Najciekawsze wnioski z badania na temat wpływu aplikacji lojalnościowych na zachowania klientów

Informacja Prasowa - 11.06.2019
20

Najciekawsze wnioski z badania na temat wpływu aplikacji lojalnościowych na zachowania klientów

Pod koniec maja miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia dla branży handlowej:  Targi ReDI, których organizatorem jest Polska Rada Centrów Handlowych oraz Kongres Rynku FMCG. Na obu z nich byli obecni przedstawiciele firmy Selectivv specjalizującej się w pozyskiwaniu oraz analizie danych ze smartfonów i na tej podstawie odkrywaniu zachowań użytkowników w realnym świecie. Zgromadzone przez firmę dane pozwoliły na przeprowadzenie badania na temat aplikacji mobilnych danych sklepów i ich wpływu na lojalność zakupową klientów. Poniżej prezentujemy najciekawsze wnioski oraz obserwacje. 

Badaniem zostali objęci klienci 3 rodzajów sklepów: dyskontów spożywczych, DIY i drogerii. W przypadku klientów sklepów dyskontowych z aplikacji lojalnościowych częściej korzystają mężczyźni, którzy stanowią 51,23% badanych w stosunku do 48,77% kobiet. Struktura wiekowa osób korzystających z aplikacji rozkłada się dość równomiernie w przypadku kategorii wiekowych: 25-35, 36-45, 46-55 – od 21,20% do 22,30%. Wyjątkiem są osoby starsze, powyżej 55 roku życia, którzy w badanej grupie stanowią 8,64%. Najliczniej z aplikacji lojalnościowych korzystają rodzice dzieci w wieku 5-10 lat – 10,42% analizowanych klientów. Kolejne miejsce zajęły osoby korzystające z aplikacji randkowych 4,52% oraz rodzice dzieci w wieku 1-4 i kobiety starające się o dziecko – po 3,42%. Największe różnice można jednak zauważyć w analizie średniej liczby wizyt w wybranych sklepach w miesiącu. Osoby, które nie korzystają na co dzień z aplikacji lojalnościowych odwiedzają sklepy dyskontowe blisko 3  razy w miesiącu (średnio 2,98). W przypadku osób używających tych aplikacji liczba odwiedzin jest  dwukrotnie większa ( średnio 6,20).

Również w przypadku sklepów DIY (Castorama, Leroy Merlin) większą grupę osób korzystających z aplikacji lojalnościowych stanowią mężczyźni – 58,98% w stosunku do 41,02% kobiet. Najliczniejszą grupę kupujących z aplikacjami stanowią osoby w wieku 25-35 lat oraz starsze. Po raz kolejny dominującą grupą klientów korzystających z programów lojalnościowych są rodzicie dzieci w wieku 5-10 lat, którzy są jednocześnie najbardziej liczną grupą odwiedzającą tego typu sklepy. Jeśli chodzi o częstotliwość wizyt – osoby z aplikacjami lojalnościowymi odwiedzają sklepy typu DIY średnio 1,20 razy w miesiącu, a osoby bez 4 razy mniej (średnio 0,32).

Ostatnią analizowaną grupą sklepów były drogerie. W tym przypadku to zdecydowanie kobiety częściej korzystają z aplikacji lojalnościowych i stanowią 67,68% badanych klientów. W podziale na grupy wiekowe najbardziej liczną grupą były osoby w wieku 25-35 lat (28,52%), kolejną – klienci w wieku 36-45 (26,24%) oraz 46-55 (24,50 %). Najmniejszą liczną grupą były  osoby w wieku powyżej 55 lat (jedyne 5,50%). Dominującą grupą wśród klientów drogerii, którzy korzystają z aplikacji udostępnianych przez sklepy po raz kolejny są rodzice. Osoby posiadające dzieci w wieku 5-10 lat stanowią 19,25% badanych, a rodzicie dzieci w wieku 1-4 – 10,24%. Liczną reprezentację mają również osoby spędzające wakacje za granicą – 7,92% oraz osoby korzystające z aplikacji randkowych – 7,24%. Ciekawie wygląda również średnia liczba wizyt w drogeriach. Osoby bez aplikacji lojalnościowych odwiedzają je blisko 2 razy w miesiącu (średnio 1,98), a użytkownicy aplikacji lojalnościowych prawie 2 razy częściej(3,92).

W ramach badania Selectivv sprawdził również zwyczaje zakupowe konsumentów w zależności od odległości danego typu sklepów od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakupy spożywcze w sklepach typu Lidl lub Biedronka częściej robimy bliżej domu natomiast po zakupy związane z tekstyliami częściej udajemy się do sklepów zlokalizowanych bliżej naszej pracy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby posiadające aplikacje wybranych sklepów częściej odwiedzają sklepy stacjonarne. Z aplikacji sklepów typu DIY częściej korzystają mężczyźni, a z aplikacji drogerii częściej kobiety. Udział rodziców dzieci w wieku 1 – 4 lata i 5 – 10 lat jest większy wśród osób posiadających aplikacje wszystkich analizowanych typów sklepów niż wśród osób, które takich aplikacji nie posiadają.

Autorskie narzędzia i dane gromadzone przez Selectivv mogą być wykorzystywane zarówno przez podmioty związane z branżą handlową do analiz użytkowników oraz realizacji kampanii marketingowych, jak i przez podmioty ze sfery publicznej – urzędy, organizacje turystyczne, stowarzyszenia branżowe, etc. do prowadzenia badań z obszaru big data np. do mierzenia ruchu turystycznego czy zarządzania zasobami energetycznymi.

O Selectivv

Od założenia w 2015 roku Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Firma posiada obecnie największy w Europie zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 120 mln użytkowników, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe oraz projekty badawcze.

W swoim portfolio firma posiada autorskie rozwiązania i narzędzia typu SaaS służące profilowaniu danych pozyskiwanych z kanału mobile oraz analizie danych o lokalizacji. Należą do nich: Geotrapping®, Wifitrapping, Selectivv Viewer, technologia służąca do kodowania ultradźwięków DOV-e (Data Over Voice Encoding) oraz rozwiązania integrujące mobile z DOOH (Digital Out Of Home). Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach jak: handel, transport, telekomunikacja, turystyka, bankowość, consulting i analizy z obszaru big data.

Analiza danych gromadzonych w Selectivv DMP pozwoliła na wyróżnienie ponad 60 profili użytkowników m.in.: kobiet w ciąży, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych. Algorytmy Selectivv potrafią przewidzieć średnio 362 informacje o użytkownikach, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz dane o lokalizacji.

Zapraszamy na stronę: selectivv.com

 

Comments

comments

20
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...