Inicjatywy P&G wyróżnione w „Lighthouse Report” Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2020

Informacja Prasowa - 22.01.2020
103

Inicjatywy P&G wyróżnione w „Lighthouse Report” Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2020

Inicjatywy Procter & Gamble zostały wyróżnione w Lighthouse Report, przygotowanym z okazji Światowego Forum Ekonomicznego Davos 2020. Przedstawione projekty są wynikiem szerokiej współpracy firmy z przedstawicielami biznesu, instytucjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społeczeństwem obywatelskim. Temat przewodni obecności P&G na tegorocznym forum to #Partnership4Impact, który podkreśla konieczność współpracy szerokiej grupy interesariuszy na rzecz pozytywnych zmian, umożliwiających zrównoważony rozwój w przyszłości.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przedstawiciele rządów, instytucji, organizacji oraz globalnych firm wspólnie tworzą rozwiązania oraz przedstawiają zobowiązania, które będą miały realny wpływ na życie obywateli wszystkich państw. Największe wyzwania stojące przed przedstawicielami biznesu oraz polityki i innych interesariuszy dotyczą obszarów gospodarki, zrównoważonego rozwoju, technologii, społeczeństwa, geopolityki i przemysłu. Wyróżnione w corocznie publikowanym „Lighthouse Report” inicjatywy są przykładem dobrych praktyk i długoterminowych rozwiązań tych wyzwań oraz stanowią inspirację, służącą przyspieszeniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród projektów inicjowanych lub realizowanych w partnerstwie z P&G znalazły się takie przedsięwzięcia jak Alliance to End Plastic Waste (Światowy Sojusz na rzecz Walki z Plastikiem), Consumers Beyond Disposability i LoopTM Alliance czy Holy Grail, dotykające tematyki gospodarki obiegu zamkniętego, a także segregacji, odzyskiwania i przetwarzania odpadów plastikowych. Celem tych partnerstw jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na szybkie wprowadzenie standardów i rozwiązań na szeroką skalę.

Z kolei Inicjatywa 50L Home jest próbą rozwiązania globalnego problemu, jakim jest kryzys wodny, dotykający aż 14 z 20 największych aglomeracji, wśród których znajdują się Los Angeles, Tokio i New Delhi. Celem tej zainicjowanej przez P&G koalicji firm, decydentów oraz lokalnych wspólnot jest stworzenie i wdrożenie na szeroką skalę innowacyjnych rozwiązań dla domu, pozwalających stawić czoła problemom niedoboru wody w obszarach miejskich.

W krajach zmagających się z całkowitym brakiem pitnej wody, P&G w ramach wyróżnionej w raporcie inicjatywy Children’s Safe Drinking Water, zapewniła już 15 miliardów litrów czystej wody. Do 2025 roku firma zobowiązała się do dostarczenia kolejnych 10 miliardów litrów.

Chcąc stawić czoła nierównościom płciowym, które często stanowią barierę w dostępie do edukacji, powstała inicjatywa „Always” Keeping Girls at Schools. Platforma #SeeHer to koalicja ponad 70 firm, której celem jest stworzenie standardów, dzięki którym wizerunek kobiet w przekazach reklamowych będzie przedstawiany pozytywnie, obiektywnie i bez tworzenia stereotypów.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, P&G podkreśla konieczność szerokiej współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu, mediami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz konsumentami. Taka kooperacja ma służyć przyspieszeniu globalnych działań związanych z wdrażaniem agendy na 2030, w obszarze niwelowania nierówności społecznych, wprowadzania w życie modeli opartych o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, wpływu na życie lokalnych społeczności, czy też roli „generacji Z” w dążeniu do tych zmian. Przedstawiciele koncernu biorą udział w debatach, konferencjach i spotkaniach międzysektorowych, by inicjować dyskusje i wypracować konkretne działania oraz zabrać głos na temat największych problemów, przed jakimi stoi współczesne społeczeństwo.

Koncern reprezentują członkowie globalnego i europejskiego zarządu P&G.

  • Marc Pritchard, Chief Brand Officer P&G: przyszłość mediów w zakresie wyeliminowanie szkodliwych treści w internecie. (więcej na profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/marcpritchardpg/)
  • Virginie Helias, Chief Sustainability Officer: konieczność modeli biznesowych opartych na gospodarce obiegu zamkniętego oraz rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu takich programów jak Koalicja 50L Home. (więcej na profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/virginiehelias/)
  • Loic Tassel, P&G Europe President: rola młodego pokolenia w kształtowaniu nowego oblicza świata, dążenia do poztywnych zmian i potrzeba wspólnych działań ponad podziałami pokoleniowymi, (więcej na profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/loic-tassel/)
  • Carolyn Tastad, P&G Executive Sponsor – Gender Equality: o znaczeniu równych szans dla kobiet i dla mężczyzn oraz korzyści dla społeczeństwa i gospodarki (więcej na profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/carolyn-tastad-44b72a9/)

Comments

comments

103
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...