Monitor promocji 2017 – Polacy coraz bardziej świadomi działań promocyjnych

Redakcja PR - 03.10.2017
51

Monitor promocji 2017 – Polacy coraz bardziej świadomi działań promocyjnych

ARC Rynek i Opinia przeprowadziło kolejne badanie z serii Monitor Promocji. W 2017 roku Polacy nadal okazują zainteresowanie dla akcji promocyjnych, wśród których największą popularnością cieszą się obniżki cenowe.

Monitor Promocji 2017 opisuje preferencje Polaków w zakresie promocji.   Z badania wynika, że rośnie świadomość w zakresie metod promocyjnych, stosowanych przez niektórych przedsiębiorców. Konsumenci zaczęli zauważać zawyżanie cen sprzed promocji bądź oferowanie promocyjnych gadżetów niskiej jakości. Polacy także coraz lepiej orientują się w kwestii rodzajów działań promocyjnych.

Połowa respondentów rozpoznała działania promocyjne w ofercie zwrotu pieniędzy w przypadku braku efektów. 2/3 badanych z kolei zaliczyło zaproszenie na degustację do promocji. W porównaniu z zeszłym rokiem więcej osób zakwalifikowało zaproszenia na imprezy czy wydarzenia sponsorowane jako działania promocyjne.

ARC Rynek i Opinia

Źródło: Monitor Promocji, ARC Rynek i Opinia, wrzesień 2017

Wzrost świadomości Polaków w zakresie działań promocyjnych nie zniechęca do skorzystania z promocji. Wiele osób zadeklarowało w badaniu, że w najbliższych miesiącach chcą częściej brać udział w akcjach promocyjnych. I choć nadal największą popularnością cieszą się obniżki cenowe, to w porównaniu z zeszłym rokiem odsetek klientów, doceniających tę formę promocji, jest niższy. W tym roku 79% osób stwierdziło, że korzysta z tego rodzaju promocji, co daje nam spadek o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki skomentował dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia:

Tegoroczny wzrost znajomości większości typów promocji może z jednej strony świadczyć o wysokiej intensywności działań promocyjnych producentów, dystrybutorów, sieci handlowych czy usługodawców, z drugiej zaś o coraz większej świadomości konsumenckiej w tym zakresie. To powoduje, że konsumenci są bardziej ostrożni w stosunku do promocji i mają narzędzia, aby sprawdzić, czy dana promocja jest rzeczywiście opłacalna. Wielu z nich, będąc jeszcze w sklepie, sprawdza na smartfonie, czy oferowana atrakcyjna cena rzeczywiście jest najniższa na rynku. Ponadto, konsumenci wymieniają się w mediach społecznościowych oraz na różnych forach bieżącymi informacjami na temat aktualnych promocji. Tak więc wymiana informacji jest błyskawiczna.

W 2017 roku prawie co ósmy uczestnik badania zrezygnował ze skorzystania z promocji, obniżającej cenę produktu bądź usługi. Co dziesiąty z kolei odmówił wzięcia udziału w degustacji produktów oraz loterii. Jako powód rezygnacji respondenci podawali, że ich zdaniem ceny przed promocją zostały zawyżone, a darmowe produkty są nieprzydatne.

zaprzestanie korzystania z promocji

Źródło: Monitor Promocji, ARC Rynek i Opinia, wrzesień 2017

Czy promocje jeszcze działają?

Monitor Promocji 2017 podaje, że konsumenci przyznali, że zdarzało im się kupić produkt bądź usługę, której nie potrzebowali, z powodu kończącej się daty ważności kuponu. To pokazuje, że działania promocyjne są nadal skuteczne i wpływają na wzrost sprzedaży.

Wśród problemów związanych z promocjami, respondenci najczęściej podawali zawyżanie cen sprzed promocji, niejasne zasady akcji promocyjnych oraz niewywiązywanie się organizatorów ze zobowiązań. Ostatni problem dotyczył przede wszystkim konkursów oraz loterii, ale również naliczania rabatów przy kasie. Te problemy mogą wpływać na zniechęcenie konsumentów do korzystania z promocji.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w dniach 18-24 sierpnia 2017 r. metodą CAWI (ankiety online na własnym panelu epanel.pl), łączna próba N=1000 osób, które korzystały z przynajmniej jednej promocji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Comments

comments

51
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...