IAB Polska na spotkaniu w Brukseli w sprawie zwalczania treści terrorystycznych on-line

Informacja Prasowa - 19.11.2019
134

IAB Polska na spotkaniu w Brukseli w sprawie zwalczania treści terrorystycznych on-line

15 listopada 2019 r. w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli odbyło się spotkanie dot. negocjowanego rozporządzenia w sprawie zwalczania treści terrorystycznych on-line. Przemówienia wygłosili p. minister Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji oraz p. poseł Patryk Jaki – Poseł sprawozdawca z Parlamentu Europejskiego. Projekt rozporządzenia wzbudza wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, o których informowaliśmy kilkukrotnie w stanowiskach IAB Polska oraz wspólnych stanowiskach organizacji przedsiębiorców:

Treść Stanowiska dot. projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Treść Stanowiska międzynarodowej koalicji organizacji przeciwko projektowi rozporządzenia dot. treści terrorystycznych

Jako że, negocjacje dot. projektu weszły w kluczową fazę trilogów z Parlamentem Europejskim, ponownie przypominamy o naszych wątpliwościach w międzynarodowym gronie:

Treść Wspólnego Stanowiska fot. projektu rozporządzenia dot. rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie

Obawy IAB Polska  pozostają bez zmian: wymóg usuwania treści terrorystycznych w ciągu jednej godziny będzie de facto wymuszał stosowanie proaktywnych środków, czyli algorytmów usuwających treści, które są kosztowne, a ich skuteczność dyskusyjna. Przepisy będą zachęcać do automatycznego usuwania treści, nawet w razie wątpliwości co do tego, czy treści propagują terroryzm, co negatywnie odbije się na użytkownikach portali.

źródło: iab.org.pl

 

Comments

comments

134
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...