Nowy Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w PGE

Informacja Prasowa - 04.03.2020
51

Nowy Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w PGE

Katarzyna Kozłowska objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej  i Marketingu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Katarzyna Kozłowska posiada doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych i krajowych w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym i mediów, m.in. Polska Telefonia Cyfrowa Era (dzisiaj T-Mobile), Polkomtel S.A., Polska Korporacja Telewizyjna Canal+, prywatna Grupa Medialna, PGE Energia Ciepła, w tym blisko 20 lat na wyższych stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych strategii komunikacyjnych, zarządzaniu wizerunkiem osób i instytucji, public affairs oraz w zarządzaniu komunikacją strategiczną w trudnych z punktu widzenia akceptacji społecznej projektach inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w pracy z mediami i dla mediów, z Interesariuszami instytucjonalnymi, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz kompetencje w obszarze zarządzania korporacyjnego, zarządzania projektowego i kryzysowego.

Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gdzie otworzyła przewód doktorski poświęcony problematyce skutecznej komunikacji w inwestycjach w sektorze energetycznym. Ukończyła również podyplomowe studia prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Szkole Głównej Handlowej, gdzie obroniła pracę dyplomową poświęconą problematyce strategii budowania trwałych relacji inwestorskich w PGE. Filolog polski.

 

 

Comments

comments

51
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...