Od stycznia Nowy Miesięcznik Finansowy BANK

Jerzy Ciszewski - 03.01.2019
61

Od stycznia Nowy Miesięcznik Finansowy BANK

Od stycznia Nowy Miesięcznik Finansowy BANK

Jedna bankowość, jedno pismo – ważna zmiana na rynku prasy ekonomiczno-finansowej

Od stycznia 2019 r. „Miesięcznik Finansowy BANK” i miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” będą wydawane razem. To krok w kierunku pełnej synergii i wykorzystania potencjału obu redakcji, ich zaplecza eksperckiego, budowanych latami relacji z rynkiem finansowym – wszystko po to, aby przekazać w ręce czytelników kompletne, jeszcze lepsze niż do tej pory, uniwersalne pismo dla całego środowiska finansowo-bankowego w Polsce. Wydawca – Centrum Prawa Bankowego i Informacji wprowadza także nową politykę cenową – pismo będzie znacznie tańsze.

– Nowy, rozbudowany miesięcznik będzie nadal pismem dla ekonomistów, bankowców, naukowców i studentów uczelni ekonomicznych oraz dla wszystkich innych osób interesujących się finansami i sposobami na pomnażanie oszczędności. Będzie uzupełniony nie tylko o problematykę bankowości spółdzielczej, ale także m.in. o sposoby finansowania inwestycji przez samorządy czy informacje o najnowszych unijnych przepisach. Pisma od lat są znane także ze swoich prestiżowych rankingów: IT@BANK, „Największe banki w Polsce”, czy „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” – mówi Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

W każdym miesiącu czytelnicy znajdą rozbudowane raporty specjalne szczegółowo omawiające wybraną tematykę– np. IT, Bansassurance, obsługa gotówki, audyt i doradztwo, bezpieczeństwo, strategie bankowości czy wierzytelności. Jednocześnie zmodyfikowany zostanie cykl wydawniczy – z dotychczasowych jedenastu do dwunastu wydań w roku.

Redakcja połączonych tytułów będzie szczegółowo prezentować stanowiska środowiskowe, rządowe i unijne oraz nowe przepisy prawa związane z sektorem finansowym, omawiać zmiany personalne oraz sylwetki liderów świata polskich finansów, nauki i polityki. Na łamach miesięcznika publikowane będą artykuły prezentujące prace zespołów merytorycznych współpracujących m.in. z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związkiem Banków Polskich czy zrzeszeń bankowości spółdzielczej.

Ambicją redakcji jest także praktyczne wspieranie programów edukacji ekonomicznej m.in. poprzez pokazanie pracy ekspertów PTE, PAN, GPW, NBP, ZBP, Sektorowej Rady ds. Kompetencji WIB oraz innych instytucji sektora publicznego i prywatnego zaangażowanego w tę tematykę.

– Nowa, poszerzona tematycznie formuła „Miesięcznika Finansowego BANK” jest także formą bezpośredniego nawiązania do przedwojennej tradycji miesięcznika „Bank” założonego w 1933 r. i reaktywowanego w 1989 r. Tak, jak przez ostatnich 25 lat, będziemy nadal pismem środowiskowym dla kadr polskiej bankowości, co traktujemy jako najważniejszy cel naszego działania – podsumowuje Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji odpowiedzialny za Wydawnictwo CPBiI.

Zmianom redakcyjnym towarzyszy nowa polityka cenowa – pismo będzie znacznie tańsze, zarówno w sprzedaży egzemplarzowej, jak i w prenumeracie. BANK dostępny będzie nadal w wersji papierowej oraz elektronicznej (poprzez aplikację mobilną iOS/Android lub przez portal aleBank.pl). Równolegle rusza kampania promocyjna pod hasłem „Sprawdź nowy, jeszcze lepszy Miesięcznik Finansowy BANK” oraz „#NajbliżejBANKowości”.

„Miesięcznik Finansowy BANK” to najlepsze, profesjonalne pismo środowiska bankowo-finansowego poruszające zasadnicze problemy sektora bankowego i instytucji finansowych w Polsce. Tematyka obejmuje najważniejsze obszary działalności banków i innych instytucji finansowych, a także inne aspekty ogólnoekonomiczne. W każdym numerze – zgodnie z planem wydawniczym – znajduje się raport specjalny poświęcony różnym aspektom działalności bankowo-finansowej. Czytelnikami miesięcznika są przede wszystkim menedżerowie wyższego i średniego szczebla banków oraz pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych), specjaliści, eksperci finansowi i gospodarczy, a także kadra naukowa i studenci uczelni o profilu ekonomicznym.

Wydawcą BANKu jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. www.aleBank.pl/BANK #MiesięcznikBANK #NajbliżejBANKowości

Comments

comments

61
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...