L’Oréal ponownie jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata wg. rankingu Ethisphere Institute

Informacja Prasowa - 19.02.2018
57

L’Oréal ponownie jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata wg. rankingu Ethisphere Institute

 L’Oréal, światowy lider branży kosmetycznej, został uznany przez Ethisphere Institute, największą organizację wyznaczającą światowe standardy etyki w biznesie, za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata roku 2018.

To dziewiąte wyróżnienie dla L’Oréal w rankingu Ethisphere Institute. Firma znalazła się wśród trzech wyróżnionych organizacji z sektora kosmetyków i zdrowia. Kultura etyki od lat wyznacza kierunek działań w każdym aspekcie działalności biznesowej L’Oréal.

„Wartość firmy nie jest oceniana wyłącznie na podstawie wyników ekonomicznych. Ponieważ L’Oréal od zawsze dąży do bycia firmą uczciwą i odpowiedzialną, etyka jest podstawą naszych strategii i codziennych praktyk. Takie podejście spotkało się z uznaniem Ethisphere, co jest dla nas wszystkich powodem do dumy ” – powiedział Jean-Paul Agon, Prezes L’Oréal.

„Kultura etyki i uczciwość przedsiębiorstw stały się istotną częścią oceny firm. Podstawą etyki jest zaufanie, a zrównoważony rozwój naszej Grupy opiera się na kluczowych wartościach L’Oréal: uczciwości, szacunku, odwadze i przejrzystości” – skomentował Emmanuel Lulin, Wiceprezes i Dyrektor ds. Etyki L’Oréal.

W 2018 roku wyróżnienia otrzymało 135 przedsiębiorstw, będących przedstawicielami 57 sektorów łącznie z 24 państw. Ich działania wyróżniały się bardzo wysokim poziomem zaangażowania w relacje z interesariuszami i lokalnymi społecznościami na całym świecie. Wyraźnym priorytetem stało się badanie i doskonalenie kultury organizacyjnej, rzeczywiste przywództwo, a także dbanie o przejrzystość, różnorodność i włączanie wszystkich grup społecznych.

„ W 2017roku zdecydowanie zmienił się kierunek prowadzonych na arenie międzynarodowej rozmów i coraz głośniej zaczął wybrzmiewać głos światowych korporacji. Firmy działające według wspólnych zasad praworządności stanowią obecnie największą siłę społeczeństwa, która może znacząco wpłynąć na obecną sytuację. Na tym tle Najbardziej Etyczne Firmy Świata wyróżniają się szczególnie wzorowym przywództwem” – powiedział Timothy Erblich, Dyrektor Generalny Ethisphere „Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom L’Oréal kolejnego wyróżnienia w rankingu Najbardziej Etycznych Firm Świata. To wielkie osiągnięcie!”

Chciałabym podkreślić, jako długoletni pracownik oraz Korespondent ds. Etyki L’Oréal Polska, że Kodeks Etyczny jest podstawą działań wszystkich pracowników firmy. Aby wzmocnić zachowania etyczne, staramy się budować zaufanie, poprzez transparentną komunikację i otwarty dialog z pracownikami. Nagroda Ethisphere Institute jest świadectwem, że nasze działania w zakresie uczciwości i odpowiedzialności w biznesie podążają w dobrym kierunku.” – powiedziała Agnieszka Dratwicka, Korespondent ds. Etyki L’Oreal Polska & L’Oreal Warsaw Plant.

Etyka i wyniki

To już kolejny rok, w którym Najbardziej Etyczne Firmy Świata udowadniają, że przestrzeganie standardów i praktyk etycznego biznesu ma odzwierciedlenie również

w dobrych wynikach finansowych. Według Ethisphere wynik spółek giełdowych znajdujących się na liście Najbardziej Etycznych Firm Świata przewyższał indeks giełdowy U.S. Large Cap Index o 10,72% przez pięć lat oraz o 4,88% przez trzy lata, co potwierdzają badania. Ethisphere nazywa to Etyką Premium.

Metodologia i Zasady przyznawania punktów Podstawą oceny ratingowej jest Ethics Quotient® (EQ, pol. współczynnik etyki) metoda, która pozawala na dokonanie analizy ilościowej wyników danego przedsiębiorstwa w obiektywny, konsekwentny i wystandaryzowany sposób. Zebrane informacje pozwalają na dogłębne zbadanie wybranych kluczowych obszarów, dzięki czemu nie ma konieczności uwzględniania wszystkich aspektów zarządzania, ryzyka, zrównoważonego rozwoju, zgodności ze standardami i etyki.

Punkty przyznawane są w pięciu kluczowych kategoriach, wg odpowiadających im wag: etyka i zgodność ze standardami (35%), społeczna odpowiedzialność biznesu (20%), kultura etyki (20%), zarządzanie (15%), kierownictwo, innowacyjność i reputacja (10%). Ocenie poddawane są wszystkie zgłoszone organizacje, które w kolejnym etapie otrzymują cenną wiedzę na temat tego, jak wypadają na tle najlepszych podmiotów.

Etyka w L’Oréal

Oparta na zasadach etyki, transparentna kultura korporacyjna jest równie ważna, jak wyniki finansowe, czy jakość wytwarzanych przez firmę produktów. Filozofia działania L’Oréal opiera się na mocnych fundamentach etycznych i wartościach, takich jak: uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość. To one wyznaczają kierunek rozwoju organizacji i przyczyniają się do kreowania jej wizerunku. Prezentowane zasady są podstawą polityki Grupy w zakresie zgodności ze standardami, odpowiedzialnych innowacji, zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności i filantropii. Ambicją L’Oréal jest stanowienie przykładu dla innych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz włączenie etyki na stałe do praktyk biznesowych.

– W 2000 r. L’Oréal jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw we Francji stworzyło Kodeks Etyki Biznesowej, a w 2007 r. powołano stanowisko Dyrektora ds. etyki.

– W 2008 r. Jean-Paul Agon, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Grupy, otrzymał prestiżową nagrodę Stanley C. Pace Leadership in Ethics Award.

– W 2014 r. opublikowano trzecie wydanie Kodeksu Etyki Biznesowej, które zostało przetłumaczone na 45 języków oraz wydane w alfabecie Braille’a w angielskiej i francuskiej wersji językowej. Ponadto istnieje też platforma e-learningowa ds. etyki, która jest dostępna w 22 językach.

– W 2015 r. Emmanuel Lulin, Starszy Wiceprezes i Dyrektor ds. etyki L’Oréal, został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Carol R. Marshall Innovation in Ethics Award.

– W 2017 r. firma L’Oréal otrzymała Nagrodę Grand Prix w kategorii Przejrzystości za swój Kodeks Etyki (Grand Prix de la Transparence – Charte Éthique). Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy.

– L’Oréal jest członkiem Paktu Globalnego ONZ (Global Compact LEAD), jednym ze stu przedsiębiorstw notowanych na indeksie giełdowym Global Compact 100, sygnatariuszem Women’s Empowerment Principles (WEPs), programu powstałego z inicjatywy ONZ i Paktu Globalnego ONZ, a także wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

– Każdego roku L’Oréal organizuje również Dzień Etyki, podczas którego pracownicy z całego świata mogą uczestniczyć w webchatach z Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu L’Oréal oraz prezesami lokalnych oddziałów, aby porozmawiać z nimi na temat etyki w biznesie.

Więcej informacji na temat etyki w L’Oréal można znaleźć na stronie: http://www.loreal.com/group/governance/acting-ethically.aspx

Comments

comments

57
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...