Monitoring mediów – podstawy

Redakcja PR - 12.03.2019
194

Monitoring mediów - podstawy

Monitoring mediów – podstawy za Wikipedia.org

Monitoring mediów – podstawowe narzędzie wykorzystywane w public relations, polega na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radiotelewizjęagencje informacyjne, a także dostępnych w Internecie. Wyszukane materiały są następnie przetwarzane i analizowane w taki sposób, by sprostać oczekiwaniom odbiorców.

W wyniku procesu monitoringu otrzymuje się zestaw niezbędnych informacji, które następnie wykorzystywane są do:

 • analizy wizerunku przedsiębiorstwa i jego konkurencji
 • analizy wpływu mediów na reputację marki swojej i konkurencji
 • śledzenia tendencji rynkowych
 • śledzenia szans i zagrożeń dla firmy płynących z zewnętrznego otoczenia
 • badania tzw. product placementu
 • obliczania ekwiwalentu reklamowego
 • oceny rezonansu medialnego wyemitowanych artykułów
 • oceny skuteczności działań PR
 • planowania mediów
 • bieżącej weryfikacji działań marketingowych i PR
 • kontroli sytuacji kryzysowych
 • tworzenia gospodarczej bazy danych
 • szkolenia/edukacji

Na ogół monitoring mediów wykonują dla zleceniodawców wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, ponieważ posiadają one dostęp nawet do regionalnych mediów w Polsce.

Jak działa monitoring mediów ?

Proces monitoringu zaczyna się od odpowiedniego doboru, tzw. słów kluczowych, czyli nazw własnych, fachowych pojęć, słów charakterystycznych dla danego tematu, haseł skojarzeniowych, a nawet słów bliskoznacznych, które mogą pojawiać się w opisie interesującego nas zagadnienia. W przypadku monitorowania firm, osób czy instytucji najważniejszym słowem kluczowym jest oczywiście nazwa podmiotu, bądź imię i nazwisko. Jednak ustalenie dodatkowych słów – kluczy, pozwala na wyszukiwanie precyzyjnych informacji, oddzielenie treści ważnych od mniej istotnych czy odnajdywanie kontekstów, w których opisuje się daną firmę lub markę. W kolejnym etapie następuje przeszukanie zasobów internetowych, w rezultacie czego pojawia się lista wyników wyszukiwania. Istnieje możliwość automatycznego zwizualizowania danych oraz wygenerowania raportu.

Comments

comments

194
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...