List Zarządu PSPR – zdefiniowanie roli organizacji oraz wartości członkostwa

Informacja Prasowa - 25.04.2019
264

List Zarządu PSPR - zdefiniowanie roli organizacji oraz wartości członkostwa

Po dwóch miesiącach prac nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wystosował list skierowany zarówno do Członków jak i całego środowiska. Jest to syntetyczne ujęcie wizji wypracowanej wspólnie w pięcioosobowym gronie władz Organizacji, branżowej roli PSPR oraz nadrzędnych celów, które zarząd stawia sobie w kadencji 2019 – 2021.

Taka refleksja jest dziś tym bardziej wskazana, ponieważ PSPR obchodzi 25-lecie istnienia i rodzą się naturalne pytania o jego dalszą ewolucję. List przybliża jednocześnie koncepcję budowania katalogu korzyści merytorycznych z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu, służących indywidualnemu rozwojowi, a także precyzuje sens zrzeszania się w ramach naszej organizacji, pojmowany jako działanie wzmacniające polską branżę PR.

Warto podkreślić, że list będzie miał swoją kontynuację już w postaci opublikowanego planu konkretnych inicjatyw, projektów czy zmian generalnych w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Zarząd PSPR serdecznie zaprasza swoich Członków do pogłębiania współpracy, a wszystkich przedstawicieli środowiska do dołączenia do grona specjalistów tworzących polski PR.

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ LIST ZARZĄDU PSPR
https://polskipr.pl/informacje/435070/list-otwarty-zarzadu-polskiego-stowarzyszenia-public-relations-do-czlo

Comments

comments

264
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...