Kolejny kwartał Gremi Media ze wzrostem rentowności

Informacja Prasowa - 18.05.2021
157

Kolejny kwartał Gremi Media ze wzrostem rentowności

Kolejny kwartał Gremi Media ze wzrostem rentowności

Wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” kończy pierwsze trzy miesiące 2021 r., z EBITDA skorygowaną na poziomie nieznacznie wyższym od notowanego w pierwszym kwartale 2020 roku. Niekorzystne warunki gospodarcze nie przeszkodziły Gremi Media w kolejnym poprawieniu wskaźników rentowności, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży związanego z pandemią COVID-19.

Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi wyniosły w pierwszym kwartale 2021 r. 21,8 mln złotych, przy 23,5 mln złotych rok wcześniej (spadek o 7,3 proc.). W dużej mierze wynikało to jednak z dalszego ograniczenia wymiany barterowej świadczeń marketingowych, co było związane z wpływem pandemii na gospodarkę. Przychody gotówkowe grupy zmniejszyły się o 6,1%. To wszystko nie przeszkodziło w ponownej poprawie rentowności. EBITDA skorygowana wzrosła i pozostaje na poziomie 4,2 mln złotych, co jest równoznaczne ze wzrostem wskaźników rentowności EBITDA do 19,4% z 18,0% rok wcześniej.

– Pierwszy kwartał bieżącego roku jest ostatnim z wysoką pre-pandemiczną bazą, z której wynikają spadki przychodów. Począwszy od drugiego kwartału pojawia się szansa powrotu na ścieżkę wzrostową, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A. – Wzrost rentowności pomimo bardzo mocnego ograniczenia części z naszych linii biznesowych, uzyskaliśmy dzięki realizacji mniejszych, ale równie wartościowych i bardziej zyskownych projektów cyfrowych, dodaje.

Spadki przychodów gotówkowych wynikają przede wszystkim z braku możliwości prowadzenia części aktywności grupy kapitałowej polegających na organizacji wydarzeń, gal, konferencji i szkoleń. Zastępujące je produkty cyfrowe charakteryzują się mniejszą skalą.

– Produkty cyfrowe są bardziej rentowne, co pozwala realizować cele finansowe spółki pomimo spowodowanych COVID-19 spadków przychodów – mówi Jarosław Machocki, członek zarządu Gremi Media S.A. ds. sprzedaży – Mamy jednak nadzieję, że łagodzenie obostrzeń już wkrótce pozwoli nam powrócić do działania również w sferze realnej, a dzięki temu wejść ponownie na ścieżkę wzrostową również w zakresie przychodów ze sprzedaży, dodaje.

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i „Sport” oraz ich serwisy internetowe www.rp.pl, www.parkiet.com i www.sportdziennik.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

Comments

comments

157
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...