IAA Polska zaprezentowało rekomendacje dla polskiej reklamy na lata 2017-2020

Redakcja PR - 20.01.2017
270

Raport IAA Polska "Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020"

Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce zaprezentowało rekomendacje dla polskiego rynku reklamy. „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020” obejmują m.in opracowanie dobrych praktyk w zakresie audytu mediowego, wzmocnienie pozycji szefów marketingu czy opracowanie nowego modelu współpracy między podmiotami rynku reklamowego. 

W październiku 2015 roku, w wydanym przez IAA Polska raporcie „Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie” stowarzyszenie zwróciło uwagę na wyjątkowo niepokojące statystyki dotyczące naszego rynku: Polska jest jedynym państwem w Europie, w którym w latach 2008 – 2014, pomimo wzrostu PKB o 35%, wartość rynku reklamy spadła o 15%.
Ten szkodliwy paradoks stał się motorem zmian zdefiniowania procesów i zjawisk, które są hamulcami rozwoju polskiego rynku reklamy oraz do poszukiwania szans powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Do wspólnej refleksji IAA zaprosiło dwudziestu pięciu wybitnych przedstawicieli reprezentujących wszystkie grupy interesariuszy
zaangażowane w proces komunikacji marketingowej w Polsce. Wzięli Oni udział w pracach Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska jako eksperci wypowiadający się we własnym imieniu, nie w imieniu firm, które aktualnie ich zatrudniają – czytamy we wstępie raportu.

Główne rekomendacje, opracowane w wyniku Reklamowego Okrągłego Stołu, to: 

 • Wzmocnienie roli CMO w podejmowaniu decyzji o wyborze
  najefektywniejszych strategii mediowych
 • Ustalenie powszechnie akceptowanych dobrych praktyk audytu mediowego
 • Podwyższenie standardu badań mediowych
 • Wypracowanie nowego modelu współpracy
  marketer – audytor mediowy – dom mediowy – medium,
  w którym bardziej premiowana jest efektywność komunikacji
  niż najniższa cena

W raporcie poruszono także zagadnienie dobrych praktyk przetargowych – w tym tygodniu na łamach publicrelations.pl ukazał się obszerny materiał, poruszający inicjatywę Dialogu Branżowego.

Przeczytaj: Czas uporządkować praktyki przetargowe. W tym celu powstał Dialog Branżowy. 

Stowarzyszenie IAA rekomenduje, by proces przetargowy był transparentny od samego początku:

Reklamodawca już na pierwszym etapie przetargu informuje o kryteriach, wg których komisja przetargowa będzie oceniała oferty przedstawiane przez domy mediowe. Jest to czytelna informacja dla domu mediowego, co jest faktycznym celem przetargu: pozyskanie nowej, wartościowej strategii czy uzyskanie najlepszej ceny. – czytamy w opracowaniu.

IAA Polska zobowiązała się w dokumencie do podejmowania dalszych kroków w zakresie poprawy jakości na rynku reklamowym. Do końca pierwszego kwartału 2017 zostanie zaproponowany projekt jawnej, uniwersalnej
umowy o zachowaniu poufności, a do końca 2017 – powszechnie akceptowany wzór takiej umowy.

Stowarzyszenie zadeklarowało również wypracowanie bardziej efektywnego i transparentnego modelu relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu komunikacji marketingowej oraz uzgodnienia kierunku zmian zmierzających do podwyższenia jakości badań mediów. W rekomendacji zaproponowano także powołanie polskiego odpowiednika JIC – Joint Industry Committee. 

IAA Polska zainicjuje także konsultacje w gronie organizacji branżowych, których celem będzie wykreowanie wyróżnienia dedykowanego CMO lub specjalnej kategorii EFFIE i opracowanie programu działań służących podkreśleniu rangi i roli działu marketingu oraz CMO w przedsiębiorstwie.

 

Comments

comments

270
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...