KCI S.A., właściciel Gremi Media, zawiadamia KNF o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami spółki

Redakcja PR - 05.06.2017
264

KCI S.A., właściciel Gremi Media, zawiadamia KNF o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami spółki

Zarząd spółki KCI (właściciel m.in. Gremi Media, który wydaje Rzeczpospolitą)  poinformował, że z uwagi na zaobserwowanie znaczącego wzrostu kursu akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 31.05.2017 r. – 01.06.2017 r., który w żadnej mierze nie był uzasadniony informacjami przekazywanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości w wykonaniu przez nią odpowiednich obowiązków informacyjnych czy też jakimikolwiek wydarzeniami lub okolicznościami odnoszącymi się bezpośrednio do Spółki, w tym jej sytuacji ekonomicznej, po dokonaniu odpowiednich analiz wewnętrznych, Spółka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia w odniesieniu do akcji Spółki zakazu dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Comments

comments

264
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...