Karolina Janik nową przewodniczącą międzynarodowej sieci agencji PR – IPR Team

Informacja Prasowa - 05.07.2022
216

Sieci niezależnych agencji PR działających na 12 rynkach zlokalizowanych na 5 kontynentach,

Karolina Janik, CEO agencji komunikacji zintegrowanej Personal PR, objęła na 3 lata funkcję przewodniczącej IPR Team – globalnej sieci niezależnych agencji PR działających na 12 rynkach zlokalizowanych na 5 kontynentach, zastępując po 20 latach Karen Trinkler z The Partners Group z Wielkiej Brytanii.

IPR Team to sieć 12 agencji świadczących usługi public relations działających na 5 kontynentach. Zrzeszone podmioty oferują pełen zakres usług PR i obowiązuje je Kodeks Etyczny IPRA. Członkowie sieci są bardzo starannie dobierani, a sama sieć ściśle współpracuje nie tylko w zakresie projektów, ale także wymiany doświadczeń z różnych rynków. Dzięki temu może realizować globalne projekty i pozyskiwać bieżące informacje na temat najskuteczniejszych sposobów dotarcia do grup docelowych na wybranych rynkach.

– Realizujemy wspólnie bardzo ciekawe projekty dla różnych branży – mówi Karen Tinkler, The Partners Group. – Po latach pracy z przyjemnością przekazuję organizację nowej osobie, jednocześnie nadal aktywnie będę wspierać zespół IPR, realizując nowe międzynarodowe projekty public relations.

Celem nowej kadencji jest konsekwentne poszerzanie sieci agencji należących do IPR Team poprzez włączanie do projektu międzynarodowego nowych krajów, a także zwiększanie liczby projektów realizowanych wspólnie przez członków organizacji. IPR Team zaprasza do współpracy agencje, które rozumieją specyfikę firm z sektora MŚP, mają ugruntowaną pozycję i udokumentowane osiągnięcia na swoich rynkach.

Z IPR Team jestem związana od ponad 3 lat. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że zostałam wskazana do pełnienia funkcji przewodniczącej. Na czas mojej kadencji mam jasno określone cele. Planujemy włączyć nowe kraje do naszej grupy, dzięki czemu poszerzymy możliwości świadczonych przez nas usług. Rozpoczęliśmy także prace nad nową strategią, która umożliwi rozszerzenie zasięgu naszych działań oraz pozwoli na pozyskiwanie większej liczby wspólnych, międzynarodowych projektów. Takie realizacje wpłyną pozytywnie na wymianę doświadczeń między agencjami z poszczególnych krajów oraz zacieśnią współpracę. Będziemy kładli nacisk na zwiększenie widoczności i świadomości istnienia sieci IPR w krajach, gdzie sieć ma już przedstawicieli – mówi Karolina Janik, Personal PR.

IPR Team planuje opracowanie wspólnych materiałów briefingowych dotyczących PR na poszczególnych rynkach, a także serię webinarów podkreślających ważne elementy komunikacji na rynkach globalnych.

2022-05 Gdansk Personal PR fot. Karol Stanczak

Comments

comments

216
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...