Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Informacja Prasowa - 08.06.2021
60

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Non-Profit & Public Service, Positive Influence oraz React & Defend – to kategorie powstałe
i zmodyfikowane na podstawie wniosków z poprzedniej edycji Effie Awards. Ubiegłoroczna kategoria Positive Change została podzielona na dwie nowe, oddzielając tym samym kampanie charytatywne podmiotów komercyjnych od działalności podmiotów publicznych i NGO. Doprecyzowano kwalifikatory w zeszłorocznej kategorii React & Sustain i dedykowano ją przede wszystkim kampaniom defensywnym, jako najtrudniejszym warsztatowo.

Od 2020 rok obserwujemy mocny zwrot ku działaniom i kampaniom prospołecznym i eko, zarówno wśród firm jak i w sektorze publicznym. Ogromny wpływ na tę zmianę ma przewartościowywanie priorytetów w skali światowej. Przyczynkiem do tej sytuacji jest na pewno pandemia, ale to nie jedyny jej efekt w sektorze komunikacji marketingowej. Negatywny trend waloryzowania ciągłego wzrostu w biznesie oraz COVID-19 stworzyły warunki, w których marketerzy i marketingowcy, często wspinają się na szczyty możliwości, by stworzyć kampanię obronną i zapewnić stabilność marki lub firmy. Tym właśnie wyzwaniom będą dedykowane kategorie Positive Influence, Non-Profit & Public Service oraz React & Defend.

W tej edycji Effie Awards na znaczeniu wzrastają niezwykle trudne w ocenie kampanie defensywne.

Zmodyfikowana kategoria React & Defend ma na celu ocenę tych działań firm i marek, które w obliczu czynników wyłącznie zewnętrznych biznesowych lub pozabiznesowych, przyjęły taktykę broniącą pozycji na rynku. Są to kampanie niezwykle trudne do uchwycenia na poziomie KPI, ale także w słowach czy opisach. Nie znajdziemy w nich spektakularnych wzrostów sprzedaży czy zmian w wizerunku. Tutaj celem jest zachowanie statusu constans przy niesprzyjających warunkach. Pandemia przyczyniła się do tego, że działania defensywne, w końcu zaczęły być widoczne, zaczęto o nich mówić. To bardzo ważne z perspektywy doświadczenia i rozwoju całego sektora komunikacji marketingowej. –  podkreślił Tomasz Bartnik, One Eleven, Komitet Organizacyjny Effie Awards, współtwórca zmian w kategorii specjalnej React & Defend.

W tej kategorii nie będzie nagradzany brak działań, który pozwala utrzymywać pozycję w wyniku braku bądź słabości aktywności konkurencji. Dla jurorów kluczowe będą: odpowiednia identyfikacja, opis i estymacja/ kwantyfikacja potencjalnego wpływu czynnika zewnętrznego, względem którego następuje reakcja lub obrona.

W kategorii Positive Influence jurorzy będą oceniać działania zrealizowane przez sektor prywatny. Znajdą się tam zatem, wszelkiego rodzaju kampanie z obszaru zrównoważonego rozwoju ESG (Environmental, Social
& Governance).

Europa jest w ścisłej czołówce jeżeli chodzi o świadomość i realizację działań zrównoważonych. Trend ten rośnie w szybkim tempie, szczególnie ze względu na ramy regulacyjne, a także korzystanie z ratingu ESG przez banki czy inwestorów. Według Deloitte, w związku z wybuchem pandemii COVID-19 modele biznesowe, uwzględniające czynniki ESG, są mniej narażone na negatywny wpływ zakłóceń spowodowanych, np. technologią czy regulacjami, co w perspektywie długoterminowej zapewnia im przewagę konkurencyjną. Ponadto, ostatnie miesiące pokazują, że firmy uwzględniające czynniki związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym są w wielu przypadkach lepiej przygotowane na zarządzanie kryzysowe.[i] – powiedziała Barbara Niedziela, Strategy Director, Agencja 2012, członkini Komitetu Organizacyjnego Effie Awards 2021, współtwórczyni kategorii Positive Influence.

Do kategorii Positive Influence powinny być zgłaszane działania komunikacyjne podmiotów o profilu komercyjnym oraz fundacji podmiotów o profilu komercyjnym, które w ramach swojej działalności w istotny sposób wspierały działania pro społeczne, pro środowiskowe, różnorodne zmiany systemowe wynikające np. z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Cause). Będzie to także właściwa kategoria dla zgłaszania całościowych programów marketingowych podmiotów o profilu komercyjnym, które działania pro społeczne, pro środowiskowe wpisały we własną filozofię funkcjonowania na rynku (Purpose).

Non-Profit & Public Service to kategoria dla kampanii prowadzonych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną, NGOs lub grupy nieformalne. Obejmuje wszelkie działania komunikacyjne tworzone w interesie społecznym/ publicznym, wspierające ważne wartości lub idee – edukacja, świadomość, zmiana postaw społecznych.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do kategorii na https://awards.effie.pl/

Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe w czterech wyznaczonych terminach:

I termin:  upłyną

II termin: 31.05 (od godz.17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie)

III termin: 21.06 (od godz.17:01) – 12.07 (do godz. 17:00 włącznie)

IV termin: 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)

W tym roku, swoim zaangażowaniem Effie Awards 2021 wspierają:

Sponsorzy Strategiczni: TVN, Onet, Salesforce, Radio Zet

Sponsorzy Wspierający: Facebook, AMS, YouTube

Partnerzy Merytoryczni: Premium TV, Media&Leads Polska

Doradca prawny: Firma prawnicza LSW

[i] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/esg-ratingi-jak-sie-przygotowac-jaka-daja-wartosc.html

Comments

comments

60
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...