Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej

Informacja Prasowa - 26.03.2021
238

Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej

Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej

Wykorzystanie nowych technologii w obszarze szeroko pojętych innowacji będzie tematem najbliższego spotkania TransferHUB, które odbędzie się 31 marca o godz. 10. Podczas webinarium prowadzący zaprezentują przykłady zagranicznych rozwiązań dotyczących innowacji społecznych i nowych technologii w ekonomii społecznej. Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji.

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/zagraniczne-inspiracje-innowacje-spoleczne-i-nowe-technologie-w-ekonomii-spolecznej/register

Wydarzenie pt. „Zagraniczne inspiracje. Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej” poprowadzą Julia Koczanowicz-Chondzyńska i Łukasz Komuda z zespołu Inkubatora TransferHUB. Zaprezentują przykłady połączenia świata przedsiębiorczości społecznej z technologiami. To rozwiązania, które funkcjonują w Europie i USA. Prowadzący wydarzenie skupią się na dwóch tematach – praca oparta o sieciowanie specjalistów z danej branży oraz prace opiekuńcze i usługi dla ogniska domowego.

Termin spotkania: 31 marca br. (środa), godz. 10:00

Tytuł: „Zagraniczne inspiracje. Innowacje społeczne i nowe technologie w ekonomii społecznej”

Goście wydarzenia: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Łukasz Komuda (FISE)

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/zagraniczne-inspiracje-innowacje-spoleczne-i-nowe-technologie-w-ekonomii-spolecznej/register

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Gdy zastanawiasz się, czy Twój pomysł jest innowacyjny, pewnie przeglądasz sieć w poszukiwaniu podobnych rozwiązań. W Inkubatorze TransferHUB też to robimy. W ten sposób poszerzamy swoje horyzonty i inspirujemy siebie i naszych interesariuszy. W środę 31 marca podzielimy się z Wami ciekawymi przykładami, które zebrali badacze z różnych państw UE. Wszystkie będą dotyczyć dwóch tematów: automatyzacja i przedsiębiorczość społeczna. Podglądanie działających już rozwiązań to świetny punkt wyjścia do rozważań nad tym, czy nasz pomysł ma potencjał na innowację – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby szukać rozwiązań pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na stronie https://transferhub.pl/.

Comments

comments

238
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...