IKEA uruchamia program grantowy dla organizacji pozarządowych

Redakcja PR - 18.10.2018
14

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” – w tym roku w temacie zmian klimatu

4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 16 listopada br. W tej edycji kluczowe jest zaangażowanie organizacji w edukację ekologiczną, w szczególności wokół tematyki zmian klimatu.

Zabawa to podstawowa potrzeba każdego dziecka, niezbędna do właściwego rozwoju emocjonalnego i społecznego, co potwierdzają przepisy Konwencji ONZ o Prawach Dziecka). Umożliwianie dzieciom warunków do zabawy jest ważnym elementem programów pomocowych międzynarodowej organizacji IKEA Foundation (www.IKEAFoundation.org). Misją fundacji jest pomoc dzieciom i rodzinom w społecznościach dotkniętych biedą, klęskami żywiołowymi czy konfliktami zbrojnymi, poprzez granty i współpracę z organizacjami partnerskimi (w 2017 roku 74 partnerów otrzymało 144 miliony euro w postaci grantów). W tym roku, po raz drugi, wszystkie sklepy IKEA na całym świecie zaproszą swoich klientów do udziału w kampanii „Zabawa to poważna sprawa” (Let’s Play for Change). W Polsce ponownie jej elementem będzie przeprowadzenie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych w kraju.
„Celem programu grantowego jest wsparcie i wyróżnienie, naszym zdaniem, najbardziej skutecznych i najciekawszych programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne. Adresujemy go do placówek wsparcia dziennego – według danych Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku zaledwie 9% dzieci, które powinno korzystać z ich pomocy, ma do nich realny dostęp. W zeszłorocznej edycji przyznaliśmy granty organizacjom działającym lokalnie m.in. poprzez aktywność sportową, pomoc w odrabianiu lekcji i naukę języka polskiego w ośrodku dla uchodźców, wolontariat. W tegorocznej edycji chcemy podkreślić wagę edukacji ekologicznej wśród najmłodszych” – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail.
Zasady konkursu
Do konkursu grantowego IKEA zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje wspierające rozwój dzieci i młodzieży. By wziąć w nim udział, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający plan programu edukacyjno-wychowawczego oraz projekt remontu siedziby placówki. Głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Nowością w tej edycji jest nakierowanie na konkretną tematykę zgłaszanych programów edukacyjnych, która powinna dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatu.
„Przeciwdziałanie zmianom klimatu to nie tylko priorytet działań dla IKEA określony w naszej strategii „People and Planet Positive”. To ważne wyzwanie dla nas wszystkich. Edukacja w tym obszarze jest kluczowa, szczególnie, gdy skutki zmian klimatu na całym świecie dotykają najboleśniej właśnie najuboższych. Faktem jest ubóstwo energetyczne w Polsce oraz brak powszechnego dostępu do skutecznych rozwiązań ekologicznych wśród potrzebujących – w tym do codziennej, praktycznej i pozytywnej edukacji” – dodaje Katarzyna Dulko-Gaszyna.
Komisja grantowa z nadesłanych zgłoszeń wyłoni maksymalnie 5 laureatów, którzy zgłosili najlepsze projekty konkursowe. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 4 do 16 listopada 2018 roku. Tak jak w ubiegłym roku sumaryczna wartość grantów dla laureatów będzie zależała od całkowitego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegorocznej kolekcji SAGOSKATT – pluszaków zaprojektowanych w konkursie rysunkowym IKEA przez dzieci z całego świata, w tym 8-letniej Natalii z Polski.

Comments

comments

14
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...