L`Oréal z prestiżowymi nagrodami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Informacja Prasowa - 18.02.2020
141

L`Oréal z prestiżowymi nagrodami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowe instytucje nagrodziły działania L`Oréal skupione wokół programu „Sharing Beauty With All”[1]. Koncern L’Oréal już po raz czwarty z rzędu uzyskał wyróżnienie CDP jako światowy lider korporacyjnej dbałości o zrównoważony rozwój. Doceniono wysiłki firmy w zakresie zmian klimatu oraz bezpieczeństwa wodnego i lasów. Po raz trzeci z rzędu L’Oréal znalazł się również w Rankingu Równości Płci przygotowanego przez Bloomberg. Indeks ten wyróżnia i ocenia firmy, które charakteryzują się proaktywnym podejściem do równości płci w miejscu pracy.

Mając świadomość wyzwań i zagrożeń środowiskowych oraz społecznych, popartych alarmującymi danymi, L`Oréal idzie krok dalej w stronę bardziej ekologicznego, odpowiedzialnego i integrującego modelu rozwoju gospodarczego. Od 2013 r. Grupa L’Oréal realizuje ambitne cele programu zrównoważonego rozwoju zawarte w programie „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”. Umożliwia on Grupie realizację 14 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w 2015 r.

Jesteśmy głęboko przekonani, że fir­my powinny definiować swój sukces nie tylko w oparciu o efektywność finansową, ale również o wkład w przezwyciężanie najważniejszych wyzwań środowiskowych i społecz­nych współczesnego świata. Jestem dumny, widząc, że efekty naszych długofalowych wysiłków są doceniane przez międzynarodowe instytucje. To rezultat pracy całego naszego zespołu włożonej w realizację wyjątkowo ambitnych celów, które będziemy konsekwentnie rozwijać w przyszłości – podkreśla Niels Westerbye Juhl, General Country Manager, L`Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Najwyższe noty za starania na rzecz klimatu

Ranking CDP (Carbon Disclosure Project), międzynarodowej organizacji non-profit, która co roku przeprowadza ocenę wpływu firm na środowisko, jest uznawany za złoty standard w zakresie korporacyjnej przejrzystości oddziaływania na środowisko. L’Oréal po raz czwarty z rzędu uzyskał w nim najwyższą ocenę ‘A’ we wszystkich trzech kategoriach środowiskowych, uwzględnianych w ocenie CDP. Jest to efekt podejmowanych przez firmę w ostatnim roku sprawozdawczym intensywnych wysiłków i działań, mających na celu ograniczanie ryzyka klimatycznego, przeciwdziałanie wylesianiu w łańcuchu dostaw, poprawę zarządzania zasobami wodnymi oraz prowadzenie nowej zrównoważonej gospodarki. Wśród 8400 ocenianych firm L’Oréal jest jedną z sześciu, które w tym roku uzyskały ocenę ‘A’ we wszystkich trzech kategoriach. Jest też jedyną firmą, która zdobyła potrójną ocenę ‘A’ przez cztery lata z rzędu.

CDP-logo

Docenione zostały ambitne i długofalowe działania Grupy L’Oréal na rzecz redukcji emisji związków węgla, przeciwdziałania wylesianiu w łańcuchu dostaw i poprawy zarządzania zasobami wodnymi oraz jej wysiłki, by stać się wzorem nowej zrównoważonej gospodarki.

W tym roku ponad 8400 firm wypełniło kwestionariusz i ujawniło dane potrzebne do przeprowadzenia niezależnej oceny według metodologii CDP. W rankingu tym firmy uzyskują oceny od ‘A’ do ‘D’. Na ocenę mają wpływ następujące czynniki: podanie wyczerpujących informacji, świadomość zagrożeń dla środowiska i działania na rzecz ich zmniejszenia oraz wykazanie się najlepszymi praktykami związanymi z zarządzaniem uwzględniającym kwestie środowiskowe, na przykład poprzez stawianie sobie ambitnych i znaczących celów.

Docenione działania na rzecz różnorodności i równości płci

Obecność L’Oréal w zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) jest potwierdzeniem zaangażowania firmy na rzecz równości i promowania kobiet w miejscu pracy. L’Oréal od dawna angażuje się także w działania na rzecz równości płci. W 2019 r. kobiety stanowiły 54% zarządu, 30% komitetu wykonawczego i 54% kluczowych stanowisk grupy. Od 2011 r. Grupa współpracuje z dwiema niezależnymi organizacjami: EDGE i GEEIS, które przeprowadzają dokładne audyty bieżącej kadry i polityki zatrudnienia dla wielu swoich spółek zależnych. Aktywność L’Oréal w obszarze różnorodności widoczna jest także na polskim rynku.

2020-GEI-Logo Purple-295x300

L’Oréal od lat wdraża dobre praktyki w obszarze równości płci przeciwdziałając dyskryminacji w miejscu pracy oraz promując działania wspierające różnorodność. Potwierdzają to statystyki zatrudnienia w L’Oréal Poland&Baltic HUB . Ponad połowę (64%) grona zarządu  stanowią kobiety – to wzrost o niemal 10 pp. względem 2018 r. Taki sam odsetek kobiet zajmuje kluczowe stanowiska w firmie. L`Oréal był jednym z inicjatorów powstania Karty Różnorodności w Polsce, a w 2012 r. zostaliśmy sygnatariuszem tego dokumentu – podkreśla Paweł Konieczny, Dyrektor ds. Personalnych L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Bloomberg oferuje jedyne międzynarodowe, ujednolicone ramy raportowania danych dotyczących płci w miejscu pracy. W nowej edycji Bloomberg Gender-Equality Index rozszerzył się zarówno pod względem zasięgu geograficznego, który obejmuje obecnie 84 kraje i regiony, jak i pod względem wskaźników oceny.

[1] „Sharing Beauty with All”(SBWA) – globalny program zrównoważonego rozwoju zainicjowany w roku 2013, w Polsce pod nazwą „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”

Comments

comments

141
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...