Nowy, elastyczny model pracy Gazeta.pl 

Informacja Prasowa - 27.08.2020
264

Nowy, elastyczny model pracy Gazeta.pl 

Nowy, elastyczny model pracy Gazeta.pl

Nowoczesny, efektywny, a przede wszystkim elastyczny. Taki będzie nowy model pracy, którego założenia portal Gazeta.pl ogłosił dziś, 27 sierpnia 2020 r. całemu zespołowi. Model został wybrany po trzymiesięcznym procesie konsultacji ze wszystkimi pracownikami oraz współpracownikami Gazeta.pl i będzie obowiązywał od 15 września br.

– W Gazeta.pl dotychczas obowiązywał stacjonarny model pracy. W związku z zagrożeniem epidemicznym wszyscy z dnia na dzień zaczęliśmy pracować w pełni zdalnie. Szybko odkryliśmy, że ten sposób pracy w naszym przypadku jest efektywniejszy – rzeczy dzieją się szybciej, spotkania są skuteczniejsze, a komunikacja bardziej transparentna. Podjęliśmy więc decyzję, aby obecny kryzys wykorzystać jako szansę na transformację dotychczasowego modelu pracy – mówi Agnieszka Siuzdak, dyrektorka pionu Gazeta.pl. – Ostatnie trzy miesiące poświęciliśmy na szerokie konsultacje z zespołem, analizę benchmarków rynkowych i dotychczasowej kultury organizacji. Ważne dla nas są: efekt, nowoczesność, bliskość i zaufanie. I tak też chcemy pracować – dodaje.

W efekcie Gazeta.pl od połowy września br. wprowadzi elastyczny model pracy. Jego głównym założeniem jest umożliwienie całemu zespołowi zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej pracy – zdecyduje o tym pracownik, w zgodzie ze specyfiką swojej roli i pracy. Kluczowymi elementami nowego modelu i jego siłą napędową są praca na efekt i zaufanie. Istotne jest też zapewnienie przez organizację możliwości integracji i tworzenia bliskich relacji z pracownikami, którzy – co wynika z przeprowadzonych badań – chcą pracować zdalnie w dużo większym wymiarze niż przed pandemią. Prawie 70% osób pracujących w Gazeta.pl deklarowało chęć pracy zdalnej od 13 do 20 dni w miesiącu. Ograniczenie pracy w biurze wiąże się także z mniejszą liczbą dojazdów, a tym samym z pozytywnym wpływem na środowisko. Jest to zgodne z celem Gazeta.pl, która chce być najbardziej zielonym portalem w Polsce, nie tylko pod kątem treści redakcyjnych, ale i korzystnych dla klimatu rozwiązań operacyjnych.

W czasie tworzenia założeń nowego modelu pracy zespół odpowiedzialny za jego wdrożenie przeprowadził szereg ankiet. Początkowo w prosty i jasny sposób pytał pracowników i współpracowników Gazeta.pl o preferencje dotyczące pracy zdalnej, następnie sprawdzał potrzeby poszczególnych działów. Już pierwsze wyniki ankiet wskazywały, że ponad 80% zespołu portalu chce przynajmniej częściowo pracować zdalnie. Szczegółowe badania dotyczące preferencji poszczególnych działów pokazały zaś różnice w potrzebie z korzystania z przestrzeni wspólnych czy chęci wspólnej pracy stacjonarnej. Gazeta.pl badała również możliwości i warunki swoich pracowników do pracy w domu, w tym potrzeby sprzętowe czy ergonomiczne.

W związku z wprowadzeniem nowego modelu pracy częściowo zostanie ograniczona przestrzeń biurowa, którą do tej pory zajmowała Gazeta.pl. Jednocześnie pracownicy i współpracownicy portalu nadal będą mieć zapewnione miejsca pracy indywidualnej, wspólnej, a także do spotkań integracyjnych.

– Budynek Agory na Czerskiej to nasz ogromny atut. Wdrażając elastyczny model pracy, chcemy go jeszcze lepiej wykorzystać. Planujemy przeorganizować przestrzeń tak, by zachęcała pracowników do przyjścia do biura i integracji. Będziemy rzadziej spotykać się twarzą w twarz, więc chcemy, żeby te spotkania i przestrzeń, która im służy, była tym atrakcyjniejsza – mówi Agnieszka Siuzdak.

Trzymiesięczny proces wyboru nowego modelu pracy został przeprowadzony przez wewnętrzny zespół, w skład którego wchodzili dyrektorzy zarządzający, kierownicy różnego szczebla oraz przedstawiciele różnych działów Gazeta.pl, w tym również redakcyjnych.

Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 15 września br. Do końca 2020 r. zaplanowany jest etap wdrożeniowy, w ramach którego m.in. przygotowana zostanie nowa przestrzeń biurowa w siedzibie Agory w Warszawie. Od początku 2021 model ma już działać w trybie docelowym.

 

Comments

comments

264
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...