Komputronik powołał do życia Fundację – to już rok, od kiedy pomaga

Informacja Prasowa - 08.04.2019
11

Komputronik powołał do życia Fundację – to już rok, od kiedy pomaga

Komputronik powołał do życia Fundację – to już rok, od kiedy pomaga

Fundacja Komputronik powstała, aby wspierać nowoczesną edukację, rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz aby motywować podopiecznych do osiągania zarówno zawodowego, jak i osobistego sukcesu. Po pierwszym roku działalności ma za sobą kilkaset wniosków o pomoc i szereg zrealizowanych aktywności. W planach pomoc kolejnym potrzebującym, ubiegającym się o wsparcie.

Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz filantropii jest we współczesnym świecie coraz bardziej zauważalny. Tego rodzaju inicjatywy dają szansę beneficjentom na zaspokajane podstawowych nawet czasem potrzeb, realizacje marzeń, a tym samym niejednokrotnie zmianę ich życia. Fundację Komputronik powołano po to, aby dawała ambitnym podopiecznym – bez względu na wiek, wykształcenie, ograniczenia społeczne i ekonomiczne, możliwość rozwoju poprzez dostęp do
innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację.

– Przed naszymi podopiecznymi pragniemy otworzyć nowe perspektywy rozwoju, podzielić się z nimi swoim know-how. Chcemy ich inspirować, pomagać w poszerzaniu horyzontów, wyznaczaniu celów i pokonywaniu barier. Dysponując bogatymi zasobami specjalistycznej wiedzy, możliwościami, wsparciem merytorycznym ekspertów i partnerów oraz mając dostęp do nowoczesnych technologii powinniśmy się tym dzielić i robimy to z sukcesami już od roku – mówi Monika Buczkowska, Prezes Fundacji Komputronik. – Zainteresowanym oferujemy dostęp do szkoleń, warsztatów czy udział w innowacyjnych projektach. Wierzymy, że pomoc ambitnym ludziom z potencjałem przyczynia się nie tylko do rozwoju ich samych, ale i całego społeczeństwa – dodaje Buczkowska.

Już w pierwszym roku działalności Fundacja miała okazję pomóc wielu podmiotom w najróżnorodniejszych dziedzinach zapisanych w swoim statucie. Wśród jej beneficjentów znaleźli się:  Poznań Mentoring Walk – inicjatywa wyjątkowego spaceru, który ma na celu pomoc młodym ludziom w zdiagnozowaniu ich mocnych zawodowo stron. Wydarzenie inspiruje do
rozwijania skrzydeł oraz świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej.

Przedstawiciele Fundacji wystąpili w roli Mentorów i pracowali z podopiecznymi Poznań Mentoring Walk dzieląc się doświadczeniem oraz doradzając im w kwestiach rozwoju
awodowego. Fundacja Komputronik zamierza wspierać podobną działalność rozwojową dla chętnych i zaangażowanych samodoskonaleniem młodych liderów również w przyszłości.
 OFUTURE ZONE – Fundacja  nawiązała współpracę z Czapski Art Foundation przy projekcie OFUTURE ZONE. To projekt naukowo artystyczny zlokalizowany na poziomie -2 Ronda Kaponiera w Poznaniu, a jego celem jest łączenie kreatywności człowieka i innowacyjnych technologii, a także przybliżanie artystom oraz odbiorcom sztuki tworzonej w wirtualnej
rzeczywistości przez sztuczną inteligencję. W tym przypadku Fundacja Komputronik zapewniła organizatorom zaplecze technologiczne w postaci komputerów usprawniających funkcjonowanie i promocję projektu.

 Collegium Da Vinci – Fundacja Komputronik rozpoczęła współpracę z uczelnią i tym samym została partnerem oraz fundatorem nagród w 24 godzinnym maratonie kodowania gier MAGE JAM. Maraton został zorganizowany przez Wydział Informatyki i Komunikacji

Wizualnej uczelni Collegium Da Vinci wraz z Kołem Naukowym Game Wizards. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować i zaprogramować gry na temat, który poznali dopiero w dniu wydarzenia. Takie kreatywne przedsięwzięcia, uczące w nowoczesny sposób m.in. kodowania również wpisują się w statut organizacji, dlatego współpraca między
Fundacją Komputronik a uczelnią Collegium Da Vinci będzie kontynuowana również w roku 2019.
 Dawid Bartniczak – pierwszy, indywidualny beneficjent – W sprawie Dawida, ucznia SP nr
7 w Poznaniu, wniosek do Fundacji skierowała Pani Izabela Sporakowska-Mazur. Dawid to 13 letni pasjonat o ponadprzeciętnej wiedzy z dziedziny informatyki. Zależało mu na merytorycznym wsparciu ekspertów i poznaniu szczegółów związanych z branżą IT, dlatego w ramach zgłoszenia spędził on cały dzień w centrali firmy Komputronik. Dzięki temu miał okazję zobaczyć, jak od strony programistycznej działa sklep, a nawet wspólnie z informatykami przeprowadzić wdrożenie nowej funkcjonalności na platformie sprzedażowej.

Fundacja Komputronik przekazała Dawidowi również podpowiedzi dotyczące szkoleń, w których mógłby brać udział, tak aby dalej rozwijać swoje umiejętności.

Zespół Fundacji przeanalizował już kolejne wnioski o pomoc, które napłynęły do niej w ostatnim kwartale 2018 roku. Tym samym spośród dziesiątek nowych zgłoszeń wybrano kolejnych beneficjentów. Fundacja przekazała wsparcie w postaci sprzętu elektronicznego niezbędnego do zbudowania symulatora elektrycznego bolidu wyścigowego (klasy Formuła Student) dla PUT

Motorsport przy Politechnice Poznańskiej oraz przeznaczyła laptopy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach, a także dla Arkadiusza Gerlic z Pyskowic – nauczyciela i Youtubera uczącego języka niemieckiego w niekonwencjonalny sposób. Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” im. Ks. Jerzego Popiełuszki z Górska, prowadząca projekt dla dzieci i młodzieży „Edukacja przez szachy – Międzyszkolna Liga Szachowa” otrzymała natomiast wsparcie w postaci nagród rzeczowych dla uczestników, a Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu dofinansowanie, umożliwiające udział uczniów w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Bangkoku, podczas której zaprezentowali oni swój innowacyjny projekt.

Liczba zgłoszeń i zakres pomocy profitentom udowadnia, że tego rodzaju wsparcie, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, jest bardzo potrzebne. – Mimo, że za nami dopiero pierwszy rok naszej działalności, był to już dla nas bardzo dynamiczny czas, który nakreślił jednocześnie wiele perspektyw na przyszłość. Obserwowaliśmy rosnącą liczbę zapytań dotyczącą indywidualnych potrzeb, a także zorganizowanych inicjatyw, w które zgodnie ze statutem Fundacja może się zaangażować, więc na pewno i w najbliższym okresie również będzie się wiele działo. Liczymy, że pomożemy jeszcze większej ilości osób i że z roku na rok te grono będzie się wciąż powiększać. Zachęcamy wszystkich, którzy są ambitni, lecz z uwagi na uwarunkowania zawodowe, społeczne, finansowe czy cyfrowe w jakiś sposób ograniczeni, żeby się do nas zgłaszali. Jesteśmy właśnie po to, żeby takim ludziom czy organizacjom pomagać – zachęca Karolina Pietz-Drapińska, Wiceprezes Fundacji Komputronik.

Fundacja Komputronik, w ramach statutowej działalności non-profit deklaruje czynny udział w rozwoju lokalnych społeczności oraz wspieranie różnego typu przedsięwzięć dopasowanych do bieżących wymagań i indywidualnych predyspozycji na rzecz dzieci i młodzieży w obszarach rozwoju edukacji, oświaty i wychowania. Zamierza w dalszym ciągu promować innowacyjność, wdrażać nowerozwiązania technologiczne w praktyce gospodarczej i rozpowszechniać przedsiębiorcze postawy.
Więcej o Fundacji można przeczytać na stronie www.fundacjakomputronik.pl .

 

Comments

comments

11
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...