Nowość rynkowa od Be Communications w ramach praktyki 
Healthcare Agencji

Informacja Prasowa - 02.03.2020
107

Nowość rynkowa od Be Communications w ramach praktyki 
Healthcare Agencji

W lutym br. Be Communications wprowadza w swojej ofercie usług profesjonalnych wystandaryzowany model nowej kompetencji: komunikacji celowej skierowanej do pacjentów i uczestników systemu leczenia oraz opieki zdrowotnej w Polsce.


„Wraz z cyfryzacją i rozwojem technologii medycznych wielkie kampanie społeczne zorientowane na edukację zdrowotną do szerokiej opinii publicznej wymagają korekty kursu. Ich kluczowym filarem stają się Programy Wsparcia Pacjentów (ang. Patient Support Programs – PSP), które łączą edukację z konkretnym i oczekiwanym przez pacjentów wsparciem oraz pozwalają dotrzeć bezpośrednio do kluczowych adresatów komunikacji”, mówi Adam Jarosz, partner zarządzający i dyrektor generalny firmy.

Adam Jarosz

 

Be Communications, specjalizując się w komunikacji tzw. tematów wrażliwych, od lat wspiera sektor promocji zdrowia oraz opieki medycznej i leczenia w Polsce. „Zebraliśmy nasze doświadczenia w ramach PSP i opracowaliśmy model działań i komunikacji, który niesie adresatom realną zmianę: poprawę jakości życia i leczenia”, dodaje Adam Jarosz.

Kilkuletnie już doświadczenie Be Communications w działaniach PR typu PSP dotyczy wsparcia pacjentów i specjalistów leczenia chorób przewlekłych, w takich obszarach, jak onkologia, dermatologia, hepatologia, reumatologia czy neurologia. Projekt realizowany m.in. w ramach tej ostatniej dziedziny pokazał, że wiedza pacjenta na temat choroby i jej leczenia ma równie duże znaczenie, jak podanie leku. Kluczową zaś rolę stanowi stosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych. Tu z pomocą przychodzi komunikacja bezpośrednia z wykorzystaniem nowych technologii, stanowiąca integralną część PSP.

Programy Wsparcia Pacjenta, oferowane przez Be Communications, zakładają nie tylko edukację, ale i pomoc koordynatora terapii oraz dodatkowe usługi okołomedyczne (np. wsparcie fizjoterapeuty czy psychologa).

Jak pokazują doświadczenia, model Patient Support Program wspiera maksymalną efektywność terapii z realną korzyścią dla jej uczestników: indywidualnych, instytucjonalnych oraz partnerów komercyjnych.

Comments

comments

107
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...