Nowe nośniki montowane na stacjach Metra Warszawskiego przez Ströer Polska zdobyły uznanie 92% pasażerów korzystających z metra

Informacja Prasowa - 01.09.2023
146

W badaniu wzięło udział 200 pasażerów po odbytej podróży, w wieku 18 - 65 lat

85% pasażerów woli ekrany od tradycyjnych papierowych reklam. 81% badanych uznało nośniki za odpowiednio doświetlone. 72% pytanych uznało nowe nośniki za nowoczesne. 77% pasażerów metra uważa je za zdecydowanie różne od innych nośników reklamowych obecnych w przestrzeni miejskiej Warszawy. 68% pasażerów uważa, że liczba reklam w metrze jest na odpowiednim poziomie. Dla 50% pasażerów nowe nośniki podnoszą estetykę stacji.

Zgodnie z obowiązującą umową na nośniki reklamowe w Metrze Warszawskim Ströer Polska realizuje program modernizacji i wymiany nośników. Nowe nośniki, nazwane TRILIGHT montowane są na linii 1 Metra, zgodnie z zatwierdzonym przez Metro oraz urząd miasta, planem rozmieszczenia. Na zlecenie Ströer Polska firma badawcza Kantar zapytała osoby regularnie podróżujące metrem o ocenę nowych nośników reklamowych montowanych w Metrze Warszawskim. Badaniem zrealizowano w lutym br. kiedy rozpoczął się montaż nowych nośników. Pytania kierowano do osób kończących swoją podróż na stacjach Pola Mokotowskie, Politechnika, Świętokrzyska.

Chcąc poznać opinie pasażerów Metra na temat naszych nowych nośników reklamowych, zadaliśmy serię pytań korzystając z  wiedzy firmy Kantar. Uzyskane odpowiedzi bardzo nas cieszą, bo pokazują że pasażerowie bardzo dobrze oceniają nasze prace, cenią nowoczesność i kreatywność zastosowanych rozwiązań. Podoba im się jakość i doświetlenie peronów, dzięki naszym TriLightom.” – powiedział Andrzej Magdziak, Prezes Zarządu Ströer Polska.

94% pytanych zauważyło nowe nośniki. Najczęściej podawaną opinią były – nowość/nowoczesność nośników (razem 50% odpowiedzi – wynika to z wciąż istniejącego efektu świeżości). Wielu respondentów (ponad 40%) spontanicznie zwracało uwagę na walory estetyczne nowych nośników. Nowe nośniki lubiane są przede wszystkim za nowoczesność oraz dobrą widoczność/rozmiar. Walory estetyczne nośników (ładne kolory, atrakcyjny wygląd, przyjemny,  ciekawy, intrygujący) były wymienione przez 36% badanych. Pozytywna ocena nowych nośników była niezależna od zmiennych demograficznych (minimalny wpływ).

72% pytanych nośniki się podobają bardzo, kolejnym 20% raczej bardzo. Tylko 2% pytanych wskazało, że nośniki się raczej nie podobają lub bardzo się nie podobają. W pytaniu wspomaganym aż 72% pasażerów uznało nowe nośniki za nowoczesne, 63% za wyróżniające się, 35% za przyjemne, 20% za eleganckie. 9% uznało je za przesadzone, 5% za przeszkadzające, po 2% za irytujące i nijakie, 1% za nieprzyjemne.
W porównaniu z innymi nośnikami obecnymi w Warszawie, aż 77% pytanych uznało nośniki w Metrze za zdecydowanie różne od innych, kolejne 18% uznało je za raczej różne.

Zwraca uwagę wysoka ocena rozmieszczenia nośników na stacjach. 60% uznało to rozmieszczenie za dobre, kolejne 30% za raczej dobre. Tylko 3% uznało, że rozmieszczenie nośników jest złe. 62% pasażerów uznało, że nośniki są dopasowane do stacji, a kolejne 24% za raczej dopasowane. Odmienne zdanie zgłosiło 2% (raczej źle dopasowane), a tylko 1% uznało za zdecydowanie źle dopasowane.

Dla 81% pasażerów uznało nośniki za odpowiednio doświetlone, kolejne 17% za raczej dobrze doświetlone. Tylko 1% uznał je za raczej źle doświetlone. Na pytanie o intensywność oświetlenia 35% badanych uznało intensywność oświetlenia za zdecydowanie odpowiednią, 25% za odpowiednią, a 31% za w sam raz. Tylko 7% uznało intensywność za zbytnią, kolejne 4%za raczej zbyt intensywną. Aż 72% pasażerów docenia doświetlenie stacji i peronów metra dzięki światłu nośników, kolejne 15% raczej docenia doświetlanie. Negatywnie ocenia  sytuację na stacjach i peronach tylko 2% badanych.

Dla 50% nowe nośniki podnoszą estetykę stacji, kolejne 23% uważa że raczej pozytywnie wpływają na estetykę stacji. Dla 24% nowe nośniki nie robią różnicy. Raczej negatywnie ocenia 3% badanych,
a zdecydowanie negatywnie tylko 1%.

Także 81% uznało nośniki reklam za zdecydowanie dobrze czytelne, 17% za raczej dobrze czytelne. Po 1% uznało za raczej źle czytelne lub zdecydowanie źle czytelne.

85% pasażerów ekrany podobają się niż tradycyjne papierowe reklamy. 83% woli obecne nośniki niż poprzednie. 68% pasażerów uważa, że liczba reklam w metrze jest na odpowiednim poziomie. 47% badanych reklamy obecne w metrze nie przeszkadzają, 16% chętnie je ogląda, kolejne 24% dość chętnie. Na niechęć wobec reklam wskazuje 5%, a kolejne 10% jest dość niechętna reklamom.

W badaniu wzięło udział 200 pasażerów po odbytej podróży, w wieku 18 – 65 lat. Badanie zrealizowano metodą CAPI, ankieterzy realizowali badanie z wykorzystaniem ankiety na tablecie.

Comments

comments

146
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...