Kampania edukacyjno-informacyjna „Dzielnica Wisła”.

Informacja Prasowa - 15.03.2019
165

Kampania edukacyjno-informacyjna „Dzielnica Wisła”.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Dzielnica Wisła”.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

Miasto stołeczne Warszawa organizuje przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia dot. zaplanowania i realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisłą” poświęconej problemowi czystości warszawskich terenów nadwiślanych.

Jak podaje Biuro Zamówień Publicznych, warunkiem koniecznym dla uczestników jest doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjnych i/lub edukacyjnych, co najmniej trzy tego rodzaju usługi w okresie ostatnich trzech lat.

Wybrany wykonawca będzie prowadzić działania związanie z kampanią od dnia podpisania umowy do 29 listopada 2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 330 tys. zł. brutto.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl do 3 kwietnia 2019 r.

Jednym z największych problemów, z jakimi mierzy się miasto jest utrzymanie czystości nad rzeką, więc głównym celem kampanii jest budowanie i podtrzymanie wśród użytkowników Wisły i jej nabrzeży poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, szczególnie w kontekście sprzątania po sobie. Priorytetem kampanii jest opracowanie i przeprowadzenie działań opartych na pozytywnych, angażujących do działania komunikatach i edukacji obywatelskiej.

Źródło: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/3559/details

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=63044

Comments

comments

165
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...