Koalicja Prezesi-wolontariusze zmieniła nazwę na Koalicja Liderzy Pro Bono

Informacja Prasowa - 28.11.2019
15

Koalicja Prezesi-wolontariusze zmieniła nazwę na Koalicja Liderzy Pro Bono

Już wkrótce, 5 grudnia, Światowy Dzień Wolontariusza i ważna informacja – Koalicja Prezesi-wolontariusze, zrzeszająca obecnie 25 prezesów i członków zarządów  firm i organizacji działających w Polsce, zmieniła nazwę na Koalicja Liderzy Pro Bono. Rebranding projektu to kontynuacja dotychczasowych działań, a także spojrzenie na nowe możliwości i różne wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze.

– Ta nazwa zdecydowanie lepiej oddaje to co jest dla nas ważne i otwiera Koalicję na nowych członków. Wciąż uważamy, że prawdziwy lider to taki, który zmienia świat wokół na lepsze i kreuje pozytywne wartości – mówił Marek Rybiec, prezes iWealth Management i członek Koalicji, otwierając VII konferencję Koalicji, po raz pierwszy pod nazwą Liderzy Pro Bono.  

Wśród nowych działań Koalicji Liderzy Pro Bono jest m.in. zainaugurowana 26 listopada kampania „Ten 1 dzień”(www.ten1dzien.pl) promująca wolontariat pracowniczy poprzez pokazywanie korzyści i wartości dla wszystkich stron, kolejny projekt w ramach Funduszu Podwójne wyzwanie realizowany we współpracy z Fundacją Integracja oraz wyzwanie budowania społeczności liderów pro bono w całej Polsce.

 Ważnym punktem stanie się stworzenie dwóch nowych narzędzi: inkubatora i akceleratora wolontariatu pracowniczego. Druga inicjatywa przeznaczona będzie dla tych, którzy już w wolontariat pracowniczy są zaangażowani: ma wspierać jego rozwój, pokazywać wartości, jakim on służy i korzyści, jakie przynosi. Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Planujemy także pokazać możliwe związki pomiędzy wolontariatem pracowniczym a wolontariatem rodzinnym, e-wolontariatem, wolontariatem kompetencji czy wolontariatem rozwijanym w takich obszarach jak: ochrona zdrowia, środowiska naturalnego, rozwój lokalny, sport.

Inkubator to projekt, który ma na celu wspieranie i pomoc osobom odpowiedzialnym lub zainteresowanym uruchomieniem wolontariatu pracowniczego. W gronie Koalicji Liderzy Pro Bono chcemy wypracować metodę dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy zaczynają przygodę z wolontariatem pracowniczym. Nasze wyzwania to także znalezienie odpowiedzi na pytania: jak budować kapitał społeczny oparty na wolontariacie i jak komunikować zachowując szacunek dla wolontariuszy i ich pracy, a także jak pozyskać wartościowego partnera społecznego? Wyzwań jest o wiele więcej i każde z nich jest fascynujące. Inkubator Wolontariatu Pracowniczego to także przestrzeń do spotkań, prezentacji doświadczeń Liderów Pro Bono i przygotowywania corocznych Konferencji poświęconych tej tematyce– mówi Paweł Łukasiak.

Dobre chęci to dziś za mało, trzeba działać

Jak mówią przedstawiciele Koalicji: Jako Liderzy Pro Bono, w ramach wolontariatu kompetencji, dzielimy się tym co mamy najcenniejsze – własną wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami, czasem. Wspieramy w ten sposób organizacje pozarządowe, ich liderów i ważne inicjatywy społeczne. Jako prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i organizacji motywujemy pracowników do wspólnych działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pokolenia Y i Z oczekują od nas – pracodawców – nie tylko możliwości rozwoju zawodowego, ale również aktywnego udziału i spełniania się w rozwiązywaniu rożnych problemów otaczającego ich środowiska.

Koalicja Prezesi-wolontariusze powstała w 2011 roku. Jej pomysłodawcami byli prezesi kilku dużych firm działających w Polsce, którzy postanowili rozpocząć publiczną dyskusję na temat istotnej roli udziału biznesu w działaniach społecznych oraz rozwijaniu wolontariatu w Polsce. Sami mieli już doświadczenie i byli liderami angażującymi się społecznie. Przestrzeń do utworzenia projektu pod nazwą Koalicja Prezesi-wolontariusze stworzyła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która wraz ze spółką non-profit Inwestycje Społeczne, do dziś jest koordynatorem projektu.

Więcej informacji na stronie: http://www.liderzyprobono.pl/

Comments

comments

15
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...