INC prezentuje strategię i celuje w 6-krotny wzrost wartości 
w ciągu 30 miesięcy

Informacja Prasowa - 17.03.2020
225

INC prezentuje strategię i celuje w 6-krotny wzrost wartości 
w ciągu 30 miesięcy

Zarząd INC przyjął nową strategię rozwoju, w której za główny cel stawia sobie osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny wzrost wartości firmy do września 2022 – wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.

– Dzięki zmianom, które dokonały się w Grupie INC na przestrzeni ostatnich trzech lat stworzyliśmy  ekosystem usług wspierających małe i średnie spółki w pozyskiwaniu finansowania. Jesteśmy swoistym one stop shopem, na który składa się unikalne portfolio kompetencji, doświadczenia oraz licencje. Pierwsze pozytywne efekty nowego, kompleksowego podejścia widać w systematycznie rosnącym portfelu projektów. Negocjujemy też kolejne umowy, w szczególności w obszarze spółek tzw. nowej ekonomii. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Grupa INC chce skoncentrować się na obsłudze doradczej dla spółek (Autoryzowany Doradca, wprowadzanie spółek na NewConnect, przygotowanie prawno-organizacyjne procesów pozyskania finansowania, procesy M&A), pozyskaniu finansowania (oferowanie instrumentów finansowych, platforma CrowdConnect.pl) oraz inwestycjach (poprzez Alternatywne Spółki Inwestycyjne). W centrum zainteresowania INC są spółki tzw. nowej ekonomii obejmującej m.in. gaming, life science, fintech oraz zaawansowane technologie.

– Niejedna bessa za nami, ale też niejedna hossa przed nami. Grupa działa na rynku kapitałowym od ponad 20 lat przez co dostosowała się do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu rynkowym, będącym nieodłącznym elementem tej branży. Pomimo aktualnie trudnej sytuacji na giełdzie  realizujemy rekordową liczbę projektów, zarówno w obszarze wprowadzania nowych spółek, jak i oferowania papierów wartościowych. Dywersyfikacja działalności prowadzi z jednej strony do zapewnienia zrównoważonych przychodów i rentowności dzięki działalności usługowej, a z drugiej umożliwia osiągnięcie dodatkowych, ponadprzeciętnych zysków dla akcjonariuszy dzięki selektywnie prowadzonym inwestycjom kapitałowym. –dodaje Paweł Śliwiński.

Grupa INC prowadzi obecnie 12 projektów pozyskania finansowania poprzez emisje akcji, udziałów lub obligacji. Spółka jest również Autoryzowanym Doradcą w 11 procesach wprowadzenia akcji na NewConnect. W ciągu ostatnich miesięcy INC rozpoczęło współpracę z trzema spółkami z Grupy PlayWay oraz podpisało list intencyjny o współpracy z Tar Heel Capital Pathfinder, dzięki któremu INC będzie podmiotem pierwszego wyboru w zakresie pozyskania finansowaniu lub upublicznienia spółek portfelowych funduszu. Z sukcesem udało się przeprowadzić pierwszy taki projekt jakim było pozyskanie 3,4 mln zł dla spółki Skinwallet.

– Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologiczny oraz cyfryzacja usług. Już teraz jesteśmy jedynym domem maklerskim prowadzącym internetową platformę crowdinwestycyjną. W planach mamy dalszy rozwój finansowania społecznościowego, m.in. crowdfunding przychodowy oparty na blockchain. –komentuje Paweł Śliwiński.

INC jest pierwszym Partnerem Crowdfundingowym GPW. Na platformie CrowdConnect.pl pojawiać się mają sprawdzone projekty, z potencjałem inwestycyjnym oraz gotowością spółki do debiutu na NewConnect w ciągu kilku miesięcy od emisji lub w przypadku mniejszych podmiotów, charakteryzujące się gotowością organizacyjną do przeprowadzenia debiutu w perspektywie 2-3 lat.

Obecnie działalność Grupy INC koncentruje się na rynku polskim, a Grupa prowadzi również działalność w Rumunii. W ramach nowej strategii planowany jest dalszy rozwój działalności doradczej i inwestycyjnej na rynku rumuńskim oraz dotarcie do nowej grupy inwestorów na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W najbliższym czasie Dom Maklerski INC planuje notyfikować działalność transgraniczną  w Niemczech i Rumunii.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powoduje ogromną niepewność na rynkach finansowych. Spółka jest jednak w dobrej kondycji – nie posiada zadłużenia poza bieżącymi standardowymi zobowiązaniami, posiada płynne środki finansowe i nie występuje zagrożenie jej funkcjonowania. Spółka wykorzystuje obecny czas na opracowywanie dokumentacji pod ewentualne rozszerzenie posiadanych licencji, na przygotowywanie rozpoczętych projektów, a także negocjuje nowe kontrakty, tak aby w momencie ustania perturbacji rynkowych być w pełni gotowym do ich realizacji.

– Nie poddajemy się, tylko zbroimy na nową hossę. Od wielu miesięcy pracujemy nad bazą inwestorów indywidualnych i tworzymy klub 149. Członkowie klubu nie są związani koniecznością umorzeń, tak jak inwestorzy instytucjonalni i już wskazują, że widzą wiele okazji inwestycyjnych. Projekty przez nas prowadzone z pewnością ich zainteresują, zatem nie boimy się o stronę popytową.– dodaje prezes INC.

Grupa zamierza również rozwijać działalność inwestycyjną, realizowaną poprzez Alternatywne Spółki Inwestycyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej INC, tj. Carpathia Capital oraz INC Private Equity ASI.

Paweł Śliwiński, prezes INC

Comments

comments

225
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...