„Jak rozwijaliśmy polską agencję w US?” – eksperci iCEA Group na Founders Beer o ekspansji zagranicznej

Informacja Prasowa - 02.06.2023
157

W jaki sposób budować firmę na rynku amerykańskim? Jakie są dobre praktyki na rynkach międzynarodowych?

„Jak rozwijaliśmy polską agencję w US?” – eksperci iCEA Group na Founders Beer o ekspansji zagranicznej

W jaki sposób budować firmę na rynku amerykańskim? Jakie są dobre praktyki na rynkach
międzynarodowych? Jak skalować biznes poprzez ekspansję na inne rynki? Te i inne
zagadnienia zostały poruszone podczas minionej edycji konferencji Founders Beer, która odbyła
się początkiem maja w Warszawie. O tym jak z sukcesem zbudować firmę usługową na rynku
amerykańskim, podczas swojego wystąpienia opowiadali eksperci z iCEA Group.

Founders Beer to nieformalne spotkanie przedsiębiorców z branży startupowej, softwarehouse, digital
marketingu i e-commerce, którzy chcą rozwijać swoje biznesy dzięki wiedzy ekspertów. Kolejna edycja
warszawskiego eventu za nami. Program wydarzenia objął prelekcje specjalistów, panel dyskusyjny oraz
przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń z uczestnikami.
Ekspansja biznesu na rynki zagraniczne

Tematyką minionej edycji Founders Beer była ekspansja biznesu na rynki zagraniczne. Uczestnicy
biorący udział w wydarzeniu mieli okazję poznać opinię ekspertów i otrzymać skuteczne wskazówki
związane z globalnym skalowaniem biznesu. iCEA Group – agencję digital marketingu, która pomaga
sprzedawcom rozwijać biznesy w przestrzeni online, umożliwiając im rozwój w skali globalnej
reprezentował Head of Strategy – Maciej Nieradka oraz Bartosz Wicijowski – Chief Sales Officer, którzy
wystąpili z prelekcją „Deconstructing American Dream, czyli jak rozwijaliśmy polską agencję w US”.

W ciągu ostatnich 16 lat nasz 400-osobowy międzynarodowy zespół współpracował z ponad 7000
sprzedawców internetowych, umożliwiając im rozwój w skali globalnej. Obecny kształt iCEA International
przyjęła dzięki ewolucji podejścia, udowadniając przewagę procesową. Zatrudnienie 200 osób w latach
2021 i 2022 oraz realizacja założeń nowej strategii dynamicznego rozwoju to był główny motor do
rozpoczęcia ekspansji zagranicznej – o genezie ekspansji mówi Bartosz Wicijowski, Chief Sales Officer
w iCEA Group.

Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców

W Polsce jest ponad 2 mln przedsiębiorców, jednak nie każdy jest w stanie wnieść coś do rozwoju
biznesu, nie każdy też posiada właściwy mindset, aby tym rozwojem odpowiednio pokierować. Celem
Founders Beer jest stworzenie nowoczesnej społeczności przedsiębiorczych umysłów, która jeszcze
sprawniej będzie budowała swoje organizacje przez dzielenie się konkretną wiedzą i doświadczeniem.
Od kilku edycji event skupia wokół siebie ludzi głodnych wiedzy, otwartych i pomocnych. Founders Beer
jest stworzone przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.

Wraz z Bartoszem mieliśmy przyjemność podzielić się doświadczeniami związanymi ze skalowaniem
biznesu na zagranicznych rynkach. Warszawski Founders Beer jest świetną platformą wymiany
doświadczeń. Gdyby zebrać kolektywne doświadczenie wszystkich mówców z pewnością
przekroczyliśmy 100 lat trudu, potu i łez, zgromadzonych na jednej scenie – udział w wydarzeniu
podsumowuje Maciej Nieradka, Head of Strategy w iCEA Group.

Współczesna globalizacja

Obecnie globalizacja znosi bariery zarówno technologiczne jak i polityczne oraz społeczne pomiędzy
państwami tworząc zintegrowany rynek globalny. Jednak współczesna globalizacja znacznie bardziej
różni się od wcześniejszych trendów umiędzynaradawiania życia gospodarczego. Cechuje ją rosnąca
mobilność kapitału oraz gwałtowny postęp techniczny. Ponadto spadają koszty transakcyjne
gospodarczej współpracy z zagranicą, a tym samym zmniejszają się znaczenie odległości i zacierają
różnice stref czasowych. Przedsiębiorstwa, których celem jest dynamiczny rozwój w warunkach
gospodarki światowej, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości, jakie stwarzają
procesy ekspansji zagranicznej. Należy szukać swojej przewagi w walce konkurencyjnej poprzez
wprowadzenie strategii internacjonalizacji swojej działalności. Wejście na rynki zagraniczne może
znacznie poprawić pozycję firm względem konkurencji. Jednak wejście na rynki zagraniczne wymaga znajomości wielu aspektów międzynarodowego biznesu. Jak zatem zbudować z sukcesem firmę
usługową na rynkach zagranicznych?

Jeśli miałbym podsumować kluczowe wskazówki dotyczące globalizacji biznesu i wskazać strategię
działań byłby to po pierwsze: rewaluacja biznesu. Wszyscy znamy fundamentalne narzędzia jak np.:
analiza SWOT, czy PESTEL i możemy bez większego przygotowania wskazać kluczowe elementy,
jednak dopiero sumienne warsztaty pozwalają wskazać łatwo komunikowalne wartości, szanse i
zagrożenia. Po drugie: budowanie sieci na swoim rynku docelowym – nawiąż kontakty i wzmocnij relacje,
które pozwolą Ci lepiej zrozumieć kontekst, specyfikę, uwarunkowania, przeszkody, język, kulturę, w ten
sposób unikniemy podstawowych błędów, które w banalny sposób zrujnowały niejeden biznes. Po
trzecie: wewnętrzna, wieloaspektowa weryfikacja produktu lub usługi pod kątem dostosowania do
specyfiki konkretnego rynku, w danym kraju. Czy jest to technicznie wykonalne? Czy jest to uzasadnione
ekonomicznie? Jak Twój produkt/usługa jest postrzegana przez rynek docelowy? Czy masz zasoby, aby
zrealizować Twoją usługę?" – mówi Maciej Nieradka – Head of Strategy w iCEA Group.

Podsumowanie

Ekspansja globalna kiedyś była zarezerwowana wyłącznie dla międzynarodowych marek, które miały
zasoby potrzebne do budowania odrębnych rynków lokalnych. Jednak dynamiczny rozwój branży e-
commerce sprawił, że globalizacja stała się strategią o kluczowym znaczeniu dla każdego
przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i branży. Obecnie firmy nie są już uwięzione w swoich
granicach, wręcz przeciwnie – mogą realizować szeroką gamę działań biznesowych na całym świecie.
Bariery handlowe znikają, a światowy handel towarami i usługami między krajami rośnie szybciej niż
produkcja krajowa. To szansa na rozwój dla wielu biznesów, które odpowiednio prowadzone, z
konkretnymi wskazówkami mają możliwość współtworzyć rynek globalny i czerpać z niego zasobne
korzyści.

graphics designed by midjourney

Comments

comments

157
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...