Jak zostać emery-turystą? Czy w Polsce możliwa jest turystyka emerytalna?

Informacja Prasowa - 03.01.2018
92

Jak zostać emery-turystą? Czy w Polsce możliwa jest turystyka emerytalna?

godnie z danymi Esaliens TFI, zebranymi wśród klientów, nawet 90% przyszłych emerytów chciałoby, po zakończeniu kariery zawodowej, spełniać marzenia związane z podróżami lub przeprowadzką do atrakcyjnego geograficznie kraju.

Poważną przeszkodą w realizacji tego planu mogą być jednak pieniądze i prognozy dotyczące niskich przyszłych świadczeń emerytalnych.. Zdaniem ekspertów Esaliens TFI istnieją jednak sposoby, by uczynić to marzenie bardziej prawdopodobnym.

 

Z emeryturą często wiążemy plany wypoczynku, czy nawet przeprowadzki do ciepłych krajów. Okazuje się, że to marzenie nie jest pozbawione szans na realizację, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Problemem w takich przypadkach zwykle są środki finansowe i pogłębiająca się niepewność co do stabilności i wypłacalności systemu emerytalnego. Wyjściem jest samodzielne odkładanie pieniędzy na emeryturę, zwłaszcza, że obecnie na rynku funkcjonują rozwiązania z licznymi korzyściami podatkowymi, sprzyjające oszczędzającym – wyjaśnia Mateusz Szyłko z Esaliens TFI.

 

1. Należy samodzielnie oszczędzać na emeryturę

 

Zgodnie z podstawą obowiązującego repartycyjnego systemu emerytalnego, kolejne pokolenia pracujących osób utrzymują aktualnych emerytów. Wobec faktu, że w 2014 r. na 1 000 osób w wieku 15-64 przypadało 209 osób w wieku 65+, a także prognoz dotyczących tego, że liczba ta wzrośnie do 519 w 2050 roku[1], istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie komu pracować i finansować bieżące emerytury w przyszłości. Dlatego warto samodzielnie oszczędzać na emeryturę, by poprawić jakość swojego życia w okresie, gdy już nie będziemy pracować.

 

2. Proces oszczędzania na emeryturę warto rozpocząć jak najwcześniej

 

By zbudować solidny kapitał z oszczędności, potrzebujemy czasu, dlatego warto rozpocząć ten proces w jak najmłodszym wieku. Trzeba zdać sobie sprawę, że nawet odkładanie drobnych kwot, za to regularnie, ma głęboki sens. Nawet 50 czy 100 zł miesięcznie, oszczędzane systematycznie, tworzy w perspektywie kilkunastu lat znaczącą sumę.

 

3. Wybierz najlepiej pasującą do Ciebie formę oszczędzania

 

Na rynku dostępnych jest naprawdę wiele sposobów na efektywne oszczędzanie na emeryturę. Można odkładać tradycyjnie na lokatach, można wybrać papiery wartościowe np. akcje czy obligacje, można inwestować w nieruchomości. Są też rozwiązania bezpośrednio dedykowane celom emerytalnym, które w odróżnieniu od innych produktów finansowych pozwalają skorzystać z przywilejów podatkowych. Mowa tutaj o Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W przypadku oszczędzania w ramach IKE, wypłaty na emeryturze mogą być zwolnione z 19% podatku od zysków. Z kolei w ramach IKZE wpłaty w każdym roku można odliczyć od dochodu i uzyskać ulgę podatkową przy rozliczeniu PIT. Przy wycofaniu z IKZE na emeryturze pobierany jest zryczałtowany podatek – 10% od wycofywanej kwoty.

 

4. Zapytaj swojego pracodawcę o PPE

 

W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) to pracodawca organizuje taki program w zakładzie pracy dla swoich pracowników i finansuje im comiesięczne składki. Wypłaty po 60. roku życia są zwolnione z podatku od zysków, tak jak w przypadku IKE i IKZE. PPE w firmach zwykle funkcjonuje jako rodzaj dodatkowego benefitu pozapłacowego w formie grupowego planu oszczędnościowego, zorganizowanego w ramach przedsiębiorstwa.

 

PPE to rozwiązanie korzystne finansowo, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Składki, które pracodawca odprowadza co miesiąc na rzecz pracownika są zwolnione z obowiązkowych danin na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo koszty związane z prowadzeniem programu są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu. Warto przyjrzeć się rozwiązaniom dostępnym w firmie, a gdy ich nie ma – porozmawiać z pracodawcą na temat PPE.

 

5. A może przeprowadzka?

 

Komfort życia na emeryturze można również uzyskać, zmieniając swoje otoczenie. Na Zachodzie, od lat popularnym rozwiązaniem jest zamiana domów lub przeprowadzka do innego miasta, regionu lub kraju, gdzie koszty utrzymania są niższe. Przykładowo, w Rumunii i Bułgarii koszty życia są znacznie niższe niż w naszym kraju. Dużo taniej niż w Polsce żyje się również w bardziej odległych miejscach, takich jak popularna wśród Polaków Gruzja, czy egzotyczna Indonezja lub Meksyk.

Comments

comments

92
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...