kierujący organizacją w sposób uwzględniający potrzeby różnych grup interesariuszy. Wywiady to uchwycenie cennej perspektywy biznesowej. Zapraszam do zapoznania się z nią – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grupa LOTOS

Wywiad z prezesem Grupy LOTOS, Pawłem J. Majewskim ukazuje szereg narzędzi wdrożonych przez firmę w ramach przeciwdziałania pandemii. Uwzględniają one troskę zarówno o bezpieczeństwo pracowników, klientów, jak i konieczność podtrzymania ciągłości świadczonych usług, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Czytaj cały wywiad >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wywiad-z-pawlem-janem-majewskim-prezesem-zarzadu-grupy-lotos-s-a/

PGNIG

Bezpieczeństwo energetyczne to również priorytet działań dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od okoliczności.  Prezes firmy Jerzy Kwieciński opowiada, jak funkcjonuje PGNiG w czasie pandemii i jak firma realizuje ideę społecznej odpowiedzialności w tych trudnych czasach.

Czytaj cały wywiad >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wywiad-z-jerzym-kwiecinskim-prezesem-pgnig/

 

Akcja #BiznesReagujeOdpowiedzialnie jest realizowana w mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu: na portalu odpowiedzialnybiznes.pl oraz kontach organizacji w mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Pierwszy cykl wywiadów dostępny jest na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/prezesi-abc-czepczynski-lpp-sanofi-siemens-o-wyzwaniach-biznesowych-w-czasie-pandemii/

Przejdź do sekcji poświęconej reakcji firm na pandemię >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/?src=3065&y=2020

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznesreagujeodpowiedzialnie-mapa-zaangazowania-biznesu-w-obliczu-pandemii-koronawirusa/

Pobierz Infografikę #NGOReagujeOdpowiedzialnie>> http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/ngo-reaguje-odpowiedzialnie/

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Comments

comments

73
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...