Nieznaczny wzrost nastrojów konsumentów – badania GfK

Informacja Prasowa - 03.02.2020
27

Nieznaczny wzrost nastrojów konsumentów - badania GfK

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w styczniu wyższy o 0,5 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 2.

Spośród składowych barometru najbardziej poprawiła się skłonność do zakupów (wzrost o 3,2 p.p., z poziomu 1,6 do 4,8), oraz, umiarkowanie, ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 p.p., z poziomu 7,5 do 8,9). Natomiast znacząco pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (spadek o 5 p.p., z poziomu 0,1 do – 4,9) oraz, nieznacznie, oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,5 p.p., z poziomu 4,7 do 4,2).

W perspektywie długookresowej nastroje polskich konsumentów nadal znajdują się na wysokim poziomie, znacząco wyższym niż nastroje przeciętnych Europejczyków. Jednocześnie w perspektywie krótkookresowej zauważalny jest spadek optymizmu. Od czerwca, kiedy indeks nastrojów osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie 7,3 punktów, notowany był stały spadek, aż do obecnej nieznacznej zwyżki. Notowania lutowe dadzą odpowiedź, czy jest ona chwilową korektą trendu spadkowego czy zapowiedzią odrabiania strat i dalszych wzrostów. W dyskursie publicznym i przestrzeni medialnej nadal akcentowane są główne czynniki ryzyka. Czynniki ogólnoświatowe, czyli globalne spowolnienie gospodarcze, konflikty polityczne, handlowe, niepewność wokół skutków Brexitu, rozwijająca się epidemia w Chinach oraz czynniki lokalne – przede wszystkim wzrost inflacji, silna polaryzacja polityczna społeczeństwa. Kumulacja negatywnych komunikatów może w najbliższej perspektywie dać silny impuls do trwałego spadku ocen i nastrojów wśród Polaków. Pierwszym tego symptomem może być już zauważalny i systematyczny spadek ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, które obecnie spadły do najniższego poziomu od stycznia 2017 roku.

O badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 10-16 stycznia metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

 Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

O GfK

GfK stosuje naukowe podejście w analizie danych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom badawczym dostarczamy informacje o konsumentach, rynkach, markach i mediach. Zarówno tych dzisiejszych, jak i przyszłych. Dla naszych klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem badawczym i analitycznym. GfK „Growth from Knowledge”.

źródło: gfk.com

 

Comments

comments

27
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...