Metropolo by Golden Tulip i krakowska szkoła ze wspólnym przedsięwzięciem

Informacja Prasowa - 26.02.2020
225

Metropolo by Golden Tulip i krakowska szkoła ze wspólnym przedsięwzięciem

Louvre Hotels Group, razem z jedną ze swoich marek: Metropolo by Golden Tulip, z początkiem roku rozpoczęła współpracę z krakowskim Zespołem Szkół Zawodowych nr 2.  List intencyjny dotyczący tej kwestii podpisano 20 stycznia 2020 roku  w Krakowie.

Grupa Louvre Hotels do swoich działań strategicznych dołożyła współpracę ze szkołami o profilu hotelarskim i gastronomicznym. Pierwszy krok podjął hotel Metropolo by Golden Tulip z wiarą, że uczniowie to nowe pokolenie pracowników z branży. Louvre Hotels Group, wie jak zadbać o dobrego pracownika, dając mu szanse na rozwój, miłą atmosferę i realizację własnych pasji, nie bez powodu Grupa otrzymała w 2019 roku Certyfikat Best Place to Work.

Dwie strony podjęły decyzję o podjęciu współpracy, która ma na celu popularyzację branży hotelarskiej i gastronomicznej wśród uczniów oraz podwyższenia ich przyszłych kwalifikacji zawodowych. Dyrekcja hotelu wyraziła chęć do organizowania praktyk zawodowych, zajęć, wycieczek dydaktycznych oraz wizyt studyjnych dla uczniów właśnie w hotelu Metropolo by Golden Tulip. Dedykowane osoby z personelu poprowadzą zajęcia, zarówno dla samej młodzieży, jak i dla grona pedagogicznego z zakresu praktycznej wiedzy z branży hotelarskiej. Wspólne dyskusje, zajęcia „w terenie” i dzielenie się pomysłami to niewątpliwie ważny element w edukacji młodego człowieka.

– Uczniowie mają możliwość, aby praktyczną naukę wybranego przez nich zawodu, rozpocząć właśnie w naszym hotelu. Świadomość, że mają kontrolę nad swoim zawodowym wyborem, sprawia, że nabierają pewności siebie a powierzone im obowiązki wykonują z pełną odpowiedzialnością – mówi Piotr Jarząbek, Dyrektor Hotelu Metropolo by Golden Tulip.

– Młodzi ludzie widzą, jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa hotelowych gości, mają możliwość przebywania i poznania swojego przyszłego zawodowego środowiska – dodaje Piotr Jarząbek.

 

Hotel razem ze Szkołą jednomyślnie zadeklarowały, że ich wspólnym celem jest promowanie i wzmacnianie na rynku polskim, a jednocześnie w świecie hotelarskim, takiego rodzaju współpracy. Obie strony wzięły sobie za cel wykształcenia przyszłej kadry zawodowej oraz  promowania wśród młodych ludzi etosu pracy zawodowej w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

 

– Jestem przekonany, że dzięki tej inicjatywie obie strony, zarówno Szkoła, jak i sam Hotel, zyskają bardzo dużo i z pewnością będą otwarte na tego typu działania w przyszłości – dodaje Jan Błoński, Dyrektor Regionu Południowego Louvre Hotels Group.

 

Comments

comments

225
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...