KRRiT, IAA i SAR podpisały list intencyjny ws. nowych badań

Redakcja PR - 27.11.2018
180

Powstało porozumienie branżowe, które zajmie się badaniem konsumpcji mediów

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, IAA Polska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SARpodpisały list intencyjny w sprawie powołania JIC (Joint Industry Committee) – dedykowanego badaniom konsumpcji mediów.

Przewodniczący KRRiT reprezentujący regulatora rynku mediów elektronicznych oraz reprezentanci rynku komunikacji marketingowej jako Inicjatorzy – zgodnie wyrazili wolę powołania na polskim rynku porozumienia branżowego typu JIC.

„Liczymy, że JIC powstanie szybko, list intencyjny to ważny krok, ale nie możemy na tym poprzestać. Tylko wspólna praca zapewni wytworzenie profesjonalnych badań i zbudowanie stabilnej waluty rozliczeniowej na rynku mediów”  – powiedział Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT.

W ramach KRRiT za wypracowanie wspólnie z rynkiem, nowego standardu badań odpowiada zespół Telemetrii Polskiej.

„Stworzenie reprezentacji rynku reklamowego w postaci JIC jako partnera jest dla nas niezbędne, z punktu widzenia jakości przyszłych badań, które będziemy realizować. Uruchomiliśmy właśnie prace naukowe wspólnie z SGH oraz Instytutem Łączności – PIB, których celem jest wypracowanie odpowiednich metod rekrutacji panelu badawczego oraz sprawdzenie technologii do pomiaru mediów. Wyniki badań chcemy skonsultować z rynkiem przed podjęciem ostatecznych decyzji i uruchomieniem przetargów” – przekazał Michał Wigurski, szef projektu Telemetria Polska. 

Strony deklarują zgodną wolę powołania na rynku polskim porozumienia rynkowego JIC dedykowanego badaniom mediów oraz udzielenia temu porozumieniu gwarancji dotyczących: wypracowania nowego standardu badań konsumpcji mediów elektronicznych, współdecydowania o ostatecznym kształcie badania oraz sposobie jego realizacji, skutecznego nadzoru nad realizacją badania, stymulowania rozwoju badań mediów oraz opracowywania docelowego modelu finansowania badań mediów w Polsce.

„Cieszymy się, że w liście intencyjnym znalazło się kluczowe sformułowanie o udzieleniu gwarancji uczestnikom rynku zrzeszonym w Joint Industry Committee, iż to Oni będą współdecydowali o ostatecznym kształcie badania i sposobie, w jaki będzie realizowane. To bardzo ważny argument przybliżający nas do ukonstytuowania się JIC” – skomentował podpisanie listu intencyjnego Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska. 

Wszyscy Inicjatory zgodzili się, że badania oglądalności, słuchalności i korzystania z telewizji, radia i internetu mają kluczowe znaczenie dla rynku reklamowego, a zmiany technologiczne ostatnich lat stworzyły niedostępne dotąd możliwości wspólnego badania wyżej wymienionych mediów elektronicznych.

„Zależy nam aby powstający JIC dedykowany badaniom, reprezentował możliwie szerokie grono interesariuszy rynku komunikacji marketingowej. Zależy nam na obecności wszystkich kanałów komunikacji marketingowej oraz reklamodawców i agencji mediowych. Stąd SAR wspólnie z IAA Polska organizują spotkania z przedstawicielami nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców prasowych i internetowych oraz przedstawicielami reklamy zewnętrznej. Szeroka reprezentacja rynku reklamowego pozwoli wypracować uznany przez całą branżę pomiar i badanie, które będą służyć jako narzędzie do planowania, rozliczania i weryfikowania poprawności planowania komunikacji marketingowej”- stwierdził Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu SAR.

Pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządów poszczególnych mediów, agencji mediowych i marketerów odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

Comments

comments

180
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...