Integracja oferty dialogu i konsultacji społecznych w ramach Deloitte

Informacja Prasowa - 06.07.2016
92

Do zespołu Deloitte Communications dołącza Mariusz Wawer

Deloitte wzmacnia kompetencje w obszarze dialogu i konsultacji społecznych, dzięki pozyskaniu do zespołu Deloitte Communications Mariusza Wawra. Rozszerzone portfolio usług jest adresowane dla firm oraz samorządów prowadzących inwestycje energetyczne, infrastrukturalne, komunalne czy w sektorze nieruchomości.

W ramach nowej kompetencji Deloitte będzie oferować pełen zakres wsparcia dla inwestorów. Począwszy od analiz social due diligence, które pozwolą określić społeczne i reputacyjne uwarunkowania nowych inwestycji, poprzez strategie dialogu z interesariuszami, polityki antykryzysowe, aż po definiowanie narzędzi, kanałów komunikacji i angażowania interesariuszy na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Obecnie brak akceptacji społecznej dla nowych inwestycji energetycznych czy infrastrukturalnych stał się jednym z kluczowych ryzyk dla inwestorów. Odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone procesy konsultacji i dialogu społecznego mogą je zminimalizować. Jest to ważne zarówno przy strategicznych inwestycjach o zasięgu ponadregionalnym – nowych blokach energetycznych, infrastrukturze przesyłowej czy inwestycjach wydobywczych – jak i lokalnym, w tym biogazowniach, farmach fotowoltaicznych, spalarniach śmieci czy oczyszczalniach– powiedział Mariusz Wawer, Starszy Menedżer w Deloitte Communications.

Ważnym elementem oferty będzie projektowanie procesów konsultacji społecznych i sesji dialogowych w oparciu o standard AA1000SES. Usługi obejmują też prowadzenie i raportowanie działań, do których obligują inwestorów międzynarodowe instytucje finansujące (EBOiR, EBI), jak też krajowe regulacje prawne czy dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego. Są to m.in. Analizy Społeczne, Stakeholder Engagement Plan (SEP), czy Environmental and Social Action Plan (ESAP).

Nowe kompetencje i usługi są dopełnieniem dotychczasowej oferty dialogowej zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Liderem kompetencji został Mariusz Wawer, który posiada ponad 10-letnie doświadczenia w komunikacji społecznej przy projektach z zakresu energetyki konwencjonalnej, OZE, jak też inwestycji liniowych czy wydobywczych. Zespół tworzą doświadczeni konsultanci w obszarze komunikacji i dialogu społecznego, komunikacji kryzysowej, a także projektowania i komunikowania programów zaangażowania społecznego.

Dialog z interesariuszami ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia pełnej perspektywy otoczenia, zdefiniowania potrzeb i oczekiwań, jak również współtworzenia rozwiązań produktowych, usługowych i innowacji. Kompetencje Mariusza Wawra doskonale wpisują się w dotychczasową ofertę i umożliwiają nam stworzenie unikatowej propozycji dla klientów potrzebujących, w ramach prowadzonych inwestycji, strategicznych wskazówek oraz wsparcia we wdrożeniu i zarządzaniu wszelkimi ryzykami w terenie”– powiedziała Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

W ramach kompleksowej oferty dialogowej Deloitte wykorzystywane są narzędzia angażujące kluczowych interesariuszy w takich procesach jak:

  • strategiczne definiowanie i optymalizacja relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych organizacji, czego efektem jest strategia dialogu oraz matryca ryzyk reputacyjnych;
  • definiowanie istotności tematów raportowych w procesie pracy nad raportem pozafinansowym, społecznym, zrównoważonego rozwoju wg metodyki GRI G4;
  • ocena skutków regulacji, która dzięki zaangażowaniu interesariuszy pozwala zdefiniować całkowity wpływ wprowadzanych lub postulowanych zmian legislacyjnych;
  • kreowanie, poprzez dialog z klientami, nowych produktów i rozwiązań procesowych w ramach odpowiedzialnej sprzedaży oraz m.in innowacji produktowych w ramach koncepcji gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zespół Mariusza Wawra będzie również blisko współpracować z Zespołem ds. Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte, oferując wsparcie w obszarze komunikacji, dialogu i konsultacji społecznych przy projektach inwestycji w nową infrastrukturę energetyczną i źródła wytwarzania.

Sektor energetyczny w Polsce czeka obecnie wiele ważnych projektów inwestycyjnych, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ich sprawne przeprowadzenie zależy nie tylko od zapewnienia finansowania, kwestii środowiskowych czy technologicznych, ale również od uzyskania akceptacji wielu interesariuszy na poziomie lokalnym czy ogólnopolskim. Nowe usługi stanowią ważne uzupełnienie oferty Deloitte dla sektora energetycznego w Polsce i w Europie Centralnej – powiedział Tomasz Konik, Partner, Lider Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte.

Comments

comments

92
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...