Maria Buszman pokieruje Radą Nadzorczą PSPR

Informacja Prasowa - 17.03.2023
88

Maria Buszman, dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Radzie Nadzorczej PSPR

Członkowie Rady Nadzorczej wybrali na przewodniczącą Marię Buszman, która dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Radzie. Wiceprzewodniczącym został Bartosz Milczarczyk, który dołączył do Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy w historii kobieta objęła to stanowisko.

Podczas połączonego posiedzenia nowej i odchodzącej Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, członkowie Rady kadencji 2023 – 2025 wybrali osoby, które pokierują ich działaniami.

Przewodniczącą została dr Maria Buszman, która w Polskim Stowarzyszeniu działa od wielu lat. – Włożyłam w rozwój naszej branży i jej profesjonalizację – wiedzę, energię i dużo serca. Dlatego szczególnie cieszy mnie to, że mogę kierować Radą Nadzorczą PSPR. Dziękuję za zaufanie i głos na mnie wszystkim członkiniom i członkom naszej organizacji. Jestem pewna, że zarówno osoby, które będą działać w Zarządzie i Radzie, jak i inni członkowie PSPR są gwarantem świetnej współpracy oraz dalszej promocji najwyższej jakości standardów pracy w branży PR – mówi dr Maria Buszman, przewodnicząca Rady Nadzorczej PSPR, prezeska firmy doradczej Buszman. Komunikacja.

Wiceprzewodniczącym został zaś Bartosz Milczarczyk, który w tej kadencji dołączył do Rady Nadzorczej, zastępując jej wieloletniego członka Jana Matysika, prezesa agencji Cumulus PR. – Głęboko wierzę, że wspólnie z koleżankami i kolegami z nowej Rady Nadzorczej przyczynimy się do dalszego rozwoju PSPR i integracji całej branży. Mam również nadzieję, że doświadczenie, które zdobyłem jako członek dwóch ostatnich kadencji Zarządu stowarzyszenia, będzie wartością dodaną w pracy Rady pod przewodnictwem dr Marii Buszman – mówi Bartosz Milczarczyk, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PSPR

Maria Buszman jest pierwszą kobietą w historii PSPR, która poprowadzi prace Rady Nadzorczej. – Dla mnie to nie tylko świetna merytoryczna decyzja, ale także symboliczna klamra dla przemian, jakie w ostatnich latach przeszło stowarzyszenie. Dzięki nim wyznacza branżowe standardy – podsumowuje Mateusz Witczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej w kadencji 2021-2023.

Podczas posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej podziękowali również Janowi Matysikowi, który przez wiele lat pracował na rzecz branży public relations w tym organie. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali jego olbrzymie doświadczenie, koncyliacyjne nastawienie i stałą chęć pomocy kolegom.

Zarząd i Rada Nadzorcza Polskiego Stowarzyszenia Public Relations pełni swoje funkcje pro bono.

Skład Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w kadencji 2023 – 2025:

Przewodnicząca: Maria Buszman
Wiceprzewodniczący: Bartosz Milczarczyk
Członkowie:
Anna Kiryjow – Radzka
Michał Sobiło
Mateusz Witczyński

Comments

comments

88
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...